0 (232) 311 10 10

Ziraat Fakültesi

ZİRAAT FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI 1955
ÖĞRETİM ÜYESİ 148
  Profesör: 95
Doçent: 44
Yardımcı Doçent: 9
ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI 63
ÖĞRENCİ KONTENJANI 360
KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 2358
  Kız: 877
Erkek: 1481
ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI 11,17
ÖĞRENİM DİLİ Türkçe
ÖĞRENİM SÜRESİ 4 Yıl
DİL HAZIRLIK SINIFI İsteğe Bağlı
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ Var
ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYISI 20

 

BÖLÜMLERE GÖRE PUAN TÜRÜ VE 2017 LYS TABAN PUANLARI PUAN TÜRÜ 2017
TABAN PUANI
LYS 2017     LYS TAVAN PUANI
Bahçe Bitkileri Bölümü MF2 264.832 377.938
Bitki Koruma Bölümü MF2 291.970 355.039
Süt Teknolojisi Bölümü MF2 227.388 246.668
Tarım         Makinaları Mühendisliği Bölümü ve Teknolojileri MF4 240.417 281.790
Tarım Ekonomisi Bölümü TM1 276.766 350.170
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü MF4 231.132 259.407
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü MF2 242.099 268.459
Tarla Bitkileri Bölümü MF3 260.602 333.776
Zootekni Bölümü MF2 247.282 340.955
Peyzaj Mimarlığı Bölümü MF4 271.941 312.709

Ege Üniversitesinin 1955 yılında kurulan ilk iki fakültesinden biri olan Ziraat Fakültesinde, 1958 yılında 17 kürsü kurulmuş, daha sonra kürsüden bölüm sistemine geçilmiştir. Fakültenin amacı; ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, güncel sorunlara bilimsel yaklaşımlar ile çözümler getirmek, teorik ve pratik bilgilerle donanımlı ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üreterek yayımını gerçekleştirmektir. Bu kapsamda fakültede, tarımsal üretimin tüm dallarına yönelik olarak lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, yayım ve hizmet faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Fakültenin çalışma alanlarını toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.

Fakülte bünyesinde; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni bölümleri bulunmaktadır.

Fakültedeki eğitim-öğretim sisteminde dersten sorumlu öğretim elemanının veya bölüm kurullarının kararına göre, DDS (Doğrudan Değerlendirme Sistemi) veya BDS (Bağıl Değerlendirme Sistemi) yöntemlerinden biri kullanılır. Yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı olup hazırlık sınıfında okumayan öğrenciler 1. sınıfta her iki dönem yabancı dil dersi görmek zorundadır. Fakültenin eğitim planları, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre düzenlenmiştir.  Bölüm eğitim planlarındaki derslerin %25’i seçmeli, %60’ı uygulamalıdır. Farklı bölüm programlarında yan dal ve çift ana dal yapma olanağı da bulunmaktadır.
Programlardaki mevcut derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Öğrenciler eğitimleri sırasında 45 iş günü staj yapmak zorundadır. Stajların 10 iş günü Fakültenin Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 35 iş günü ise öğrencilerin kendi eğitim programlarının uygun gördüğü özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir. Ege Üniversitesinde lisans veya lisansüstü eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere mezuniyetlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/ CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanan Diploma Eki otomatik olarak İngilizce verilir.

Fakülte bünyesinde toplam 30 derslik, 67 laboratuvar, 16 toplantı salonu, 5 bilgisayar laboratuvarı, bir okuma salonu ve amfi bulunmaktadır. Ayrıca; Tarım Makinaları Müzesi, Böcek Müzesi, Süt Ürünleri Pilot Tesisi, Tarım Ürünleri İşletmesi, Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Birimi, çeşitli bahçe ve seralar, tarım arazileri ile uygulama alanları bulunmaktadır.

