0 (232) 311 10 10

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

 

KURULUŞ YILI

1998

ÖĞRETİM ÜYESİ

60

Profesör

8

Doçent

29

Yardımcı Doçent

23

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

22

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

2170

Kız

1336

Erkek

834

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

26,46

ÖĞRENİM DİLİ

Türkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ

4 yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI

İsteğe bağlı/Zorunlu

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Var

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölümlere Göre Puan Türü ve 2017 LYS Taban Puanları

 

Puan

2017 LYS Taban

2017 LYS Tavan

 

 

Türü

Puanı

Puanı

 

 

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

MF-1

244,76

313,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

MF-2

294,15

370,31

 

 

 

 

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

TS-1

412,58

449,76

 

 

 

 

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

TS-1

427,39

473,78

 

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

TM-3

 405,31

437,14

 

 

 

 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

YGS

200

Özel Yetenek Sınavı

 

 

 

 

 

         Sınıf Öğretmenliği Lisans

Programı

TM-2

368,95

391,88

 

 

 

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

TS-1

362,05

404,57

 

 

 

 

 

         Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

 

TS-2

427,38

481,70

 

 

 

 

 


1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi, dinamik ve çoğu, yurt dışı deneyimine sahip akademik kadrosuyla, ülkemiz eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmen ve psikolojik danışman adayı yetiştirmektedir.
Eğitim Fakültesi bünyesinde yedi bölüm ve bu bölümlere bağlı dokuz lisans programı bulunmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Eğitim Bilimleri Bölümü

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  • Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Bölümü

  • Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
  • Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Temel Eğitim Bölümü

  • Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
  • Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Fakültenin tüm lisans programları Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır. Fakültede; donanımlı 34 derslik, 4 bilgisayar laboratuvarı, 3 fen bilimleri laboratuvarı, 2 seminer salonu, teknoloji sınıfı, psikolojik danışma birimi, müzik odası, drama odası, 3 resim atölyesi, heykel atölyesi, temel tasarım atölyesi, grafik atölyesi, desen atölyesi,özgün baskı atölyesi, sanat galerisi, 4 kulüp odası, okuma salonu, kültür salonu, 66 ofis, pedagojik formasyon birimi, test, analiz ve araştırma birimi ve akreditasyon birimi bulunmaktadır.
Eğitim Fakültesi ETEN (European Teacher Education Network) üyesi olup Georgia State University (ABD) ile öğretim elemanı ve öğrenci değişimi anlaşması bulunmaktadır.
Bünyesinde 11 öğrenci kulübünü ve beş spor takımını barındıran Fakültede; Açılış Töreni ve Oryantasyon Programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Toplum Liderleri Geliyor (Ufuk Geliştirme ve Liderlik Seminerleri) ve Ege’den Eğitime Bakış bilimsel etkinliği gibi çok sayıda periyodik etkinlik düzenlenmektedir.
Erasmus+ Programı kapsamında, 2005 yılından bu yana 96 öğrenci, 2006 yılından bu yana 23 öğretim elemanı Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmiştir. Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi kapsamında, 2010 yılından bu yana konuk öğretim üyesi olarak 26 öğretim üyesi yurt dışına gitmiştir.
Eğitim Fakültesi, Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) ve Ege Üniversitesi Ölçme-Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE-ÖDUAM) ile koordineli olarak birtakım çalışmalar yürütmektedir.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölümün amacı; mesleki etik ilkelere saygılı, alanındaki bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eden nitelikli bilgisayar öğretmeni ve bilişim teknolojisi uzmanı yetiştirmektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Lisans programında öğrencilere pedagojik formasyon eğitiminin yanı sıra ağırlıklı olarak programlama dilleri, veri tabanı yönetimi, web tasarımı, çoklu ortam tasarımı, materyal tasarımı, uzaktan eğitim, proje geliştirme ve yönetimi konularında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Mezunlar, eğitim kurumlarında bilişim teknolojileri öğretmeni, bilgisayar formatör öğretmeni, öğretim teknoloğu ve öğretim tasarımcısı; özel sektörde ise web tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca bu alanda yüksek lisans programı da bulunmaktadır.

