0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Eğitim Fakültesi

1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi, dinamik ve çoğu yurt dışı deneyimine sahip akademik kadrosuyla, ülkemiz eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen ve psikolojik danışman adayı yetiştirmektedir. Eğitim Fakültesi bünyesinde altı bölüm ve bu bölümlere bağlı sekiz lisans programı bulunmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

İlköğretim Bölümü
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Bölümü
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Bölümü (Henüz faaliyete geçmemiştir)
Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı

Fakültenin tüm lisans programları Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır. Fakültede; donanımlı 33 Derslik, 5 Resim Atölyesi, 4 Bilgisayar Laboratuvarı , 3 Fen Laboratuvarı, 2 Seminer Salonu, Teknoloji Sınıfı, Psikolojik Danışma Birimi, Müzik ve Drama Odaları, Heykel Atölyesi, Temel Tasarım Atölyesi, Grafik Atölyesi, Desen Atölyesi, Özgün Baskı Atölyesi, Sanat Galerisi, 4 Kulüp Odası, Okuma Salonu ve Kültür Salonu bulunmaktadır.

Eğitim Fakültesi ETEN (European Teacher Education Network) üyesi olup ABD Georgia State University ile öğretim elemanı ve öğrenci değişimi anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca fakültede, ETEN Koordinatörler Toplantısı, 8. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrenci Kurultayı, 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi gibi eğitimle ilgili bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

Bünyesinde 9 öğrenci topluluğunu ve 5 spor takımını barındıran fakültede, Oryantasyon Haftası Etkinlikleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri, Ege’den Eğitime Bakış Etkinlikleri, Çarşamba Seminerleri gibi çok sayıda periyodik etkinlik düzenlenmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında, 2005 yılından bu yana 76 öğrenci, 2006 yılından bu yana 21 öğretim elemanı Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmiştir. YÖK 39. maddesi kapsamında, 2010 yılından bu yana konuk öğretim üyesi olarak 26 öğretim üyesi yurtdışına gitmiştir.

Ayrıca Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) ve Ege Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE-ÖDUAM) ile koordineli çalışmalar da yürütmektedir.

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nün amacı; mesleki etik ilkelere saygılı, alanındaki bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eden nitelikli Bilgisayar Öğretmeni ve Bilişim Teknolojisi Uzmanı yetiştirmektir. Bölüm, öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Lisans programında öğrencilere pedagojik formasyonun yanı sıra; ağırlıklı olarak programlama dilleri, veri tabanı yönetimi, web tasarımı, çoklu ortam tasarımı, materyal tasarımı, uzaktan eğitim, proje geliştirme ve yönetimi konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Bilimleri Bölümü’nün amacı, Psikolojik Danışman ve Eğitim Uzmanı yetiştirmek, eğitim araştırmaları yapmak ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmektir. Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dallarından oluşmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik-ilke-kural ve yasalara bağlı, kültürel farklılıklara duyarlı, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş Psikolojik Danışmanlar yetiştirmektir. RPD Lisans Programı’nın eğitim süresi, bir yıllık yabancı dil eğitimi hariç dört yıldır, derslerin %30’u İngilizce okutulmaktadır.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölümün amacı, eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu estetik beğenileri yüksek, sanatsal yönden yetkin ve yaratıcı Görsel Sanatlar öğretmenleri yetiştirmektir.Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır.

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Bölümde dört anabilim dalında eğitim-öğretim verilmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı ilköğretim okullarının gereksinim duyduğu Fen Bilimleri Öğretmenlerini yetiştirmektir. Lisans programı öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Öğretmen adayları lisans öğrenimleri boyunca ağırlıklı olarak fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgileri içeren derslerin yanında, fen ve teknoloji eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda da eğitim görürler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, okulöncesi eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu nitelikli Okulöncesi Öğretmenleri yetiştirmektir. Lisans programı öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. 3–5,5 yaş arası çocuklarla çalışacak öğretmen adaylarının gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için ağırlıklı olarak etkinlik ve materyal temelli, uygulamalı bir eğitim yapılmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı; ilköğretim okullarının gereksinim duyduğu, sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklara duyarlı nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Lisans programı öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Programda, Fen Bilgisi ve Bilgisayar Laboratuvarları destekli bir eğitim ortamında öğrencilerin birbiriyle etkileşimini sağlayan uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, ilköğretim okullarının (ilkokul ve ortaokul) gereksinim duyduğu Sosyal Bilgiler Öğretmenlerini yetiştirmektir. Lisans programı öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır.

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi Bölümü’nün amacı; etik değerleri benimsemiş, sadece Türkçe ve Türk Edebiyatı ile ilgili kural ve bilgileri aktaran değil, genel olarak dil üzerine düşünebilen ve düşündürebilen, dilin kültürel ve sosyal yönlerinin yanında bir bilim olduğunun bilincine varmış, sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilen, Türkçeyi kurallara uygun bir biçimde kullanabilen, ortaokullarda görev alacak nitelikli Türkçe Öğretmenleri yetiştirmektir.

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Özel Eğitim Bölümü’nün amacı, ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli Özel Eğitim Öğretmenleri yetiştirmektir. Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı’nda öğrencilere ağırlıklı olarak zihin engelliler, üstün zekâlılar, görme engelliler, işitme engelliler ve çok engellilerin eğitimi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.


Öğrenci Görüşleri

  1. Yasemin Gürgün| Eğitim Fakültesi-PDR Bölümü 4.Sınıf Öğrencisi

    Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Bölümü, uzman ve profesyonel öğretim kadrosu ile alanımızda Türkiye'de seçkin ve benzersiz bir eğitim sunmaktadır. Ancak Eğitim Fakültesi olarak okulumuzun çevre düzenlemelerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kendisine ait bir kafetaryası olmamasının 4 yıllık eğitimim boyunca eksikliğini çektiğim tek şey olduğunu düşünüyorum.

  2. Uğur Demir| Eğitim Fakültesi-PDR Bölümü 4.Sınıf Öğrencisi

    Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998 de kurulmuş bir fakültedir. Türkiye’nin nitelikli öğretmenlerinin yetiştiği Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, üniversite kampüsünün içinde olduğu için bireyler kendilerini geliştirebilme imkanını bulabiliyor. Eğitim Fakültesindeki kaliteli ve öğrenci merkezli yaklaşımla verilen eğitimin sonunda Türkiye’yi değiştirecek ve geliştirecek öğretmenlerin yetişmesi isteniyor. Sen de Eğitim Fakültesi’nde yerini al.

Yukarı Dön