0 (232) 311 10 10

Diş Hekimliği Fakültesi

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

KURULUŞ YILI

1968

ÖĞRETİM ÜYESİ
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

88
69
19
-

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

48

ÖĞRENCİ KONTENJANI

144

PUAN TÜRÜ

MF III

2017 LYS TABAN PUANI

456,400

2017 LYS TAVAN PUANI

507,347

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

920

Kız:
Erkek:

480
440

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

6,91

ÖĞRENİM DİLİ

Türkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ

5 yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI

İsteğe Bağlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Var

ERASMUS+PROGRAMI

 

ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018)

9

 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Ege Bölgesi’nin ilk Diş Hekimliği Fakültesi

  • Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki faaliyet programı olan “Erasmus Programı”na

ülkemizden katılan ilk Diş Hekimliği Fakültesidir.

AB ülkeleri Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitimi geliştirmek amacı ile kurduğu

birliklere (ADEE ve DENTED) Türkiye’den üye olan ilk Diş Hekimliği Fakültesi

  • Avrupa Standartlarında bir eğitim kurumu olduğunu tasdik eden bir belgeye sahip Fakülte.
  • Türkiye’de ağız ve diş sağlığı konusunda yatağa bağımlı kas hastalarına evde bakım

hizmeti veren ilk Diş Hekimliği Fakültesi

  • Türkiye’de ilk defa estetik diş hekimliği tezsiz yüksek lisans programını açan Diş Hekimliği Fakültesi


Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk öğrencilerini, 1968-1969 eğitim ve öğretim yılında almış ve Diş Hekimliği eğitiminin ülkemizde “Yüksekokul” düzeyinde verildiği yıllarda, “Fakülte” adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakülte 50 yıllık güçlü bir geçmişe sahiptir.

Kuruluşundan bu yana eğitim-öğretim, bilimsel çalışma ve halka sunulan sağlık hizmetleri açısından alt yapısı ve teknik donanımı sürekli güncellenen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün ülkemizin ve dünyanın en güçlü Diş Hekimliği Fakülteleri arasında yer almaktadır.


Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitimin amacı; insan anatomisi, fizyolojisi ve psikolojisini iyi bilen, mesleki ve insani sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış, hasta hekim ilişkilerinde başarılı, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, araştırmacı düşünce tarzını benimsemiş çağdaş Diş Hekimleri yetiştirmektir. Bu doğrultuda Fakültenin başlıca amaçlarından olan Diş Hekimliği eğitimi; çocukların ve yetişkinlerin, ağız ve diş sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı ve tedavisi konularını kapsamaktadır.

 

Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim süresi beş yıldır. Bu süre 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim- Öğretim süresinin ilk beş yarıyılı kliniğe hazırlanma, sonraki beş yarıyılı klinik eğitimi olarak düzenlenmiştir. İsteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültenin sunduğu kapsamlı eğitim; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi Anabilim dallarından oluşan klinik bilimlerini kapsamakla birlikte tıp dersleri EÜ Tıp Fakültesinin ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra değişik uğraş alanlarına yönlendirilmesi ve sosyal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ders programı içerisinde seçmeli dersler ve sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır.

