0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Diş Hekimliği Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk öğrencilerini, 1968-1969 eğitim ve öğretim yılında almış ve Diş Hekimliği eğitiminin ülkemizde “Yüksekokul” düzeyinde verildiği yıllarda, “Fakülte” adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakülte 46 yıllık güçlü bir geçmişe sahiptir.

Kuruluşundan bu yana eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve halka sunulan sağlık hizmetleri açısından alt yapısı ve teknik donanımı sürekli güncellenen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün ülkemizin ve dünyanın en güçlü Diş Hekimliği Fakülteleri arasında yer almaktadır.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitimin amacı; insan anatomisi, fizyolojisi ve psikolojisini iyi bilen, mesleki ve insani sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, hasta-hekim ilişkilerinde başarılı, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştırmacı düşünce tarzını benimsemiş çağdaş diş hekimleri yetiştirmektir. Bu doğrultuda fakültenin başlıca amaçlarından olan diş hekimliği eğitimi; çocukların ve yetişkinlerin, ağız ve diş sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı ve tedavisi konularını kapsamaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim süresi beş yıldır. Bu süre 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim-öğretim süresinin ilk beş yarıyılı kliniğe hazırlanma, sonraki beş yarıyıl klinik eğitimi olarak düzenlenmiştir. İsteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültenin sunduğu kapsamlı eğitim; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalları’ndan oluşan klinik bilimleri ile Fizyoloji Temel Tıp Bilimlerince verilmektedir.

Öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra değişik uğraş alanlarına yönlendirilmesi ve sosyal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ders programı içersinde seçmeli dersler ve sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır.

Fakültede eğitim, teorik bilgilerin klinik çalışmalar ile desteklenmesi sureti ile uygulamalı olarak sürdürülmekte ve özellikle 4. ve 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler, öğretim üye ve yardımcıları gözetiminde bizzat kendileri hasta tedavilerini yürütmektedirler. Preklinik ve klinik eğitimleri; özellikle 5.sınıfta serbest bir diş hekiminin uygulayacağı bütün tanı ve tedavilerin öğrenciler tarafından uygulandığı multidisipliner kliniği eğitimin önemli bir parçasıdır. Ayrıca 5.sınıf öğrencileri fakülte dışında bulunan Pedodonti Anabilim Dalı’nın Hamdi Dalan Eğitim Kliniği’nde de teorik ve uygulamalı eğitim almaktadır. Donanımlı bir eğitimin yanı sıra, Diş Hekimliği alanında çalışmalar yapmak, Diş Hekimliğini kapsayan sekiz ayrı disipline ait uzman hekimler yetiştirerek, kusursuz bir sağlık hizmeti vermek fakültenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu anabilim dallarına ait konularda, mezuniyet sonrası doktora programları açılmaktadır. Ayrıca fakülte, mezuniyet sonrası çeşitli eğitim programları da sunmaktadır. Türkiye’de ilk defa estetik Diş Hekimliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından açılmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında da ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılacaktır.

Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlar açısından geniş olanaklara sahiptir. 145 adet fantomun (hastadaki diş ve ağız sistemini taklit eden maket) yer aldığı klinik çalışmaya hazırlık laboratuvarında eğitim; görsel ve işitsel teknolojik olanaklarla verilmektedir. Fakültede öğrencilerin eğitim süresince yararlanabildikleri zengin teknik donanıma sahip 3 protez laboratuvarı, elektron mikroskobunun yer aldığı SEM laboratuvarı, mikroskobi ve fizyoloji laboratuvarları ile araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Kliniklerin gereksinim duyduğu sterilizasyon işlemleri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin klinikteki uygulamalarda gereksinim duydukları el aletleri bu üniteden sağlanmaktadır. Bunun dışında okuma salonu, bilgi işlem merkezi, basın-yayın bürosu tüm fakültenin ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Fakülte içerisinde yer alan çeşitli kliniklerde aynı anda 220 yetişkin 80 çocuk olmak üzere toplam 300 hastaya tedavi hizmeti sunabilecek donanım mevcuttur. Tüm öğrenciler klinik eğitimleri boyunca kendilerine ait bir ünit üzerinde çalışma olanağına sahiptir. Bunun dışında Fakülte bünyesinde 16 büyük ve küçük klinik, 2 ameliyathane, 1 multidisipliner klinik, 1 öğretim üyesi kliniği, 1 çene-yüz protezleri kliniği, 1 cad-cam eğitim kliniği, 1 A-Kliniği, 3 boyutlu volimetrik tomografi cihazının bulunduğu büyük bir röntgen servisi ile 1 ultrason kliniği yer almaktadır. Çok yakında lazer kliniği de hizmete girecektir.