Faaliyetlerini 1969 yılından beri Ege Üniversitesi Kampüsündeki mevcut bina ve tesislerinde sürdürmekte olan Ziraat Fakültesi, 4200 dekarlık Menemen Araştırma-Uygulama ve Üretim Çiftliği, 380 dekarlık Mordoğan Deneme Araştırma ve Üretim İstasyonu ile önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Söz konusu üretim alanlarında bölge tarımına yönelik araştırma, geliştirme faaliyetleri sürdürülmekte olup bitkisel ve hayvansal üretime yönelik staj ve uygulamalı dersler aracılığı ile öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve deneyim kazanmaları için elverişli ortam sağlanmaktadır. Çiftlikte tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmakta, üretilen sütün tamamı yine çiftlikte bulunan süt ürünleri işletmesinde süt ürünlerine işlenmektedir. Menemen Araştırma-Uygulama ve Üretim Çiftliği, öğrencilerin mesleki uygulama ve stajları için uygun ortam sağlamanın yanı sıra, farklı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Başta yoğurt ve tarhana olmak üzere çeşitli geleneksel gıdalar ile yaprak gübresi üretimi gibi teknik konularda da üretim faaliyetlerinde bulunulmakta, uygulamalı demonstrasyon çalışmaları ile iyi tarım ve organik tarımın yaygınlaşmasına öncülük edilmektedir. Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyonu parselleri ile zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta, ağırlıklı olarak nergis, sümbül, badem ve enginar üretimi yapılmaktadır.

Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin dışında, sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta; işlenmiş, çoğunluğu organik ve iyi tarım ürünler üretmekte ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicilerin kullanımına da sunmakta, damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi üretimi gibi hizmetler de sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleri ve protokoller kapsamında peyzaj projeleri, bitki hastalık ve zararlılarına yönelik tanı ve teşhis, tarımsal ilaç firmaları için ruhsata esas ilaç denemelerinin gerçekleştirilmesi, tarım makinaları testleri, çiftlik hayvanları denemeleri ve testleri, toprak-su-gübre-yem analizleri ve öneriler, meslek içi eğitim, kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

Ziraat Fakültesi dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın akademik iş birliği içindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde yapılan 30’un üzerinde iş birliği anlaşması bulunmaktadır. Bu çerçevede ortak projeler yürütülmekte, öğrenci veya öğretim elemanı değişimleri gerçekleştirilmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. Öğretim elemanları ve öğrenciler, akademik çalışmalarını Erasmus+ ve IASTE ve NEXT Re- Inventing Japan Project(Turkey) gibi değişim programlarının yanı sıra, bölümlerin ikili anlaşmaları çerçevesinde İtalya, Almanya, İspanya, Polonya, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda, Bulgaristan, Belçika, Japonya ve Bosna-Hersek Federasyonu başta olmak üzere farklı ülkelerde de sürdürebilmektedir.

Fakültede eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, ilgili bakanlıklar, kamu ve özel sektör, TÜBİTAK, İZKA, TKDK gibi kuruluşların yanında Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve özel sektörün iştirakleriyle eğitim, araştırma, proje ve yayım çalışmaları da yürütülmektedir. Ayrıca alanındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmakta olup öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmaların sonuçlarını bilim dünyasına yansıtmak üzere kitaplar, makaleler, bildiriler yayınlamaktadır. Bilimsel yayın açısından oldukça üretken olan Ziraat Fakültesinde, kuruluşundan bugüne gerçekleştirilen yayın sayısı 10.000’i aşmıştır. Ege Üniversitesi; ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmek için hazırladığı 2015-2016 sıralamasına göre, “Ziraat ve Veterinerlik” alanında yapılan dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 573. sırada yer alarak bu alanda Türkiye’den sıralamaya girebilen 5 üniversitenin Ziraat Fakültesinden biri olma başarısını tekrarlamıştır.

