0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, lisans programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme, gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Lisans programında temel dersler İngilizce olup, eğitimin büyük bir bölümü İngilizce olarak yapılmaktadır.

İktisat Bölümünde, 1. ve 2. sınıflarda dersler ortak olup, 3.sınıftan itibaren öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda ders seçip uzmanlaşmaya gidebilmektedirler. Seçimlik derslerin çeşitliliği ve diğer bölümlerden ders alabilme serbestisi, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek, gerek iş hayatına gerekse akademik hayata etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlar, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

İŞLETME BÖLÜMÜ

Küresel rekabetin artması, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitimi programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. İşletme Bölümü, dünyada hızla gelişmekte olan ekonomi ve işletme alanında yeni arayış ve uygulamaları takip eden, değişime açık bir bölüm olup, gerçek anlamda modern işletme eğitimi vermeyi kendisine amaç edinmiştir.

İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda program, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon bilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler eğitiminin temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dahilinde öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Bölümün, lisans ders programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Öğrencilere, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi gibi temel derslerle uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal ve ekonomik çerçevesi gibi konularda temel bir altyapı kazandırılmaktadır. Temel derslerin yanı sıra geniş bir yelpazeyi içeren seçmeli ve serbest seçmeli dersler ile öğrencilerin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı geniştir. Bölümün mezunları, Uluslararası İlişkilerin giderek artan önemine paralel olarak değişik sektörlerde, edindikleri formasyonu kullanabilirler. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda, Dışişleri Bakanlığında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil örgütlerde çalışabilecekleri gibi araştırmacılık, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler.

Öne Çıkan Özellikler

Eğitimin %70’i İngilizcedir.
Erasmus+ Programı kapsamında 17 ülkeden 53 üniversiteye 150’yi aşkın öğrencisini yurtdışı eğitimine göndermiştir (2014-2015 eğitim-öğretim yılı).
Erasmus+ Programı kapsamında Berlin School of Economics and Law Üniversitesi ile İşletme Bölümü’nün ‘çift diploma’ anlaşması bulunmaktadır.
Lisansüstü programların yanısıra İşletme ve İktisat Bölümleri öğrencilerine, e-yüksek lisans programları ile uzaktan eğitim fırsatı sunulmaktadır.

Öğrenci Görüşleri

  1. Hüseyin Kocamaz| İİBF 4.Sınıf Öğrencisi

    İyi bir gelecek, kariyerinize yönelik bir yaşam biçimi ve hayata karşı olan mücadeleniz için eğitim ve sosyal ilişkilerle dolu koskocaman bir 4 yıl! Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birine sahibiz. Bu durum büyük bir sosyal bir çevreyi de beraberinde getirmektedir. İş adamlarıyla görüşmelerde kolaylık sağlayan, hayatta karşınıza çıkacak zorluklarla nasıl mücadele edeceğinizi öğreten ve en önemlisi sana bu konuda her koşulda yardımcı olacak İİBF personelleri ve alanlarının en iyilerinden oluşan eğitim kadrosuyla geçireceğiniz muhteşem bir eğitim öğretim dönemi sizi bekliyor. Bu yolculukta hepinize başarılar dilerim.

Yukarı Dön