Bu geniş olanaklarla klinik eğitimi ve sağlık hizmetleri birlikte yürütülmekte, 2 büyük amfi, 2 dershane ve çok sayıda seminer salonunda da teorik eğitim verilmektedir. Fakültenin Bilim ve Sanat Amfisi ise günümüzde daha çok kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi durumundadır.

Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ile kurulan ilişkiler sonucunda öğretim elemanlarına araştırma yapma, öğrencilere ise yurtdışında eğitim görme olanağı sağlanmaktadır. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki faaliyet programı olan “Erasmus+ Programı”na ülkemizden katılan ilk Diş Hekimliği Fakültesidir. Ayrıca fakülte, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Diş Hekimliği Fakültelerinin, eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye (Association for Dental Education in Europe) ve DENTED’e (Thematic Network Project Achieving Convergence in Standarts of Output of European Dental Education) de üye olmuştur. 2012 yılında Avrupa Diş Hekimliği Fakülteleri Eğitim Birliği (ADEE) Temsilcileri Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde incelemelerde bulunmuş olup; incelemeler sonucu fakülte, Avrupa standartlarında bir eğitim kurumu olduğunu tasdik eden bir belgeye layık görülmüştür.

Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans diploması ile mezun olmakta ve doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedir. Bunun yanı sıra akademik kariyer yapmak veya belli bir anabilim dalında uzmanlaşmak isteyen mezunlar, lisans eğitimini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’na (DUS) girebilirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler puan durumlarına göre uygun Diş Hekimliği Fakültelerindeki anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerine başlayabilirler.

Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde veya serbest “diş hekimi” olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.

Öne Çıkan Özellikler

Ege Bölgesi’nin ilk Diş Hekimliği Fakültesi
Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki faaliyet programı olan “Erasmus+ Programı”na ülkemizden katılan ilk Diş Hekimliği Fakültesi
AB ülkeleri Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitimi geliştirmek amacı ile kurduğu birliklere (ADEE ve DENTED) Türkiye’den üye olan ilk Diş Hekimliği Fakültesi
Avrupa standartlarında bir eğitim kurumu olduğunu tasdik eden bir belgeye sahip fakülte
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı konusunda yatağa bağımlı kas hastalarına evde bakım hizmeti veren ilk Diş Hekimliği Fakültesi
Türkiye’de ilk defa Estetik Diş Hekimliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı açan Diş Hekimliği Fakültesi

Öğrenci Görüşleri

 1. Bulut Yaylım| Diş Hekimliği 4.Sınıf Öğrencisi

  Dersler, sınavlar ve ödevler nedeniyle eğitim yoğun ve zor geçmekte. El becerisi gerektiren bir meslek olduğundan başlarda pratik açıdan zorlanmalar yaşadım ama okulda zamanla yeteneğim gelişti. 3. sınıftan itibaren klinikte hasta baktığımızdan hasta iletişimi, uygulanan tedaviler veya vaka çeşitliliği açısından oldukça fazla tecrübe kazanıyoruz. Burada aldığım eğitim ile donanımlı bir şekilde ve hekimlik sıfatının gerekliliklerini yerine getirerek mezun olacağıma inanıyorum.

