Ege Tercih

Ziraat Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Fakültenin; toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, URAP’ın (University Ranking by Academic Performance) bu yıl ilk kez dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıraladığı çalışmasında “Ziraat ve Çevre” alanında yapılan dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye’den giren 10 üniversite arasında 1. sırada yer almıştır.
Fakülte bünyesinde 10 bölüm (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Süt Teknolojisi, Zootekni, Peyzaj Mimarlığı) bulunmaktadır.
Fakültede bu lisans programlarında; bahçe ve tarla bitkileri üretimi ve ıslahı, hastalıklar-zararlılar-yabancı otlar, süt ve süt ürünleri teknolojisi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafazası, toprak-su-bitki ilişkileri, bitki besleme ve gübreleme, tarım ekonomisi, tarımsal politikalar, tarımsal yayım, tarım alet ve makinaları, hayvansal üretim ve ıslah vb. konularda teorik, teknik ve pratik bilgiler kazanmış Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Diğer taraftan doğa, planlama ve tasarım kavramlarını bağlantılı olarak ele alan biyolojik temele dayalı arazi kullanımı ve planlama düşüncesi içerisinde ekonomik ve estetik ortamlar yaratan, doğa-kültür-ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz edebilen, yapısal ve bitkisel anlamda düzenleme, yenileme ve bakım hizmetleri verebilecek Peyzaj Mimarlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren Fakülte’de şu anda 2000’in üzerinde lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Fakültede eğitim gören lisans öğrencilerinin zorunlu stajı iki döneme ayrılmış olup; 2. sınıf öğrencileri stajlarını Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yapmakta, 3. sınıf öğrencileri ise stajlarını bölümlerinde ya da kamu/özel kurum ve kuruluşlarda tamamlamaktadır.
Yandal ve çift anadal eğitimine de yer veren Fakülte’de; öğretim elemanlarının, öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak, bilime yenilik getirmek ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak için bölümlerde çok sayıda araştırma yapılmaktadır.
İlgili bakanlıklar, TÜBİTAK, DPT gibi kuruluşların yanı sıra Avrupa Birliği, Dünya Bankası ile özel sektör destekli projelerin yürütüldüğü Fakülte, ulusal ve uluslarası düzeyde bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapmaktadır. Öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırma sonuçlarının bilim dünyasına aktarılması amacı ile kitaplar, makaleler ve bildiriler yayınlanmaktadır. Bilimsel yayın açısından zengin olan Ziraat Fakültesi’nde kuruluşundan bugüne gerçekleştirilen yayınların sayısı 10.000’e yaklaşmaktadır.
Ziraat Fakültesi, dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın akademik işbirliği içerisindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde yapılmış 38’in üzerinde işbirliği anlaşması bulunan Fakülte, bu anlaşmalar çerçevesinde ortak projeler yürütmekte, karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmektedir.
Fakülte’de, dört ana binada bulunan dersliklerin yanı sıra 16 toplantı salonu, okuma salonu, amfi, 67 laboratuvar ve beş bilgisayar laboratuvarı yer almaktadır. Ayrıca, Tarım Makinaları Müzesi, Böcek Müzesi, Süt Ürünleri Pilot Tesisi,Tarım Ürünleri İşletmesi, hayvan barınakları, bahçeler, seralar, tarım arazileri ve benzeri uygulama alanları bulunmaktadır.
Tesis ve olanaklar bakımından zengin olan, kampüste 467 dekarlık alanda kurulu bulunan Fakülte’nin; 4.100 dekarlık Menemen Araştırma – Uygulama ve Üretim Çiftliği, 287 dekarlık Mordoğan Deneme-Araştırma ve Üretim İstasyonu bulunmaktadır. Adı geçen çiftlik ve istasyonda bölge tarımına yönelik teknoloji geliştirici araştırma ve uygulamalar ile tohumluk-damızlık-hammadde için üretimler yapılmakta ve öğrencilere mesleki becerilerini geliştirecek ortam sağlanmaktadır. Menemen’deki çiftlikte ayrıca süt ürünleri, tarhana ve yaprak gübresi üretimi yapılan tesisler de mevcuttur. Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyon parselleri ile zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta, ağırlıklı olarak nergis, sümbül ve enginar üretimi yapılmaktadır.
Fakülte, güçlü analiz laboratuvarlarına sahip olan bölümlerin yanı sıra Türkiye’de Ziraat Fakülteleri içerisinde tek genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) analizleri yapabilen bir merkez laboratuvara sahiptir.
Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin dışında sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta; işlenmiş, çoğunluğu organik ve iyi tarım ürünler üretmekte ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri ve çok sayıda hypermarket aracılığıyla tüketicilerin kullanımına sunmaktadır.

Ziraat Fakültesi, üreticiye yönelik bilgi aktırımının yanı sıra damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi sağlamakta; peyzaj projeleri düzenlemekte, tanı veya teşhis ile ruhsata esas ilaç denemeleri gerçekleştirmekte, tarım makinaları testleri, toprak - su - gübre - yem analizleri ve önerileri sunmakta, eğitim kursları ve seminerler düzenlemektedir.
Fakülte bünyesinde kurulan çalışma grubu SKEÇ; sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini çeşitli topluluklar altında gerçekleştirmektedir. Konferans, söyleşi, panel, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimleri, eğitim amaçlı kurslar ve geziler düzenleyen, sosyal sorumluluk projeleri yürüten toplulukların yanı sıra araştırma ve uygulama konularını zirai faaliyetleri temel alarak bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirip Ziraat Mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilerle paylaşma imkanı sağlayan Tarım Topluluğu da çalışmalar yürütmektedir.

 

Bölümlere Göre Puan Türü ve 2018 YKS Taban Puanları

Puan Türü

2018 YKS Taban Puanı

2018 YKS Tavan Puanı

Bahçe Bitkileri Bölümü

MF2

256,147

334,431

Bitki Koruma Bölümü

MF2

276,479

357,952

Süt Teknolojisi Bölümü

MF2

204,753

261,393

Tarım Mak. Tek. Müh. Böl.

MF4

238,872

305,964

Tarım Ekonomisi Bölümü

TM1

260,517

324,804

Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.

MF4

205,542

263,652

Toprak Bilimi ve Bitki Bes. Böl.

MF2

234,911

357,587

Tarla Bitkileri Bölümü

MF3

247,479

416,353

Zootekni Bölümü

MF2

239,453

289,617

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

MF4

262,117

370,161


Yukarı Dön