Fakültede eğitim, teorik bilgilerin klinik çalışmalar ile desteklenmesi sureti ile uygulamalı olarak sürdürülmekte ve özellikle 4. ve 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler, öğretim üye ve yardımcıları gözetiminde bizzat kendileri hasta tedavilerini yürütmektedirler. Preklinik ve klinik eğitimleri; özellikle 5.sınıfta serbest bir diş hekiminin uygulayacağı bütün tanı ve tedavilerin öğrenciler tarafından uygulandığı multidisipliner kliniği eğitimin önemli bir parçasıdır. Donanımlı bir eğitimin yanı sıra, diş hekimliği alanında çalışmalar yapmak, diş hekimliğini kapsayan sekiz  ayrı disipline ait uzman hekimler yetiştirerek kusursuz bir sağlık hizmeti vermek fakültenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu anabilim dallarına ait konularda, mezuniyet sonrası doktora programları açılmaktadır. Ayrıca fakülte, mezuniyet sonrası çeşitli eğitim programları da sunmaktadır. Türkiye’de ilk defa Estetik Diş Hekimliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından açılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlar açısından geniş olanaklara sahiptir. 145 adet fantomun (hastadaki diş ve ağız sistemini taklit eden maket) yer aldığı klinik çalışmaya hazırlık laboratuvarında eğitim, görsel ve işitsel teknolojik olanaklarla verilmektedir. Fakültede öğrencilerin eğitim süresince yararlanabildikleri zengin teknik donanıma sahip 3 Protez Laboratuvarı, Elektron Mikroskobunun yer aldığı SEM Laboratuvarı, Araştırma Laboratuvarı ve Fizyoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Kliniklerin gereksinim duyduğu sterilizasyon işlemleri Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin klinikteki uygulamalarda gereksinim duydukları el aletleri bu üniteden sağlanmaktadır. Bunun dışında okuma salonu, bilgi işlem merkezi, basın-yayın bürosu fakültenin tüm ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Fakülte içerisinde yer alan çeşitli kliniklerde, aynı anda 220 yetişkin, 80 çocuk olmak üzere toplam 300 hastaya tedavi hizmeti sunabilecek donanım mevcuttur. Tüm öğrenciler klinik eğitimleri boyunca kendilerine ait bir ünit üzerinde çalışma olanağına sahiptirler. Bunun dışında fakülte bünyesinde 16 büyük ve küçük klinik, 2 ameliyathane, 1 multidisipliner eğitim kliniği, 1 öğretim üyesi kliniği, 1 çene-yüz  protezleri kliniği, 1 cad-cam eğitim kliniği, 1 A-Kliniği, 3 boyutlu volimetrik tomografi cihazının bulunduğu büyük bir röntgen servisi, 1 ultrason kliniği ile 1 lazer kliniği yer almaktadır.

Bu geniş olanaklarla klinik eğitimi ve sağlık hizmetleri birlikte yürütülmekte, 2 büyük amfi,          2 dershane ve çok sayıda seminer salonunda da teorik eğitim verilmektedir. Fakültenin bilim ve sanat amfisi ise günümüzde daha çok kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi durumundadır.


Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile kurulan ilişkiler sonucunda öğretim elemanlarına araştırma yapma, öğrencilere ise yurtdışında eğitim görme olanağı sağlanmaktadır. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa Birliği’nin eğitim alanındaki faaliyet programı olan “Erasmus+ Programı”na ülkemizden katılan ilk Diş Hekimliği Fakültesidir. Ayrıca Fakülte, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin diş hekimliği fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye (Association for Dental Education in Europe) ve DENTED’e (Thematic Network Project Achieving Convergence in Standarts of Output of European Dental Education)  de üye olmuştur. 2012 yılında Avrupa Diş Hekimliği Fakülteleri Eğitim Birliği (ADEE) temsilcileri Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde incelemelerde bulunmuş olup incelemeler sonucu fakülte, Avrupa standartlarında bir eğitim kurumu olduğunu tasdik eden bir belgeye layık görülmüştür.

 

Diş Hekimliği Fakültesindeki öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans Diploması ile mezun olmakta ve doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedir. Bunun yanı sıra akademik kariyer yapmak veya belli bir anabilim dalında uzmanlaşmak isteyen mezunlar, lisans eğitimini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından yılda bir kere yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girebilirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler puan durumlarına göre uygun diş hekimliği fakültelerindeki anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerine başlayabilirler.

Mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, diş hekimliği fakültelerinde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde veya serbest “Diş Hekimi” olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: EÜ Kampüsü Bornova / İZMİR

Tel: 0 (232) 311 27 00
Faks: 0 (232) 388 03 25
Web: http://www.dent.ege.edu.tr
E-posta: dent.info@mail.ege.edu.tr

 


Yukarı Dön