 2. Gülfem Özlü| Diş Hekimliği Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi

  Fakülteye adım attığımız andan hekim olmaya giden beş yıllık süreçte eğitimimiz pratik ve teorik olarak iki koldan devam etmektedir. Teorik eğitimlerimiz temel tıp bilimlerine ait dersler ve diş hekimliğine ait alan dersleri içermektedir. Pratik eğitimlerimiz ise üçüncü sınıfta başlayan klinik stajlarına kadar fantom laboratuvarı adı verilen laboratuvarda insan ağız-diş yapısını gerçeğe en yakın biçimde temsil eden modeller üzerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilmekte okul saatleri dışında yapılan ödevleri de içeren oldukça yoğun eğitim silsilesini kapsayarak Türkiye'nin tartışmasız en iyi pratik eğitimi olarak adından sıklıkla söz ettirmektedir. Klinik stajlarımızda ise yoğun hasta kapasitesi sayesinde aldığımız sağlam klinik öncesi eğitimi gerçek meslek deneyimlerine dönüştürme imkanına sahibiz. Diş hekimliği estetik, el becerisi ile sayısal bölümün gerektirdiği analitik düşünme yetisini sentezleyen bir bölümdür. Bu nedenle diş hekimleri insanlara sağlık veren hekim kimliklerinin yanında, estetik bir gülüş kazandırmak için ince hesaplar yapan renklerle, şekillerle ve gölgelerle dans eden bir sanatçı olarak da nitelendirilmektedir. Bu nedenle görsel sanatlar ile hekimlik sanatının inceliklerini öğrenmek, özümsemek isteyen öğrenciler için diş hekimliği harikulade bir seçim olacaktır.

 3. Furkan Yasir Çobanlar| Diş Hekimliği Fakültesi 5.Sınıf Öğrencisi

  Ege Diş Hekimliği okumanın ayrıcalığına 4 yıl önce eriştim. Puanım tüm Diş Hekimliği fakültelerine yetiyorken ben Ege Üniversitesi'ni seçtim ve 4.yılımı bitirirken bu kararımdan dolayı hiç pişman değilim. Bunda, fakültemizin eğitimi, üniversitemizin şartları ve kampüs ortamı büyük rol oynadı. Fakültemizden bahsetmem gerekirse eğitim dilimiz tamamen Türkçe olmakla birlikte eğitimimiz 5 yıl. Bunun ilk 2,5 yılı preklinik dediğimiz laboratuvarlarda geçiyor. Klinikte hasta bakmadan önce bir dönem boyunca gözlemcilik yapıyoruz. 4.sınıftan itibaren tüm kliniklerde sırasıyla hocalarımızın ve asistanlarımızın eşliğinde stajımızı tamamlıyoruz. 5 yılın sonunda ise bir diş hekiminin yaptığı tüm tedavileri öğrenerek mezun oluyoruz. Bitirdiğimizde ise Dişte Uzmanlık Sınavı'na girerek üniversitemizde ya da diğer üniversitelerde asistan olarak kalabiliyoruz. Son olarak söylemek istediğim şey ise; Ege Üniversiteli olmak ayrıcalıktır.

 4. Rüya Sessiz| Diş Hekimliği Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi

  Ege Üniversitesi İzmir'in en büyük ve köklü üniversitesi. Kampüs şartları ve tüm fakültelerin bir arada olması çok büyük bir artı. Diş hekimliği fakültesi de bu kampüsün en merkezi noktasında. İzmir'de bulunan en kapsamlı diş hastanesi olduğu için fakültemiz bir çok hastanın tercihi oluyor. Böylelikle çok vaka görme bir çok hastaya bakabilme şansımız oluyor .Ege Üniversite'li bir diş hekimi mezun olduğunda tüm temel tedavileri yapabilme yetisi ve özgüvenine sahip oluyor. Asistanlar ve öğretim görevlileri öğrenci yetiştirme konusunda istekli ve donanımlı. Fakat üniversitemiz bilimsel konularda ve etkinliklerde öğrenciyle çok iç içe değil. Temel tıp dersleri öğrenci-öğretim görevlisi isteksizliği şeklinde kısır döngüye girmiş durumda ve çok yetersiz. DUS bilinci tam olarak fakültemizde yerleşmiş değil. Tüm bunlara rağmen fakültemiz becerikli hekim yetiştirme konusunda Türkiye'nin en iyi yeri. İzmir gibi bir şehirde öğrencilik yaşamak da bir ayrıcalık.

Yukarı Dön