0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Su Ürünleri Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

Su Ürünleri Fakültesi'nin Bornova kampüsü dışındaki diğer bir uygulama ve araştırma birimi ise HOMA (SÜFA) Araştırma, Eğitim ve Uygulama Dalyanıdır. Bu dalyan, 18.000 dekarlık alanı ile Ege Üniversitesi'nin en büyük eğitim sahasıdır. Dalyanda, kuzuluklardan ve uzatma ağları ile dalyan içinden kefal, çipura ve levrek avcılığı yapılmaktadır. Dalyan, ayrıca flamingo, pelikan ve diğer birçok kuş türünü de barındırmaktadır.

Fakültenin diğer bir eğitim, araştırma ve uygulama birimi Urla’dadır. Urla’daki birimde Larva Üretim Tesisi, Ağ Kafes Ünitesi, Yem Araştırma ve Üretim Birimi, Alg Üretim Tesisleri ve bir Akvaryum Ünitesi bulunmaktadır. Fakültede, öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimin yanı sıra çeşitli konularda araştırma - geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve üretim yapılmaktadır.

27 metre boyunda ve 110 grosstonluk, ülkemizin hem gırgır hem de araştırma amaçlı trol balıkçılığı yapabilme özelliğine sahip ilk ve tek balıkçılık araştırma gemisi "EGESÜF", 1994 yılından bu yana Fakülte tarafından her türlü uygulama ve araştırmalarda kullanılmaktadır. Ayrıca, EGE-DERİN teknesi, Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte dalış uygulamalarında kullanılmaktadır.

Fakülte bünyesinde üç bölüm bulunmaktadır:

Temel Bilimler Bölümü: Balıkçılık Temel Bilimleri, Deniz Biyolojisi ve İçsular Biyolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü: Avlama Teknolojisi, İşleme Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü: Yetiştiricilik, Balık Hastalıkları Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Fakülte mezunları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere, diğer kamu kuruluşları, özel balıkçılık su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde çalışabilmektedir.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi (EFSM), araştırma faaliyetlerinin sonucunda tespit edilmiş türlerin kalıcı bir biçimde saklanması amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. 1930’dan günümüze kadar yaklaşık 4.000 türe ait bireyin toplandığı Müze, Türkiye’nin en büyük deniz ve içsu canlıları müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Müzede ayrıca 154 içsu balık türü, 120 deniz balığı türü, 300 fitoplankton türü, 50 sünger türü, 1.010 Annelida türü, 900 Mollusca türü, 1.220 Arthopoda türü ve 300 diğer omurgasız türüne ait bireyler bulunmaktadır. ESFM’nin İçsu Balıkları Bölümü’nde ülkemizin 26 akarsu havzası içerisinde çeşitli habitatlardan toplanmış yaklaşık 46.000 birey tasnif edilmiştir. Ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 236 içsu balık türünün 154’ü (toplam faunanın %65’I) müzede saklanmaktadır.


Öğrenci Görüşleri

  1. Bilun Merve Kut| Su Ürünleri Fakültesi 1.Sınıf Öğrencisi

    Su Ürünleri Mühendisliğine başlayan çoğu öğrenci gibi bende bilinçsiz ve isteksiz gelmiştim bu bölüme. Hem bölüm hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamam hem de üniversite eğitiminin ağır olması tedirginliğiyle okula başladım. Fakat zaman geçtikçe bölüm hakkında bilgilendirici ve sektörü tanıtıcı dersimizin verdiği bilgi ve hocalarımızın alışılmışın dışında bize karşı ilgili ve duyarlı olması benim bölüme ve derslerime adapte olmamı sağladı. Derslerin çokça uygulama gerektirdiği için laboratuvar ve uygulama alanlarımızın verimli olması da fakültemde en sevdiğim özelliklerin başında geliyor. Kısaca her ne kadar önyargıları tetikleyici bir bölüm olsa da suyu ve denizi seven herkesin tercih listesinde olması gereken bir bölüm. 

  2. Berkan Ali Yıldırım| Su Ürünleri Fakültesi 2.Sınıf Öğrencisi

    Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği denildiğinde aklıma gelen düşünce "okunur mu o bölüm" iken şuan Su Ürünleri Mühendisliği öğrencisiyim. Fakültedeki değerli hocalarımız ve  çalışma arkadaşları öğrencilere yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Makale yazıları ve araştırma konuları ile literatürde önemli yere sahip değerli hocalara sahip bir bölüm. Dışarıdan kolay gözüken fakat dersleri hiçte kolay olmamakla birlikte uygulama yapılması gereken dersler mevcut. Eksik yanları ise tam bu noktada, teorik dersleri pekiştirmek için yeterli teknik gezilerinin olmaması.

  3. Mutlu Şahin| Su Ürünleri Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi

    Su Ürünleri Mühendisleri bu ülkede tanınmayan ve değer görmeyen bir meslek olarak bilinse de gerek eğitimini almış oldukları derslerden gerekse pratikte kazandıkları bilgi birikiminden dolayı eğitimli ve bilgili birer mühendis adayları olarak mezun olmaktadırlar. Su Ürünleri Mühendisi, Deniz ve Tatlı suda ekonomik değeri olan canlıların yetiştiriciliğini, avcılığını en uygun şekilde gerçekleştirirken aynı zamanda da tür çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Çevre ve su kirliliğinin önemini bilmekte ve önlemlerini alacak bilgiye sahip birer mühendislerdir. Fakültemiz geleceğin Su Ürünleri Mühendisleri için mesleklerinin gereklerini öğrenmelerine ve bilgi birikimi edinmelerine olanak sağlamaktadır.

Yukarı Dön