Ege Tercih

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1982 yılında kurulmuştur. Enstitünün misyonu; kaliteli ve standart sağlık hizmeti sunmak için topluma ve özel olarak da sağlık ile ilgili birimlerdeki akademik kadrolara, gelişen üst düzey teknolojiyi kullanarak kişisel ve mesleki gelişimine önem veren, yaratıcı ve evrensel bilime katkı sağlayan nitelikli uzmanlar yetiştirmektir.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,  Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Madde Bağımlılığı-Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları lisansüstü öğretim bakımından Sağlık Bilimleri Enstitüsünün anabilim dallarıdır. Aynı zamanda Enstitüye bağlı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Anabilim Dalı, Sinirbilim, Kök Hücre, Kronik Hastalıklar, Sağlık Biyoinformatiği, Temel Onkoloji Anabilim Dallarında multidisipliner bir yaklaşımla lisansüstü eğitim programları uygulanmaktadır.

2017-2018 EĞİTİM YILI ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI


DİŞ HEKİMLİĞİ GRUBU

Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli
YL

Tezsiz YL

İ.Ö. Tezsiz YL

Protetik Diş Tedavisi

Protetik Diş Tedavisi

 

X

 

 

 

Estetik Diş Hekimliği

 

 

 

X

 

Ortodonti

Ortodonti

 

X

 

 

 

Pedodonti

Pedodonti

 

X

 

 

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 

X

 

 

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 

X

 

 

 

Periodontoloji

Periodontoloji

 

X

 

 

 

Restoratif Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi

 

X

 

 

 

Endodonti

Endodonti

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP GRUBU

Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli
YL

Tezsiz YL

İ.Ö. Tezsiz YL

 

Halk Sağlığı

 

X

X

 

 

Halk Sağlığı

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 

 

X

 

 

 

Epidemiyoloji

 

 

X

 

 

Parazitoloji

Parazitoloji

 

X

X

 

 

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Biyokimya

 

X

X

 

 

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Biyoloji

 

X

X

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Moleküler Mikrobiyoloji

 

X

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji ve Embriyoloji

 

X

X

 

 

Biyofizik

Biyofizik

 

X

X

 

 

Tıp Tarihi ve Etik

Tıp Tarihi ve Etik

 

X

 

 

 

Fizyoloji

Fizyoloji

 

X

X

 

 

Anatomi

Anatomi

 

X

X

 

 

Tıp Eğitimi

Tıp Eğitimi

 

X

 

X

X

Spor Hekimliği

Sporda Biyomedikal Uygulamalar

 

X

 

 

 

Psikiyatri

Sağlık Danışmanlığı

 

 

X

 

 

 

Bağımlılık Danışmanlığı

 

 

X

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genetik

 

X

 

 

 

Adli Tıp

Adli Toksikoloji

 

X

 

 

 

Radyasyon Onkolojisi

Sağlık Fiziği

 

 

X

 

 

Tıbbi Radyofizik (Sağlık Fiziği)

 

X

 

 

 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Biyoistatistik

 

X

X

 

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

 

 

X

 

 

İç Hastalıkları

Yaşlı Sağlığı

 

X

 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Perfüzyon

 

 

 

X

 

 

ECZACILIK GRUBU

Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli
YL

Tezsiz YL

İ.Ö. Tezsiz YL

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji

 

X

X

 

 

Farmakognozi

Farmakognozi

 

X

X

 

 

Fitoterapi

 

 

X

 

 

Farmasötik Kimya

Farmasötik Kimya

 

X

X

 

 

Radyofarmasi

Radyofarmasi

 

X

X

 

 

Farmakoloji

Farmakoloji

 

X

X

 

 

Biyokimya

Biyokimya

 

X

X

 

 

Analitik Kimya

Analitik Kimya

 

X

X

 

 

Farmasötik Botanik

Farmasötik Botanik

 

X

X

 

 

Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Mikrobiyoloji

 

X

X

 

 

Farmasötik Biyoteknoloji

Farmasötik Biyoteknoloji

 

 

X

 

 

Farmasötik Teknoloji

Farmasötik Teknoloji

 

X

X

X

 

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

 

X

X

 

 

Kozmetoloji

 

 

X

 

 

İlaç ve Kozmetik Üretimi Teknolojileri

 

 

 

X

 

HEMŞİRELİK GRUBU


Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli
YL

Tezsiz YL

İ.Ö. Tezsiz YL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

X

X

X

 

X

  Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği

 

 

 

 

X

Halk Sağlığı Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği

X

X

X

 

X

Okul Sağlığı Hemşireliği

 

 

X

 

 

 

İş Sağlığı Hemşireliği

 

 

X

 

 

Psikiyatri Hemşireliği

Psikiyatri Hemşireliği

 

X

X

 

X

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği

 

 

X

 

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 

X

X

 

X

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

X

X

X

 

X

Hemşirelik Esasları

Hemşirelik Esasları

 

X

X

 

X

Hemşirelikte Öğretim

Hemşirelikte Öğretim

 

 

X

 

 

Hemşirelikte Yönetim

Hemşirelikte Yönetim

 

 

X

 

 

İç Hastalıkları Hemşireliği

İç Hastalıkları Hemşireliği

 

X

X

 

 

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

 

 

X

 

 

Onkoloji Hemşireliği

 

 

X

 

 

Geriatri Hemşireliği

 

 

X

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ GRUBU

Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli
YL

Tezsiz YL

İ.Ö. Tezsiz YL

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Hareket ve Antrenman Bilimleri

 

 

X

 

 

Sporda Psiko Sosyal Alanlar

Sporda Psiko Sosyal Alanlar

 

 

X

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

 

X

 

 

 

Spor Yönetimi Bilimleri

Spor Yönetimi Bilimleri

 

 

X

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

 

 

X

 

 

 

Spor Sağlık Bilimleri

 

 

X

 

 

Spor Sağlık Bilimleri

Spor Bilimleri

 

X

 

 

 

 

ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI

 

 

Lisans

YL

Tezli
YL

î A

Anabilim Dalı

Programın Adı

Dereceli
Doktora

Dereceli
Doktora

Tezsiz YL

ı.yj.
Tezsiz YL

Kök Hücre

Kök Hücre

 

X

X

 

 

Sinirbilim

Sinirbilim

 

X

X

 

 

Kronik Hastalıklar

Diyabet Destek

 

 

X

 

 

Sağlık Biyoinformatiği

Sağlık Biyoinformatiği

 

X

X

 

 

Temel Onkoloji

Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi

 

X

X

 

 

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

 

X

 

 

 

Tıbbı

Kan Bankacılığı

 

 

 

X

 


MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GRUBU


Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli YL

Tezsiz YL

İ.Ö. Tezsiz YL

Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

 

X

X

 

 

Bağımlılıkta Moleküler Çalışmalar

 

 

X

 

 

Bağımlılık Toksikolojisi

Bağımlılık Toksikolojisi

 

 

X

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ GRUBU

Anabilim Dalı

Programın Adı

Lisans
Dereceli
Doktora

YL
Dereceli
Doktora

Tezli YL

Tezsiz
YL

İ.Ö.
Tezsiz
YL

Ebelik

Ebelik

 

X

X

 

X

 


Yukarı Dön