Fakülte bünyesinde kurulan öğrenci topluluğu; sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini çeşitli gruplar altında gerçekleştirmektedir. Öğrenciler sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, tarımsal araştırma ve uygulama konularında konferans, söyleşi, panel, kurs ve geziler de düzenlemektedir.

Bugüne kadar Türk tarımına hizmet veren 18 000’i aşkın nitelikli mezuna sahip Ziraat Fakültesinin mezunları; tarımsal üretim, tarıma dayalı sanayi ve bunlarla bağlantılı iş kolları içinde iş olanakları bulabilmektedir. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere tarımla ilgili birçok kamu kuruluşunda, özel sektörde, araştırma kurumlarında çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Peyzaj Mimarlığından mezun olanlar, kamu kurumlarının yanı sıra, mimarlık, şehir planlama ve inşaat bürolarında, özel sektörde istihdam edilebilmektedir.

Bahçe Bitkileri Bölümü:

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin ilk bölümlerinden biri olan ve 1955 yılında kurulan Bahçe Bitkileri Bölümü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı altında bulunan altı alt bilim dalından oluşmaktadır. Bu bilim dalları; Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Örtüaltı Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi’dir.

Bölüm, bahçe bitkilerinin açıkta veya örtü altında yetiştirilmesi, ıslahı, topraksız tarım, bahçe ürünlerinde kalite, hijyen ve kuru ürünlerde mikotoksin oluşumu ve önlenmesi konularında bilgi ve becerisi ile sektör tarafından aranılan mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bahçe Bitkileri Bölümü; sektörden gelen talepler doğrultusunda, yaşanan güncel sorunlara çözüm üretebilecek her türlü çalışmayı yürütmekte, üretici sorun ve beklentilerine de en kısa sürede yanıt vermektedir. Bünyesinde bulunan örnek hazırlama(meyve-sebze), fizyoloji, ekofizyoloji, moleküler biyoloji, doku kültürü, mantar, tohum teknolojisi, mikroskopi ve iklimlendirme olmak üzere toplam 9 modern laboratuvarı, toplam 103 dekarlık açıkta üretim parselleri, 5.5 dekarlık sera varlığı, 7 adet soğuk hava deposu ve bir kütüphane ile öğrencilerine kaliteli ve uygulamalı eğitim vermekte olan Bahçe Bitkileri Bölümü, ulusal ve uluslararası birçok önemli proje ve araştırmaya da imza atmaktadır.
Bölümdeki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, bölümün öğretim üye ve elemanları da fakültenin Erasmus, IAESTE, DAAD gibi tüm yurt dışı ilişkilerinden yararlanmakta, bu kanallara ek olarak bölümün kendi ilişkilerinden doğan CIHEAM ve İspanya Cartagena Üniversitesi çift diploma programı gibi kanallarla da uluslararası ilişkilerini sürekli değerlendirmektedir. Bölüm; Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Bölgesel Çevre Merkezi ve FAO gibi önemli uluslararası kuruluşlarca desteklenen birçok projeyi başarıyla tamamlamış, bu projeler kanalıyla da uluslararası ilişkilerini sağlamlaştırmıştır. TÜBİTAK, DPT, TAGEM, SANTEZ, İŞKUR, İZKA ve Ege İhracatçı Birlikleri olmak üzere, ulusal kurumlarca destekli birçok projeyi tamamlamıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü; organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi birçok konuda ülkesel boyutta lider konumdadır. Ayrıca Bahçe Bitkileri Derneğinin ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneğinin kuruluşunda öncü olmuş ve birçok ürünün(sebze-meve) ülkemize girişinde ve tanıtılmasında da önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanında, Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Uluslararası İncir Sempozyumu ve Akdeniz Ülkeleri Organik Tarım Sempozyumu gibi önemli organizasyonları da başlatan kurum olmuştur. Bahçe Bitkileri Bölümü, sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile hem sektörde aranan mühendisler yetiştirmekte, hem de alanında önemli araştırma projeleri yürütmektedir.

