Ege Tercih

Edebiyat Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Edebiyat Fakültesi; Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Coğrafya, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden oluşmaktadır. Fakülte bölümleri, Türkiye ortalamaları dikkate alındığında en çok tercih edilen bölümlerdendir. Bunun temel nedeni Ege Üniversitesinin ve Edebiyat Fakültesinin köklü geçmişinin yanı sıra, fakülte bölümlerinin akademik kadrolarının alanında tecrübeli ve üstün başarı elde etmiş öğretim üye ve yardımcılarından oluşmasıdır.
Fakültede Psikoloji ve Trafik Laboratuvarları, Arkeoloji Laboratuvarı, Coğrafya Bölümünce kurulmuş Aluvyal Jeomorfoloji-Sedimantoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca her bölüm için bir bilgisayar odası ve iki bilgisayar dersliği, Mütercim-Tercümanlık Bölümü için Çeviri Laboratuvarı hizmet vermektedir. Fakülte, dersler için gerekli olan teknolojik altyapıya sahiptir.
Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Bölümleri tarafından yürütülen kazılarında elde edilen buluntuların bir kısmı ve çeşitli bağışlar yoluyla kazanılmış tarihi eserler halka da açık olan “Eski Eser Koleksiyonu Salonu”nda sergilenmektedir. Fakültenin ayrıca bir konferans ve sergi salonu bulunmaktadır.
Eğitim süresi 4 yıl olan Edebiyat Fakültesi’nde 13 bölüm bulunmaktadır.
Bölümlerle ilgili detaylı bilgi ve materyallere Tanıtım Kitleri'nden ulaşabilirsiniz.
ALMAN DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Bölümde, Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalı vardır.
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, üniversiteler düzeyinde Amerikan edebiyatı ve kültürünü öğreten,araştıran, yetkili çevirmen ve filolog yetiştiren disiplinler arası bir bölümdür.
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarında eğitim verilir.
COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, turizm coğrafyası konularında çalışılmakta, uzaktan algılama teknikleri ve "Coğrafi Bilgi Sistemleri" kulanılmaktadır.
FELSEFE BÖLÜMÜ
1978 yılında kurulmuştur.Felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdürür.
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
İngiliz Edebiyatını tarihsel bir perspektif içinde ele alarak öğrencilere teorik ve pratik bilgiler aktarmayı, eleştirel ve analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi’nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölümde, Sosyal Psikoloji, Psikometri, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalı yer almaktadır. Lisans programı akreditedir ve %30 ingilizcedir.
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
Bölüm; Türk-İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Bölüm arşivinde yaklaşık 40.000 dia (slayt filmi) bulunmaktadır. Türk-İslam, Bizans ve Batı Sanatı alanlarında mimari, küçük el sanatları ve resim sanatı gibi çeşitli konulara ait eserlerin fotoğraflarından oluşmaktadır.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Bölüm, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.
TARİH BÖLÜMÜ
Bölüm; Eskiçağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Genel Türk Tarihi olmak üzere altı anabilim dalında eğitim vermektedir. Tarih Bölümü her yıl iki sayı olarak “Tarih İncelemeleri Dergisi”ni yayınlamaktadır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1976 yılında kurulmuştur. Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi olmak üzere altı anabilim dalı vardır.
MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
2009 yılında kurulmuştur. İngilizce ve Almanca dilleri olmak üzere, iki anabilim dalı vardır.
ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Felsefe bölümlerinin programlarında yer alan ve eski Yunanca ya da Anadolu epigrafisi, nümizmatik gibi eskiçağ kültürlerine ilişkin bazı dersler Bölüm tarafından yürütülmektedir.

 

2018 E. Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ YKS YERLEŞTİRME PUANLARI

Program Kodu

Program Adı

Puan Türü

En Küçük Puan

En Büyük Puan

103410033

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Alman Dili ve Edebiyatı

DİL

363,44116

436,69039

103410042

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

DİL

413,69045

467,31511

103410069

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Coğrafya

SÖZ

339,01013

387,23085

103410078

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Felsefe

EA

259,43094

358,94818

103410978

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Felsefe (KKTC Uyruklu)

EA

---

----

103410087

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

DİL

424,47128

459,99555

103410748

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Klasik Arkeoloji

EA

227,29450

325,19612

103410721

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Mütercim – Tercümanlık (Almanca)

DİL

390,50469

473,84444

103410739

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)

DİL

440,85338

470,38767

103410757

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

EA

201,23834

358,11008

103410096

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji

EA

391,86139

462,90486

103410987

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji (KKTC Uyruklu)

EA

---

----

103410103

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Sanat Tarihi

SÖZ

304,08900

392,94142

103410112

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Sosyoloji

EA

308,63747

364,73848

103410121

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Tarih

SÖZ

341,53324

446,54304

103410139

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı

SÖZ

356,37096

407,17116


Yukarı Dön