0 (232) 388 01 10 Öğrenci İşleri

Ziraat Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

Fakültenin; toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) bu yıl ilk kez dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıraladığı çalışmasında “Ziraat ve Çevre” alanında yapılan dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye’den giren 10 üniversite arasında 1. sırada yer almıştır.

Fakülte bünyesinde 10 bölüm (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Süt Teknolojisi, Zootekni, Peyzaj Mimarlığı) bulunmaktadır.

Fakültede bu lisans programlarında; bahçe ve tarla bitkileri üretimi ve ıslahı, hastalıklar-zararlılar-yabancı otlar, süt ve süt ürünleri teknolojisi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafazası, toprak-su-bitki ilişkileri, bitki besleme ve gübreleme, tarım ekonomisi, tarımsal politikalar, tarımsal yayım, tarım alet ve makinaları, hayvansal üretim ve ıslah vb. konularda teorik, teknik ve pratik bilgiler kazanmış Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Diğer taraftan doğa, planlama ve tasarım kavramlarını bağlantılı olarak ele alan biyolojik temele dayalı arazi kullanımı ve planlama düşüncesi içerisinde ekonomik ve estetik ortamlar yaratan, doğa-kültür-ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz edebilen, yapısal ve bitkisel anlamda düzenleme, yenileme ve bakım hizmetleri verebilecek Peyzaj Mimarlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren Fakülte’de şu anda 2000’in üzerinde lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Fakültede eğitim gören lisans öğrencilerinin zorunlu stajı iki döneme ayrılmış olup; 2. sınıf öğrencileri stajlarını Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yapmakta, 3. sınıf öğrencileri ise stajlarını bölümlerinde ya da kamu/özel kurum ve kuruluşlarda tamamlamaktadır.

Yandal ve çift anadal eğitimine de yer veren Fakülte’de; öğretim elemanlarının, öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak, bilime yenilik getirmek ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak için bölümlerde çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

İlgili bakanlıklar, TÜBİTAK, DPT gibi kuruluşların yanı sıra Avrupa Birliği, Dünya Bankası ile özel sektör destekli projelerin yürütüldüğü Fakülte, ulusal ve uluslarası düzeyde bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapmaktadır. Öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırma sonuçlarının bilim dünyasına aktarılması amacı ile kitaplar, makaleler ve bildiriler yayınlanmaktadır. Bilimsel yayın açısından zengin olan Ziraat Fakültesi’nde kuruluşundan bugüne gerçekleştirilen yayınların sayısı 10.000’e yaklaşmaktadır.

Ziraat Fakültesi, dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın akademik işbirliği içerisindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde yapılmış 38’in üzerinde işbirliği anlaşması bulunan Fakülte, bu anlaşmalar çerçevesinde ortak projeler yürütmekte, karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmektedir.

Fakülte’de, dört ana binada bulunan dersliklerin yanı sıra 16 toplantı salonu, okuma salonu, amfi, 67 laboratuvar ve beş bilgisayar laboratuvarı yer almaktadır. Ayrıca, Tarım Makinaları Müzesi, Böcek Müzesi, Süt Ürünleri Pilot Tesisi,Tarım Ürünleri İşletmesi, hayvan barınakları, bahçeler, seralar, tarım arazileri ve benzeri uygulama alanları bulunmaktadır.

Tesis ve olanaklar bakımından zengin olan, kampüste 467 dekarlık alanda kurulu bulunan Fakülte’nin; 4.100 dekarlık Menemen Araştırma – Uygulama ve Üretim Çiftliği, 287 dekarlık Mordoğan Deneme-Araştırma ve Üretim İstasyonu bulunmaktadır. Adı geçen çiftlik ve istasyonda bölge tarımına yönelik teknoloji geliştirici araştırma ve uygulamalar ile tohumluk-damızlık-hammadde için üretimler yapılmakta ve öğrencilere mesleki becerilerini geliştirecek ortam sağlanmaktadır. Menemen’deki çiftlikte ayrıca süt ürünleri, tarhana ve yaprak gübresi üretimi yapılan tesisler de mevcuttur. Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyon parselleri ile zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta, ağırlıklı olarak nergis, sümbül ve enginar üretimi yapılmaktadır.