Bahçe Bitkileri Bölümünde, lisans öğretiminin yanında Fen Bilimleri Enstitüsünün bir anabilim dalı olarak yüksek lisans ve doktora öğretim programları yürütülmekte, ayrıca lisans programında yan dal ve çift ana dal yapmak üzere bölümü tercih eden öğrenciler bulunmaktadır.

Bölüm mezunları; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ihracatçı birlikleri, belediyeler gibi çeşitli resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünleri işleyen fabrikalarda (konserve, salça, vb.), tarımsal işletmeler(sebzecilik, meyvecilik, sera vb.), tohum-fide şirketleri ile gübre ve tarımsal ilaç üreten ve pazarlayan veya bahçe  ürünlerini paketleyen, iç ve dış pazara sunan özel sektör kuruluşları, bankalar gibi birçok alanda çalışabilmektedirler.

Bitki Koruma Bölümü:

1956 yılında “Bitki Sağlığı” adı ile kurulan bölüm, 1983 yılında “Bitki Koruma Bölümü” adını almış ve bugünkü yapı ortaya çıkmıştır. Bitki Koruma Bölümünde kendi içinde değişik bilim alanlarını kapsayan “Entomoloji” ve “Fitopatoloji” adlı iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, öğrencilere çift ana dal ve yan dal eğitimi yapma olanakları mevcuttur.

Bölüm; dünyada, ülkemizde ve özellikle de Ege Bölgesi’nde karşılaşılan bitki koruma sorunlarını belirlemek ve çözümler ortaya koymak amacıyla eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve topluma hizmet-yayım konularında faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bölümde tarımsal endüstrinin ihtiyaç duyduğu, çevre, insan sağlığı ve gıda güveliği açısından bilinçli bitki hekimliği alt yapısına sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bitki koruma etmenlerini yeni ve güncel teknolojileri kullanarak teşhis ve tanılamak, çevre ve insan sağlığına duyarlı tarımsal mücadele yöntemlerini geliştirmek ve ulusal/uluslararası düzeyde ortak projeler ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bölüm ulusal/uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, seminer vb. organizasyonlar düzenlemekte ve bu tür etkinliklere katkı sağlamaktadır.

Bitki Koruma Bölümünde 3 derslik, 3 öğrenci laboratuvarı, 2 toplantı salonu, 1 kütüphane, deneme alanı, meyve ve zeytin koleksiyon bahçeleri, plastik ve cam seralar, iklim odaları ve soğuk hava deposu bulunmaktadır. Ayrıca bölümde Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dallarında bulunan Akaroloji, Bakteriyoloji, Biyolojik Savaş, Ekoloji, Fizyoloji, Herboloji, Mikoloji, Nematoloji, Pestisit Toksikolojisi, Taksonomi, Tarımsal Zooloji ve Viroloji alanlarında faaliyet gösteren laboratuvarlarda araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Bunlara ek olarak bölümde Prof. Dr. Niyazi LODOS tarafından kurulmuş olan Böcek Müzesi’nde dünya ve Türkiye faunası için yeni olan pek çok böcek türü vardır. Ayrıca zengin bir fungal ve  bakteriyel etmen kültür koleksiyonu ile küçük bir herbaryum da bölümde yer almaktadır.

Bölüm mezunları, değişik bakanlıklara bağlı kurumlar ve kuruluşlarda, kooperatiflerde, özel sektörün Ar-Ge, teknik ve pazarlama bölümlerinde görev alabildikleri gibi, tarım ve bitki koruma sektörüne hizmet verebilecek kendi işletmelerini kurabilirler.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü:

1958 yılında Bahçe Mimarisi Kürsüsü adıyla kurulan Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1976 yılında bu kürsüden ayrılarak “Peyzaj Mimarisi ve Süs Bitkileri Bölümü” adını almış ve ilk eğitim faaliyetlerine 1977-1978 döneminde başlamış, 1982 yılında ise Peyzaj Mimarlığı Bölümü adını almıştır.

