Ege Tercih

Diş Hekimliği Fakültesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk öğrencilerini, 1968-1969 eğitim ve öğretim yılında almış ve Diş Hekimliği eğitiminin ülkemizde “Yüksekokul” düzeyinde verildiği yıllarda, “Fakülte” adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakülte 50 yıllık güçlü bir geçmişe sahiptir.

Kuruluşundan bu yana eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve halka sunulan sağlık hizmetleri açısından alt yapısı ve teknik donanımı sürekli güncellenen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün ülkemizin ve dünyanın en güçlü Diş Hekimliği Fakülteleri arasında yer almaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim süresi beş yıldır. Bu süre 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim- Öğretim süresinin ilk beş yarıyılı kliniğe hazırlanma sonraki beş yarıyıl klinik eğitimi olarak düzenlenmiştir. İsteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültenin sunduğu kapsamlı eğitim; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi Anabilim dallarından oluşan klinik bilimlerini kapsamakla birlikte tıp dersleri EÜ Tıp Fakültesi’nin ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra değişik uğraş alanlarına yönlendirilmesi ve sosyal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ders programı içersinde seçmeli dersler ve sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır.

Fakültede eğitim, teorik bilgilerin klinik çalışmalar ile desteklenmesi sureti ile uygulamalı olarak sürdürülmekte ve özellikle 4. ve 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler, öğretim üye ve yardımcıları gözetiminde bizzat kendileri hasta tedavilerini yürütmektedirler. Preklinik ve klinik eğitimleri; özellikle 5.sınıfta serbest bir Diş Hekiminin uygulayacağı bütün tanı ve tedavilerin öğrenciler tarafından uygulandığı multidisipliner kliniği eğitimin önemli bir parçasıdır. Donanımlı bir eğitimin yanı sıra, Diş Hekimliği alanında çalışmalar yapmak, Diş Hekimliğini kapsayan sekiz ayrı disipline ait uzman hekimler yetiştirerek, kusursuz bir sağlık hizmeti vermek fakültenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu anabilim dallarına ait konularda, mezuniyet sonrası doktora programları açılmaktadır. Ayrıca fakülte, mezuniyet sonrası çeşitli eğitim programları da sunmaktadır. Türkiye’de ilk defa estetik diş hekimliği tezsiz yüksek lisans programı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından açılmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması ile mezun olmakta ve doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedir. Bunun yanı sıra akademik kariyer yapmak veya belli bir anabilim dalında uzmanlaşmak isteyen mezunlar, lisans eğitimini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından yılda bir kere yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’na (DUS) girebilirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler puan durumlarına göre uygun Diş Hekimliği Fakültelerindeki anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerine başlayabilirler.

Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde veya serbest “Diş Hekimi” olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.


Yukarı Dön