0 (232) 311 10 10

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KURULUŞ YILI

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

E.Ü. Diğer Birimlerden Görevlendirilen
Öğretim Elemanları

Üniversite Dışından Görevlendirilen
Öğretim Görevlileri

ÖĞRENCİ KONTENJANI

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

Kız

Erkek

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

ÖĞRETİM DİLİ

ÖĞRENİM SÜRESİ

DİL HAZIRLIK SINIFI

1389

10

1

3

6

 

115

4

878

1654

1214

440

12.82

Türkçe

2 Yıl

Yok

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yüksek Öğretim Kurumunun aldığı kararla kurulmuş ve 1989-1990 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, evrensel değerlere bağlı kalarak teknolojiyi, insan kaynaklarını,  finansmanı ve yönetim kültürünü en iyi şekilde kullanarak  bilgi üretmeye ve sağlık hizmetleri alanında istenen üstün nitelikli birey profilini gerçekleştirmeye yönelik eğitim vermeyi hedeflemektedir.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 12 programda örgün, 3 programda hem örgün hem ikinci öğretimde eğitim verilmektedir. Her programda öğrencilere profesyonel beceri kazandırmak üzere bilimsel ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Uygulamalı eğitimler yüksekokul bünyesinde bulunan laboratuvar ve uygulama alanlarının yanı sıra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, kamu ve özel kuruluşlarda yapılmaktadır.

Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, uygulamalı eğitimde edindikleri beceri ve deneyimleri geliştirmek amacıyla, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi klinikleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, ayrıca alanlarıyla ilgili kurum ve işletmelerde staj yapma imkanı sağlanmaktadır.

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulunda eğitim-öğretim verilen programlar ve kontenjanları şunlardır:

Program

 Kontenjan

Ameliyathane Hizmetleri

63

Anestezi

52

Çocuk Gelişimi*

62+62

Diyaliz

52

Eczane Hizmetleri*

52+52

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu*

62+62

İlk ve Acil Yardım

62

Odyometri

62

Optisyenlik

64

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

47

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

62

  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

62

GENEL TOPLAM

878

  1. Birinci ve ikinci öğretimde eğitim verilmektedir.

Meslek Yüksekokuluna öğrenciler, ÖSYM tarafından belirtilen şartları taşımaları halinde, kontenjan dahilinde meslek liselerinden sınavsız geçiş hakkı veya alanlarına göre YGS-1/2/3/4 puanları ile yerleştirilmektedir.
Meslek Yüksekokulu mezunları, sağlık alanında lisans tamamlama olanağından yararlanabilmekte bununla birlikte DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ye girerek alanlarıyla ilgili lisans programlarına yerleşebilmektedirler.
Meslek Yüksekokulu mezunları, sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerde çalışabilmektedirler. Optisyenlik programı mezunları optisyenlik müessesesi açma ve mesul müdürlük yapma yetkisine sahip olmaktadırlar.

İletişim Bilgileri

Adres: EÜ Kampüsü Bornova/İzmir
Tel: 0 (232) 311 20 58
Faks: 0 (232) 311 31 91
Web: www.asaglik.ege.edu.tr
E-posta: asaglik@mail.ege.edu.tr

Yukarı Dön