Peyzaj mimarlığı; fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, doğal ve kültürel peyzajları koruma ve yönetme ilkesinden hareket edilerek, arazinin planlanması, tasarlanması, onarılması ve yönetimini içeren uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir. Bu çerçevede bölümün amacı, insana daha kaliteli ve yaşanabilir kırsal ve kentsel peyzajlar/mekanlar sunmanın yanında doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde korunması ve planlanmasıdır. Diğer bir deyişle bölüm, fiziksel çevreyi planlar ve tasarlarken insan refahıyla birlikte diğer canlı ve cansız unsurları da temel referanslar olarak dikkate alan bir yaklaşımla; eğitim-öğretim, araştırma, uygulama vb. çalışmalarını kurgulamaktadır.

Bölüm; 3 dershane, 2 çizim salonu, 2 bilgisayar laboratuvarı ve 1 toplantı salonundan   oluşan
fiziksel olanaklara sahiptir.

Avrupa Birliği ERASMUS+ Programı kapsamında bölümle ikili iş birliği olan Avrupa Üniversitelerinin Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde, eğitim-öğretim ve staj hareketliliği kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişim imkanı bulunmaktadır.

Bölüm mezunları; üniversiteler, belediyeler, çeşitli bakanlıklara bağlı kuruluşlar, peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehir planlama ve inşaat büroları ile şirketleri, belediye hizmetleri, özel şirketler, yapısal ve bitkisel materyal üretme ve pazarlama kuruluşları, yapı kooperatifleri, turizm - rekreasyon tesisleri gibi çok çeşitli alanlarda istihdam edilebilirler.

Süt Teknolojisi Bölümü

1958 yılında Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak açılmış, 1990 yılında resmi olarak kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olan Süt Teknolojisi Bölümü; ülkemizde süt endüstrisine mühendis yetiştiren iki bölümden birisidir.

Bölümün amacı; süt ürünleri üretimi, süt ve süt ürünlerinin kalitesinin korunması, süt sanayi işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda öğretim ve araştırma yapmaktır. Süt Teknolojisi Bölümü, bölümle aynı adı taşıyan tek bir anabilim dalından oluşmaktadır.

Bölümde, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik araştırmaların, öğrenci uygulamalarının yürütüldüğü 6 laboratuvar ile bir pilot süt işletmesi bulunmaktadır. Süt Teknolojisi Bölümünde, süt sanayiine ve ilgili resmi kurumlara mühendis düzeyinde teknik elemanlar yetiştirilmektedir.

Mezunlar, süt ve süt ürünleri ile ilgili özel sektörde, kooperatiflerde, perakende sektöründe, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Tarım Ekonomisi Bölümü:

Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1977 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım ile Tarım İşletmeciliği adı altında iki ana bilim dalından oluşmaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümünün amacı; çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun Tarım Ekonomistleri yetiştirmek, gerek işletme düzeyinde gerekse ulusal düzeyde ekonomik, sosyal ve politik, tarımsal sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir araştırmalar yapmak ve yöntemler geliştirmek, bu araştırmalardan elde edilen sonuçları ilgili kesimlere duyurmak, topluma yönelik yayım ve çalışmalarla bilgi aktarmaktır.

Mezunlar, ilgili bakanlıklar, çeşitli kamu ve özel sektör bankaları, tarımsal kooperatiflerde görev alabildikleri gibi tarımsal ürün ve girdi üreten, işleyen ve pazarlayan tarımsal sanayi işletmelerinde de çalışabilirler.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü:

1971 yılında kurulan bölüm; Tarım Makinaları Anabilim Dalı altında "Tarım Makinaları", "Tarım Traktörleri" ve "Tarımda Enerji" Bilim Dallarından oluşmaktadır.

