0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Nükleer Bilimler Enstitüsü

VİZYONUMUZ

Madde bağımlılığı ve ilgili alanlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapan kuruluşlar arasında öncü olmak, ulusal ve uluslararası kurumlara katkı sağlayabilecek bir araştırma ve eğitim zinciri oluşturmak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yüksek lisans programlarına Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Eczacılık, Tıp lisans ve Fizik, Kimya, Elektrik-Elektronik, Çevre, Metalurji, Ziraat, Nükleer Mühendislik diploması olanlar; doktora programlarına ise Fizik, Kimya, Biyokimya, Eczacılık (Radyofarmasi) yüksek lisans ile Fizik, Kimya, Çevre, Elektrik-Elektronik, Ziraat Yüksek Mühendislik ve Tıp (Nükleer Tıp) diploması olanlar ile E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü yüksek lisans diploması olanlar başvurabilecektir.Lisansüstü eğitim ve öğretim koordinasyonu E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA KONULARI

Nükleer Bilimler Anabilim Dalının Çalışma Konuları:

Nükleer Tekniklerin Çeşitli Alanlarda Kullanımı (deprem araştırmaları, deniz ve göl sedimentlerinde sedimantasyon hızı tayinleri, toprak erozyon hızı ölçülmesi, eser element analizleri, kömürlerde kül oranının ölçülmesi)

Radyoekolojik Uygulamalar

Nükleer Spektroskopik Tekniklerin ve Sayım Sistemlerinin Geliştirilmesi

Bina içi ve Bina dışı toprak Radon gazı Ölçümleri

Termal Fisyon Sistemlerinin Monte Carlo Tekniği ile İncelenmesi

Radyasyon-Madde Etkileşmelerinin Simülasyon ile İncelenmesi

Radyoaktif Minerallerin Araştırılmasında Çeşitli Tekniklerin Kullanılması

Termolüminesans dozimetri (TLD), Ultraviyole dozimetri (UV) ve Optik Uyarımlı Luminesans (OSL) Uygulamaları

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalının Çalışma Konuları:

Uranyum ve Toryumun Cevherden ve Çeşitli Kaynaklardan Kazanılması Konsantre Edilmesi ve Saflaştırılması

Uranyum ve Toryumun Çeşitli Bileşiklerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Doğal Ve Sentetik Adsorbanlar Kullanarak ve Yeni Tip Adsorbanlar Sentezleyerek Radyoaktif Atık Yönetiminde Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi Konusunda Doğal İzotoplarla Simülasyon Çalışmaları

Çevresel Öreklerde Bazı Doğal Radyonüklitlerin Çeşitli Yöntemlerle Tayini

Nadir Toprak Elementlerinin Çeşitli Ayırma Yöntemleri ile Ayrılması ve Tayini

Uranyum Ve Toryumun Her Konsantrasyondaki Tayini

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalının Çalışma Konuları:

Radyoaktif İyot ve Teknesyum ile İşaretli Radyofarmasötik Tasarımı, Sentezi, Kalite Kontrollerinin Yapılması, Deney Hayvanları Üzerinde Biyodağılım Çalışmalarıyla Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi

Nükleer Tıp'ta Kullanılan Radyonüklitlerin Dozimetri ve Mikrodozimetrisi

Aktinitlerin Oluşturduğu Kompleksler ile İlgili Stabilite Sabiti Hesaplamaları

İzotop Seyreltme Analizleri Nükleer Spektroskopi Sistemlerinin Tasarımı, Bakımı ve Onarımı

Mikroişlemci Kontrollü Radyasyon Dedeksiyon ve Doz Ölçüm Sistemleri Tasarımı ve Geliştirilmesi ve Medikal Görüntüleme


Öğrenci Görüşleri

  1. Demet Coşar| Su Ürünleri Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi

    Nam cursus tellus quis magna porta adipiscing. Donec et eros leo, non pellentesque arcu. Curabitur vitae mi enim, at vestibulum magna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed sit amet sem a urna rutrumeger fringilla. Nam vel enim ipsum, et congue ante.

  2. Ahmet Güçlü| Su Ürünleri Fakültesi 2.Sınıf Öğrencisi

    Nam cursus tellus quis magna porta adipiscing. Donec et eros leo, non pellentesque arcu. Curabitur vitae mi enim, at vestibulum magna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed sit amet sem a urna rutrumeger fringilla. Nam vel enim ipsum, et congue ante.

  3. Yiğit Sürgen| Su Ürünleri Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi

    Nam cursus tellus quis magna porta adipiscing. Donec et eros leo, non pellentesque arcu. Curabitur vitae mi enim, at vestibulum magna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed sit amet sem a urna rutrumeger fringilla. Nam vel enim ipsum, et congue ante.

Yukarı Dön