0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Edebiyat Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

Edebiyat Fakültesi; Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Coğrafya, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte bölümleri, Türkiye ortalamaları dikkate alındığında en çok tercih edilen bölümlerdendir. Bunun temel nedeni Ege Üniversitesinin ve Edebiyat Fakültesinin köklü geçmişinin yanı sıra, fakülte bölümlerinin akademik kadrolarının alanında tecrübeli ve üstün başarı elde etmiş öğretim üye ve yardımcılarından oluşmasıdır.

Fakültede Psikoloji ve Trafik Laboratuvarları, Arkeoloji Laboratuvarı, Coğrafya Bölümünce kurulmuş Aluvyal Jeomorfoloji-Sedimantoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca her bölüm için bir bilgisayar odası ve iki bilgisayar dersliği, Mütercim-Tercümanlık Bölümü için Çeviri Laboratuvarı hizmet vermektedir. Fakülte, dersler için gerekli olan teknolojik altyapıya sahiptir.

Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Bölümleri tarafından yürütülen kazılarında elde edilen buluntuların bir kısmı ve çeşitli bağışlar yoluyla kazanılmış tarihi eserler halka da açık olan “Eski Eser Koleksiyonu Salonu”nda sergilenmektedir. Fakültenin ayrıca bir konferans ve sergi salonu bulunmaktadır.

Eğitim süresi 4 yıl olan Edebiyat Fakültesi’nde 13 bölüm bulunmaktadır.

Bölümlerle ilgili detaylı bilgi ve materyallere Tanıtım Kitleri'nden ulaşabilirsiniz.

ALMAN DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölümde, Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalı vardır.

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, üniversiteler düzeyinde Amerikan edebiyatı ve kültürünü öğreten,araştıran, yetkili çevirmen ve filolog yetiştiren disiplinler arası bir bölümdür.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarında eğitim verilir.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, turizm coğrafyası konularında çalışılmakta, uzaktan algılama teknikleri ve "Coğrafi Bilgi Sistemleri" kulanılmaktadır.

FELSEFE BÖLÜMÜ

1978 yılında kurulmuştur.Felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdürür.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İngiliz Edebiyatını tarihsel bir perspektif içinde ele alarak öğrencilere teorik ve pratik bilgiler aktarmayı, eleştirel ve analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi’nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölümde, Sosyal Psikoloji, Psikometri, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalı yer almaktadır. Lisans programı akreditedir ve %30 ingilizcedir.

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Bölüm; Türk-İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölüm arşivinde yaklaşık 40.000 dia (slayt filmi) bulunmaktadır. Türk-İslam, Bizans ve Batı Sanatı alanlarında mimari, küçük el sanatları ve resim sanatı gibi çeşitli konulara ait eserlerin fotoğraflarından oluşmaktadır.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölüm, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.

TARİH BÖLÜMÜ

Bölüm; Eskiçağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi olmak üzere altı anabilim dalında eğitim vermektedir. Tarih Bölümü her yıl iki sayı olarak “Tarih İncelemeleri Dergisi”ni yayınlamaktadır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

1976 yılında kurulmuştur. Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi olmak üzere altı anabilim dalı vardır.

MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

2009 yılında kurulmuştur. İngilizce ve Almanca dilleri olmak üzere, iki anabilim dalı vardır.

ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Felsefe bölümlerinin programlarında yer alan ve eski Yunanca ya da Anadolu epigrafisi, nümizmatik gibi eskiçağ kültürlerine ilişkin bazı dersler Bölüm tarafından yürütülmektedir.


Öğrenci Görüşleri

  1. Berkay Ahmet Kingir| Edebiyat Fakültesi-Felsefe Bölümü 2.Sınıf Öğrencisi

    Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi her türlü düşünceye, görüşe saygı duyan ve sizin çok rahat bir eğitim hayatı geçirebilceğiniz nadide bir fakültedir.Bu fakültede herhangi bir bölümden alacağınız eğitim sizi geleceğe daha açık  bir zihin ve karşıt görüşlere daha saygılı bir birey olarak yetişmenizi sağlayacaktır. Felsefe bölümü ise bu fakülte de  kendinizi en rahat şekilde temsil edebileceğiniz bir bölümdür. Öğretmenlerin sizi birer öğrenciden çok birer birey olarak görmesi sizi yaşama karşı daha güçlü ve kendine daha güvenli bir birey olarak hayata hazır kılar. Ege Üniversitesinde kendinizi bir öğrenci olarak değil de kendinizi bir birey olarak görmeniz bu okulun size verdiği en önemli fırsatlardan biridir.

  2. Gizem Kaleli| Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Mezunu

    Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü uzmanlık alanlarında oldukça başarılı eğitim kadrosuyla bölüm öğrencilerine entelektüel bir eğitim vermektedir. Bölüm, Amerikan edebiyatına ve kültürüne dair nüfuzlu bilgileri öğrenciye aktarırken, bunları bir filolog olarak mezun olacak kişiye hayat boyu eşlik edecek şekilde aktarmaktadır. 2011 yılında mezun olduğum Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü bana çalışma hayatımda kullanabileceğim oldukça verimli bilgileri sağlarken, özel sektör veya devlette İngilizce öğretmenliği yapmayı tercih eden kişiler için böylesine etkili bir fayda sağlayamadığını düşünüyorum.

Yukarı Dön