Bölümün amaçları; çağdaş, yeterli ve en yeni tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış, sorgulayan, analitik düşünebilen, sorunlara hızlı ve en doğru çözümü üretebilen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilen, toplumda saygınlığı olan mühendisler yetiştirmek, ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımının gelişmesine güncel ve çağdaş çözümlerle katkıda bulunmak, ülkemiz tarım makinaları imalat sanayiine araştırma, geliştirme, test ve deneme desteği sağlayarak ülkemiz ihtiyaçlarına uygun, sağlam, kaliteli, ucuz ve uluslararası pazar bulabilen tarım makinalarının üretilebilmesine katkı sağlamak olarak belirtilebilir.

Bölüm faaliyetleri beş ana grup altında toplanabilir. Bunlar;

  1. Tarım makinaları ve sistemlerinin mühendislik tasarımı, uygulamaları, imalatı, geliştirilmesi, işletmeciliği ve tarımsal mekanizasyonda planlama gibi konularda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim çalışmaları yürütmek, araştırmalar yapmak,
  2. Tarım makinalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun saptanması amacı ile denemeler yapmak ve Türk tarımına uygunluğu konusunda deney raporu vermek,
  3. Yeni tarım makinaları ve sistemlerini tasarlamak, prototiplerini imal etmek ya da var olan

makinaların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırmalar yapmak,

  1. Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, ortaklaşa araştırma projeleri vb. organizasyonlar düzenlemek ve bu tür gelişmelere katkı sağlamak ve geliştirme  faaliyetlerinde bulunmak,
  2. Yukarıda adı geçen konularda "Danışmanlık Hizmeti" vermektir.

Bölüm; 3 dershane, 1 amfi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 toplantı salonu, öğrencilerin faydalanabileceği zengin bir kütüphane, tarım makinaları konusunda uygulamaların yapıldığı 13 laboratuvar, 1 ince mekanik atölyesi, 1650 m² alanıyla Türkiye’nin en zengin tarım alet ve makine parkına sahip ilk ve tek müzesinden oluşan fiziksel olanaklara sahiptir.

Avrupa Birliği ERASMUS+ Programı kapsamında bölümle ikili iş birliği olan Avrupa Üniversitelerinin Tarım Makinaları ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği Bölümlerinde, eğitim-öğretim ve staj hareketliliği kapsamında öğrenci değişim imkanı bulunmaktadır.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanında, öğretim üye ve elemanları da, fakültenin ERASMUS+, IAESTE, DAAD gibi tüm yurt dışı ilişkilerinden yararlanmaktadır.

Bölüm   mezunları,   ilgili   kamu   kurumları  ve   kuruluşlarında,   kooperatiflerde,       sertifikasyon kuruluşlarında, tarımla ilgili özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü:

Temeli 1958 yılına dayanan Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1982 yılında  “Kültür Teknik Bölümü” adı ile kurulmuş, 1991 yılında bugünkü adını almıştır. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bölümle aynı adlı tek bir anabilim dalından oluşmaktadır.

Bölümün amacı; tarımsal yapılar, sulama, tarımsal meteoroloji, tarımsal drenaj ve arazi ıslahı konularında öğretim ve araştırma yapmaktır. Bölümün çalışma alanlarını; sulama tesislerinin projelendirilmesi, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, sulama suyunun etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı ve toprak-su koruma yapıları, toprak ve su kaynaklarını geliştirme projeleri vb. konularda araştırma etüt, plan, proje, uygulama ve kontrol hizmetleri oluşturmaktadır.

Bölüm, Sulama Suyu Kalitesi, Tarımsal Drenaj, Tarımsal İnşaat, Ölçme Bilgisi ve Hidrolik
Laboratuvarları ile öğrencilerin faydalanabileceği zengin bir kütüphaneye sahiptir.

Bölüm mezunları, ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptir.

