0 (232) 311 10 10

Yabancı Diller Yüksekokulu


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

1963 yılında Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak kurulan kurum, 2010 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu, alanlarında uzmanlaşmış kadrosuyla, zorunlu hazırlık eğitimi olan tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan fakültelerin ve yüksekokulların hazırlık eğitimini almak isteyen ve belirlenen kontenjan dahilinde bu eğitime hak kazanan öğrencilere verilen derslerde yabancı dil yeterliklerini sağlayacak düzeyde eğitim vermek, dil eğitimleri sürecinde araştıran ve öğrenen bireyler yetiştirmek, ayrıca yabancı dilde yayınları takip edecek ve eleştirel düşünmelerini geliştirecek programlar sunarak öğrencilerin dil becerilerini geliştirmektir.

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu vizyon olarak kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir dil eğitimi veren bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Yüksekokulda görevli yaklaşık 178 okutman ve 2 yabancı uyruklu öğretim elemanı her yıl yaklaşık 8000 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokul Ege Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kaydolan öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini sağlamakta ve fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin yürütülmesine destek vermektedir.

Yüksekokulda tamamı projeksiyon cihazları ve dizüstü bilgisayarlar ile donatılmış 58 dersliğin yanı sıra Program Geliştirme Birimi, Mesleki Gelişim Birimi, Sınav Birimi, Materyal Geliştirme Birimi, Bilgi İşlem Birimi, Proje Geliştirme Birimi, Öğrenci Destek Birimi, Özel Kurslar Birimi, Ortak Zorunlu Yabancı Dil Birimi, Akreditasyon Birimi ile Kaynak Sağlama ve Kataloglama Birimi bulunmaktadır.

Yüksekokul, üniversitenin eğitim kalitesini gözetmek ilkesi doğrultusunda Kasım 2013’te uluslararası Pearson Assurred Kurumu tarafından denetlenmiş ve Türkiye’de akredite olmuş sayılı yabancı diller yüksekokulları arasında yerini almıştır.

 

Yüksekokul, 2015 yılında Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ile iş birliği yapmış ve “Harmanlanmış Eğitim” modeli üzerine proje geliştirmiştir. Ayrıca iki adet “Kitapmatik otomatı” BAP projesiyle sağlanmıştır.

Yüksekokulda değişik amaçlara yönelik her düzeyde kurslar düzenlemektedir. Bunlar arasında “Genel İngilizce”, “YDS’ye Hazırlık”,  “İngilizce Konuşma”, “Çeviri”, “Almanca”, “Fransızca” , “Japonca”, “İspanyolca”, “Korece”, Rusça” “Online Konuşma Kursu”  ve “İtalyanca” kursları sayılabilir. Yüksekokul, EGESEM (Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile iş birliği içinde, 4-6 yaş grubu için “KIDS’ CLUB” ve 8-11 yaş grubu için “JUNIOR CLUB” kurslarına da okutman ve  program  desteği sağlamaktadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: EÜ Kampüsü Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 311 20 70 – 388 67 59
Faks: 0 232 311 31 20
Web: www.ydiller.ege.edu.tr
E-posta: ydiller@mail.ege.edu.tr

 

EGE UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Founded under a directorate from the university rector in 1963, the Ege University Department of Foreign Languages was reconstructed as the School of Foreign Languages in 2010.

The goal of School of Foreign Languages is to use the latest teaching approaches and methodologies to educate students to be fluent in the foreign language they need for their faculty studies and to do so in a modern safe environment. The school has an active staff development to ensure that teaching staff can meet the educational needs of students.

Ege University School of Foreign Languages aims to become equal in quality to the worldwide Foreign Languages Schools of qualified Universities.

The school has 178 instructors 2 of whom are native speakers of English, other staff and nearly 8000 students. The school offers English preparatory classes to new students whose departments require compulsory preparatory language education. In addition, new students whose departments do not require compulsory preparatory education may also enrol in the school and receive a one-year English education within a pre-determined quota. Thus, if the students whose departments do not require compulsory preparatory education prefers to take that education, they apply for that and are evaluated based on some predetermined criteria. A specific number of students from each department can be accepted as preparatory school student. The school also supports service English classes in faculties, departments and vocational schools.

Every classroom in the school is equipped with projection machines, computers and audio equipment. Curriculum Development Unit, Professional Development Unit, Testing Unit, Accreditation Unit, Project Unit, Private Courses Unit, Information Technologies Unit, Joint Compulsory English Courses Unit, Materials Development Unit, Supplying and Cataloguing and Student Support Unit serve as crucial components of the school.  The School Project Centre arranges teachers’ and students’ participation in projects and programs sponsored by the European Union.

In November 2013, the School of Foreign Languages English Preparatory Class Program was accredited by  EDEXCEL the name of which in now The Organization of Pearson Assured. Aiming at continuous quality improvement in education, all aspects of the school system are regularly reviewed; measures and actions are taken to ensure the quality standards within the quality management system set in the school.

In 2015, School of Foreign Languages developed a Project on “Blended Learning” in cooperation with The Department of Computer Education and Instructional Technologies. In addition, two “Book Vending Machines” have been provided through “BAP (Scientific research Project)” and the students can buy English stories at different levels from the machines.

Through the coordination of Private Courses Unit, the school offers the following courses:
General English Course        Preparation for YDS Japanese Course        Korean Course
English Conversation Club    Translation Course    German Course         Russian Course
French Course                        Italian Course            Spanish Course          Online Speaking

These courses are open to university academic staff, graduate students, doctorate students and to those who wish to learn a foreign language for a particular purpose. The school also cooperates with EGESEM and provides courses such as

Kids’ Club for children aged 4-6   
Junior Club for children aged 8 – 11

 

CONTACT INFORMATION
Address: EU Campus Bornova/İzmir
Tel: 0 232 311 20 70 – 388 67 59
Faks: 0 232 311 31 20
Web: www.ydiller.ege.edu.tr
E mail: ydiller@mail.ege.edu.tr

 


Yukarı Dön