Fakülte, güçlü analiz laboratuvarlarına sahip olan bölümlerin yanı sıra Türkiye’de Ziraat Fakülteleri içerisinde tek genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) analizleri yapabilen bir merkez laboratuvara sahiptir.

Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin dışında sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta; işlenmiş, çoğunluğu organik ve iyi tarım ürünler üretmekte ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri ve çok sayıda hypermarket aracılığıyla tüketicilerin kullanımına sunmaktadır.

Ziraat Fakültesi, üreticiye yönelik bilgi aktırımının yanı sıra damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi sağlamakta; peyzaj projeleri düzenlemekte, tanı veya teşhis ile ruhsata esas ilaç denemeleri gerçekleştirmekte, tarım makinaları testleri, toprak - su - gübre - yem analizleri ve önerileri sunmakta, eğitim kursları ve seminerler düzenlemektedir.

Fakülte bünyesinde kurulan çalışma grubu SKEÇ; sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini çeşitli topluluklar altında gerçekleştirmektedir. Konferans, söyleşi, panel, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimleri, eğitim amaçlı kurslar ve geziler düzenleyen, sosyal sorumluluk projeleri yürüten toplulukların yanı sıra araştırma ve uygulama konularını zirai faaliyetleri temel alarak bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirip Ziraat Mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilerle paylaşma imkanı sağlayan Tarım Topluluğu da çalışmalar yürütmektedir.


Öğrenci Görüşleri

  1. Aslı Tuna| Ziraat Fakültesi Mezunu

    Türkiye’deki ziraat fakülteleri arasında saygın bir yere sahip olan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Tarla Bitkileri, Toprak Bölümü ve Bitki Besleme ve Zootekni Bölümü olmak üzere 10 farklı lisans programında eğitim vermektedir. Fakültemizdeki tüm bölümlerde Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Fakültemizde, Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği, Mordoğan Deneme, Araştırma ve Uygulama İstasyonu ve Ziraat Fakültesi Merkez Laboratuvarı, araştırma ve uygulama merkezlerimizdendir. Fakültemiz, araştırma bulgularını paylaşmak, değerlendirmek, sorunlara çözüm yolu arayabilmek, yeni projeler üretmek için yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantılara her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın akademik işbirliği içindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde yapılmış 38’in üzerinde işbirliği anlaşması vardır ve bunlara her yıl yenilerinin eklenmesine devam edilmektedir. Akademik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yapılmakta, karşılıklı öğretim elemanı ile öğrenci değişimleri gerçekleştirilmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu anlaşmalar aracılığıyla öğretim elemanlarımız ders vermek için, öğrencilerimiz ise eğitim almak ve stajlarını yapmak üzere Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya, Yunanistan vb. ülkelere gitme olanağı bulmaktadır. Aynı şekilde, Fakültemize yabancı ülkelerden öğretim elemanları ve öğrenciler de gelmektedir. Bilimsel etkinliklerin yanı sıra Sosyal Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu (SKEÇ) ve Spor Etkinlikleri Çalışma Grubuyla, sanatın ve sporun da iç içe olduğu fakültemiz mesleki bilgilerinizle birlikte vizyonunuzun da gelişmesine katkı sağlayacaktır.

  2. Gürsel Kaygısız| Ziraat Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi

    72 millete dost şehir İzmir. Tarihi ve engin tecrübesiyle Cumhuriyetimizin temel harcının karıldığı yer Ege Üniversitesi. Bu üniversite İzmir'den ayrı düşünülemez ve bu şehirle var olacaktır. Bunun yanı sıra; ülkemizin en köklü ve başarılı üniversitelerinden biri olması, kaliteli hocalarımızın bulunması, geniş olanaklı ve oldukça sosyal olan kampüsümüz her öğrenci için bulunmaz bir fırsat. Ziraat Fakültesini ele aldığımızda; uygulamalı eğitim ve bilgi birikimi konularında ülkenin en iyisi ve mühendis sıfatının tam manasıyla verildiği sayılı fakültelerdendir.

Yukarı Dön