Tarla Bitkileri Bölümü:

1955 yılında Ziraat Fakültesinin kuruluşu ile “Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı” adı altında öğrenci alarak faaliyete geçen Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı  adı altında tek bir anabilim dalı ve üç bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Agronomi, Bitki Islahı ve Genetiği, Çayır Mera ve Yembitkileri Bilim Dallarıdır.

Bölümde, tahıllar, yemeklik tane baklagiller, yağ bitkileri, lif bitkileri, nişasta-şeker bitkileri, keyf bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile yem bitkilerinin yetiştirilmesi ve ıslahı, çayırmeraların amenajmanı, ıslahı  ve yapay çayır-mera kurma teknikleri yanında moleküler biyoteknoloji konularında öğretim ve araştırma yapılmaktadır.

Bölüm; Doku Kültürü, Sitoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Tütün, Tıbbi Bitkiler, Fiziksel Analiz, Fizyoloji, Stres Fizyolojisi ve İklimlendirme, Protoplast Kültürü, Patates Kalite Kontrol ve Öğrenci Mikroskopi Laboratuvarı olmak üzere 11 modern laboratuvar ve öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphaneye sahiptir.

Tarla Bitkileri Bölümü; ilgili bakanlıklar, tarımsal araştırma enstitüleri, TÜBİTAK, DPT, diğer üniversiteler, belediyeler, odalar, ilgili özel sektör şirketleri gibi yurtiçi kurum ve kuruluşların yanında; Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerdeki yurtdışı üniversiteleri ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü mezunları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde, diğer resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem, şeker, konserve, salça, un, sigara vb.), tohum-fide şirketlerinde, gübre ve tarımsal ilaç üreten ve pazarlayan özel sektör kuruluşlarında, yeşil alan (çim alanı) oluşturma ve bakım faaliyetlerinde, bankalarda ve daha birçok alanda çalışabilmektedirler.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü:

1958 yılında kurulan bölümün kuruluş amacı; tarımın en önemli parçasını oluşturan “toprak” olgusunun derinlemesine ve tamamen bilimsel esaslar çerçevesinde incelenerek, bu önemli ve vazgeçilmez varlıktan optimum düzeyde yararlanmak ve korumak, erozyonla mücadele, çorak toprakların ıslahı, geleneksel (konvansiyonel) ve organik tarım ile bitkisel üretimin arttırılması için toprak-bitki-su ve gübre ilişkilerini araştırmak, toprak mühendislerini yetiştirmek ve onlara toprak sevgisini aşılamaktır. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üreterek çözümleri üzerinde çalışmaktadır.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Toprak Bilimi Anabilim Dalı ve Bitki Besleme Anabilim Dalı olmak üzere 2 ana bilim dalına ayrılmış olup; 9 bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Bitki Besleme, Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Fiziği, Toprak Genetiği ve Sınıflandırma, Toprak Kimyası, Toprak Mikrobiyolojisi ve  Biyokimyası, Toprak Mineralojisi, Toprak ve Su Korunumu, Toprak Verimliliği bilim dallarıdır. Bu bilim dalları çerçevesinde lisans ve lisansüstü eğitim verilmekte ve bölümde yan dal eğitimi de bulunmaktadır.
Bölümde Toprak Fiziği, Toprak Kimyası, Toprak Etüt ve Haritalama, Toprak Genetiği, Toprak Su Korunumu ve Erozyon Kontrol, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Analitik Kimya ve Radyoizotop, Bitki Fizyolojisi laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca üretim ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere 30 dekar zeytin ve 200 ağaçlık mandarin bahçesi ile 200 m2 büyüklüğünde cam sera bulunmaktadır. Bölüm laboratuvarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup; toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve organik ve kimyasal gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında organik tarım, topraksız tarım, örtü altı yetiştiriciliği, organik ve inorganik atıkların değerlendirilmesi, toprak etüt ve haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler vermektedir Laboratuvarlarda, toprak ve bitki örneklerinde verimlilik analizleri yapılarak yetiştiriciliği yapılacak ürüne yönelik gübreleme programları ve toprak verimliliği sorunlarına yönelik çözüm önerileri getirilmektedir. Su örneklerinde tarımsal amaçlı sulama suyu analizleri yapılmaktadır.
Bölümün çalışma konuları, toprak verimliliğinin saptanması, arazi kullanım planlarının yapılması, ürün desenlerinin belirlenmesi ve rekolte tahminleri, toprak ve su kirliliği araştırmaları, çorak arazilerin etüdü ve ıslahının projelendirilmesi, erozyon sorununun saptanması ve toprak koruma projelerinin yapılması, tüm tarımsal ürün ve süs bitkilerinin beslenme durumunun saptanarak gübre önerilerinin yapılması, organik tarıma uygun üretim alanlarının belirlenmesi ve organik ürün yetiştiriciliği, toprak verimliliğini artırmak için mikroorganizmaların ve solucanların kullanılması, toprakta C tutulumu ve salınımı, organik atıkların kompostlaştırılması olarak sıralanabilir.
Bölümde ERASMUS ve DAAD gibi burs programları ile uluslararası düzeyde öğrenci değişimi ile eğitim ve öğretim yapılmaktadır.
Mezunlar, üniversitelerde (fakülteler ve meslek yüksekokulları), ilgili bakanlıklarda, (il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri ve istasyonları), gübre fabrikaları, kooperatifler, ziraat odaları, belediyeler, tarımsal üretim çiftlikleri, arazi toplulaştırma, zirai ilaç, gübre, danışmanlık ve sertifikasyon firmaları, gibi yerlerde görev alabilirler. Ayrıca meslekleri ile ilgili kendi işlerini de kurabilirler.