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölümün amacı, psikolojik danışman ve eğitim uzmanı yetiştirmek, eğitim araştırmaları yapmak ve
öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmektir.
Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dallarından oluşmaktadır. Belirtilen tüm alanlarda yüksek lisans; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında doktora programları yürütülmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Lisans Programının amacı; çeşitli kurum ve kuruluşlarda bireylerin eğitsel, mesleki, kişisel-sosyal gelişimlerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunabilen; mesleki etik ilke, kural ve yasalara bağlı, kültürel farklılıklara duyarlı, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyen çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.
Lisans Programının eğitim süresi, bir yıllık yabancı dil eğitimi hariç dört yıl ve derslerin %30’u İngilizce okutulmaktadır.
RPD Lisans Programı; İnsan Gelişimi/Psikolojik Temeller, Sosyal ve Kültürel Temeller, Eğitimsel Temeller, Yardım Becerileri, Grupla Çalışma Becerileri, Mesleki Gelişim, Bireyi Tanıma ve Değerlendirme, İstatistik, Araştırma ve Program Değerlendirme, Profesyonel Kimlik olmak üzere dokuz boyuttan oluşmaktadır.
RPD Lisans Programı mezunları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında rehber öğretmen kadrosunda okul psikolojik danışmanı; çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman olarak çalışabilmektedir.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün amacı; yaptığı çalışmalarla alanında üretimde bulunarak ülkemizin sanat eğitimine katkı sağlayacak toplumsal bilinç sahibi, estetik beğenileri yüksek, çağın dinamiklerine uyum sağlayan yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programında öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, atölye dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, ikinci sınıfta seçebilecekleri ana sanat atölyesi dışında, her yarıyılda kendi alanları dışındaki bir atölyeyi seçmeli sanat dersi olarak alabilmektedir.
Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programı, özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından o yıl için geçerli olan YGS sınavının başarılmış ve Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılan YGS taban puanının alınmış olması gerekmektedir.
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görsel sanat öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Bunun dışında, serbest sanat etkinliklerinde bulunabilmekte ya da atölye çalışmaları yürütebilmektedirler.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün amacı; alanında ileri düzeyde bilgiye sahip, üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sorgulayan ve araştırmaya önem veren, edindiği teorik bilgileri günlük hayatta uygulayabilen ve çevresindeki olayları bilimsel bakış açısı ile değerlendirebilen Fen Bilgisi ve Matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının amacı, ortaokulların gereksinim duyduğu fen ve teknoloji öğretmenlerini yetiştirmektir. Lisans programında; fen ve teknoloji eğitiminde kullanılacak özel yöntem ve teknikler ile fen ve teknolojinin günlük hayatımızdaki yerini kavrayabilmiş, alanla ilgili güncel gelişmeleri takip eden fen okuryazarı öğretmen adayları yetiştirmeye yönelik laboratuvar destekli ve uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğretmen adayları, lisans öğrenimleri boyunca ağırlıklı olarak fizik, kimya ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgileri içeren derslerin yanında, fen ve teknoloji eğitiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda da eğitim görmektedirler.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapabilmekte, ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da devam edebilmektedirler. Bölüm bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.


ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Özel Eğitim Bölümünün amacı; özel eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, yetersizliği olan çocukların gereksinimleri temelinde eğitim program ve uygulamalarını bireyselleştirebilen, yetersizliği olan bireylere ve onların ailelerine gerekli eğitsel desteği sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, mesleki ve evrensel etik ilkelere bağlı nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Öğretmenlik meslek bilgisi boyutunda öğretmenlik mesleği için temel mesleki bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır. Alan bilgisi boyutunda ise öğretmen adaylarına zihin engellilerin eğitimi, erken çocuklukta özel eğitim, uygulamalı davranış analizi, beceri ve kavram öğretimi gibi dersler bulunmaktadır. Ayrıca diğer öğretmenlik alanlarının özel eğitim uygulamaları ile birleştirilmesine yönelik dersler de öğretim programı içinde yer almaktadır. Öğretmen adaylarının kuram ve uygulamayı bütünleştirebilmesi için 3. ve 4. sınıflarda okul uygulamalarına yönelik dersler de bulunmaktadır. Özel eğitim öğretmen adaylarının alt alanlarda uzmanlaşması seçmeli dersler yoluyla sağlanmaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı mezunları; resmi ve özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışabilmektedir.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümünün amacı; bilişsel ve sözel becerileri gelişmiş, düşünme ve sorgulama alışkanlığı kazanmış, kendini yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edebilen, öğrenme ve öğretme süreçlerinde yetkin, yaşam boyu öğrenmeye açık, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının amacı, ortaokulların gereksinim duyduğu sosyal bilgiler öğretmenini yetiştirmektir. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerin çeşitli dallarında bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmektedir. Mezun olacak öğrencilerin sosyal bilimler alan bilgisi ve öğretmenlik mesleği bilgisinin yanında, genel kültür açısından da donanımlı olması, sosyal meselelere duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi önemsenmektedir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda
öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Lisans programında öğrencilere, temel pedagojik formasyon eğitiminin yanında, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi, Türk Edebiyatı’nın dönem ve eserleri, çocuk ve dünya edebiyatı, edebiyat bilgi ve kuramları, yazılı ve sözlü anlatım, genel dil bilimi, bilgisayar kullanımı, materyal tasarımı, ders kitabı incelemesi, sınıf ve okul yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Öğrenciler üçüncü sınıfta Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, “Türkçe öğretmeni” unvanıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullarda görev alırlar. Bununla birlikte, lisansüstü eğitim yaparak akademisyen olma fırsatına sahiptirler. Ayrıca yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türkî cumhuriyetlerle ilgili özel ve resmî kuruluşlarda öğretmen; enstitü ve


araştirma merkezlerinde, arşiv ve müzelerde veya kütüphanelerde uzman; basın-yayın kuruluşlarında editör, redaktör vb. olarak çalışabilmektedirler.

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Temel Eğitim Bölümünün amacı; eğitim alanında gerekli teorik-pratik bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, araştıran, sorgulayan, ülke sorunlarından haberdar ve yaşam boyu öğrenen nitelikli okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmeni yetiştirmektir. Temel Eğitim Bölümünde iki lisans programında eğitim-öğretim verilmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu nitelikli okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. 0-6 yaş arası çocuklarla çalışacak öğretmen adaylarının gerekli bilgileri kazanmaları ve alanla ilgili becerilerini geliştirmeleri için ağırlıklı olarak etkinlik ve materyal temelli, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında, çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşların kreş ve anaokullarında çalışabilirler. Ayrıca bu alanda yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının amacı, ilkokulların gereksinim duyduğu nitelikli sınıf öğretmenleri yetiştirmektir. Genel kültür, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Alan Bilgisi derslerinin yanında, fen bilgisi ve bilgisayar laboratuvarları destekli bir ortamda öğrencilerin birbirleriyle etkileşimine olanak sağlayan uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Mezun olacak öğretmen adaylarının sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklara duyarlı bir eğitim verebilecek şekilde yetiştirilmeleri de programın başlıca hedefleri arasındadır. Program mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca bu alanda yüksek lisans programı bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri

Adres:EÜ Kampüsü Bornova - İzmir

Web: http://egitim.ege.edu.tr
Telefon: 0232 373 3575
Faks: 0232 373 4713
E-posta: egitimdekanlik@mail.ege.edu.tr


Yukarı Dön