Zootekni Bölümü:

Zootekni Bölümü, 1955 yılında Ziraat Fakültesinin kuruluşu ile birlikte çalışmalarına  başlamış ve 1975 yılında “Zootekni Bölümü” adını almıştır. 1982 yılında Zootekni Bölümü “Hayvan Yetiştirme” “Yemler ve Hayvan Besleme” ile “Biyometri-Genetik” Anabilim Dallarını içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Bölüm, halen bu üç Anabilim Dalı ile eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Lisans yerleştirme sınav sonuçlarına göre Türkiye’nin en yüksek ortalama taban puanına sahip olan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü kuruluşundan bu yana alanında lider olma özelliğini korumaktadır.
Bölümün amacı çiftlikten sofraya yeterli, sağlıklı ve güvenilir hayvansal gıda üretimine yönelik araştırmalar yaparak bilime katkı sağlamanın yanı sıra evrensel bilgi donanımına sahip Zootekni alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Bölüm; ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularında büyükbaş, küçükbaş, kanatlılar, arıcılık, laboratuvar/deney hayvanları ile diğer hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahının yanı sıra, yemler ve alternatif yem kaynakları, hayvancılıkta biyoteknoloji, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, deneme ve planlama, proje-fizibilite, organizasyon, organik hayvancılık, hayvansal ürün kalite ve hijyeni, iyi tarım uygulamaları gibi farklı konuları içeren geniş bir çalışma alanına sahiptir.
Bölüm, SOCRATES-ERASMUS programı çerçevesinde birçok üniversite ile öğrenci değişim programı yürütmektedir.
Mezunlar, üniversite ve yüksekokullar, araştırma enstitüleri, başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadır. Kanatlı, büyükbaş, küçükbaş ve arı yetiştirme, beslenme ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel işletmelerde, yem fabrikaları ve yem hammadde sektöründeki kuruluşlarda çok sayıda Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir.

İletişimBilgileri:

Adres: EÜ Kampüsü Bornova/İzmir

Tel: 0232 388 4000/0232 3881026

Faks: 0232 3881864

E-posta: ziraatdekanlik@mail.ege.edu.tr

Web: www.agr.ege.edu.tr


 

Yukarı Dön