0 (232) 311 10 10

Edebiyat Fakültesi

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI

1976

ÖĞRETİM ÜYESİ

110

Profesör

40

Doçent

27

Yardımcı Doçent

43

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

43

ÖĞRENCİ KONTENJANI

950

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

5225

Kız:

2948

Erkek:

2277

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

34.15

ÖĞRENİM DİLİ

Türkçe - İngilizce

ÖĞRENİM SÜRESİ

4 yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI

İsteğe Bağlı

Alman Dili ve Edebiyatı ile Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri % 100 Almanca; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık % 100 İngilizce; Psikoloji Bölümünde % 30 İngilizce diğer bölümlerde isteğe bağlı.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Var

ERASMUS+PROGRAMI

 

ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018)

100


Bölümlere Göre Puan Türü ve 2017 LYS Taban Puanları

Puan Türü

2017 LYS Taban Puanı

2017 LYS Tavan Puanı

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

DİL-1

343,72

402,66

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

DİL-1

428,25

458,83

Coğrafya Bölümü

TS-1

372,97

398,64

Felsefe Bölümü

TM-3

331,35

427,77

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

DİL-1

440,28

485,07

Klasik Arkeoloji Bölümü

TM-3

289,14

371,42

Mütercim- Tercümanlık(Almanca) Bölümü

DİL-1

410,53

487,05

Mütercim- Tercümanlık(İngilizce) Bölümü

DİL-1

433,84

472,97

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü

TM-3

270,85

379,31

Psikoloji Bölümü

TM-3

440,24

477,12

Sanat Tarihi Bölümü

TS-2

346,09

420,30

Sosyoloji Bölümü

TM-3

382,37

436,29

Tarih Bölümü

TS-2

376,37

466,88

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

TS-2

397,58

474,68


Edebiyat Fakültesi, 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuş olup, 1982 yılında bugünkü adını almıştır. Edebiyat Fakültesinde sosyal bilimlerin pek çok alanında eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.
Edebiyat Fakültesi; Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Coğrafya, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Mütercim- Tercümanlık bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültedeki bölümler, Türkiye ortalamaları dikkate alındığında en çok tercih edilen bölümlerdendir. Bunun temel nedeni, Ege Üniversitesinin ve Edebiyat Fakültesinin köklü bir geçmişe ve eğitim öğretim tecrübesine sahip olmasının yanı sıra, fakültede öğrenci-öğretim üyesi diyaloğunun gelişmiş olması ve bölümlerin akademik kadrolarının alanında uzman ve başarı elde etmiş öğretim üye ve yardımcılarından oluşmasıdır.
Edebiyat Fakültesinin farklı bölümlerinde, çağdaş eğitim için gerekli olan laboratuvarlar ve teknolojik altyapıya sahip derslikler bulunmaktadır. Fakültede Psikoloji Laboratuvarı, Psikoteknik Değerlendirme Laboratuvarı, Sosyal Psikoloji Laboratuvarı, Arkeoloji Laboratuvarı, Alüvyol Jeomorfoloji Laboratuvarı, Coğrafi Bilgi Sistem Laboratuvarı, Dendrokronoloji Laboratuvarı, Uzaktan Algılama Laboratuvarı, Çeviri Laboratuvarı ve Uygulamalı Psikoloji ve Psikoterapi Birimi ile Çocuk ve Ergen Merkezi hizmet vermektedir. Bunun yanında, fakültenin bütün bölümleri tarafından kullanılan, teknik altyapıya sahip 2 adet bilgisayar dersliği ve her bölüm için bir bilgisayar odası bulunmaktadır. Fakülte, söz konusu imkânlar sayesinde öğrencilerine hem teorik hem de uygulamalı eğitim vermektedir. 
Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Sanat Tarihi Bölümleri tarafından yürütülen kazılarda elde edilen buluntuların bir kısmı ve çeşitli bağışlar yoluyla kazanılmış tarihi eserler, halka da açık olan “Eski Eser Koleksiyonu Salonu”nda sergilenmektedir. Fakültenin ayrıca iki konferans salonu bulunmaktadır.

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bölüm, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında eğitim vermektedir.  Bölümün lisans eğitimi, filolojinin temeli olan edebiyat bilimi ve dilbilim alanlarında edebiyat, dil, kültür, tarih ve çeviri çalışmalarının ön koşulu olan kavramları ve yöntemleri kuramsal ve uygulamalı açıdan kazandırma temeline dayanmaktadır.
Bu temel çerçevesindeki bölüm programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Alman Edebiyatı edebiyat bilimsel, tarihsel ve kültürel açıdan ele alınan edebi metinler eşliğinde işlenmektedir. Edebiyat bilimi olarak ise edebi metin okuma ve anlamaya ilişkin kavramlar ve yöntemler ele alınmaktadır. Bu kavram ve yöntemler Almanca yazılan İsviçre ve Avusturya edebiyatını da kapsamaktadır. Çeviri alanında ise öncelik edebi metinlerin Almanca ve Türkçe olarak iki yönlü çeviri pratiğine dayanmaktadır. Bunun yanında farklı türde metinler de yine Almanca ve Türkçe olarak çeviri kuramları ve pratiği çerçevesinde ele alınmaktadır.
Derslerin Almanca yapılması ve gramer, kompozisyon gibi dil eğitimi amaçlı dersler ile köklü bir Almanca kazandırılmakta ve sunulan Erasmus+ Programı ile de desteklenmektedir.
Edebiyat, dil ve çeviri odaklı lisans eğitim ve öğretiminin ardından, yüksek lisans ve doktora programı da sunan bu bölümü tamamlayan öğrenciler; filolog ünvanı ile yurt içi ve yurt dışında akademik alanda, turizm sektöründe, ithalat ve ihracat firmalarında, ayrıca  değişik branşlarda çevirmen ve eğitim alanında da öğretmen olarak iş olanağı bulmaktadır.


AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, üniversiteler düzeyinde Amerikan edebiyatı ve kültürünü öğreten, araştıran, yetkili çevirmen ve filolog yetiştiren disiplinlerarası bir bölümdür. Türkiye’de Amerikan kültürü ve edebiyatı alanında çevirmen, uzman  ve araştırmacı yetiştiren bölümün genel amacı; analitik düşünce sistemini kendine ilke edinmiş, özgür irade bilinciyle düşünsel ve bireysel yetkinlikleri doğrultusunda hareket eden öğrenciler yetiştirmektir.
Bölümün amaçları arasında, bir dilin kültürü, edebiyatı hakkında klasik edebiyattan  başlayarak tarihsel ve eleştirel açıdan örneklerle bilgi vermek ve bu edebiyatların dünya edebiyatındaki yerini belirlemek, böylece kültürlerarası alışverişin sağlanmasına katkıda bulunmak yer almaktadır. Sınırları çizili biçemlerin dışına çıkıp, kültürlerarası etkileşimler ve çoğulcu bakış yöntemleri üzerine çalışmalar yapmak ve öğrencilerle birlikte projeler üretmek de bölümün amaç ve kapsamları arasındadır.
Bölüm tarafından gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, konferans ve bilimsel etkinliklerde öğrencilerin hem dinleyici olarak, hem organizasyonun düzenlenmesinde görev alması teşvik edilmektedir. Özellikle geleneksel olarak yapılan, Kültür İncelemeleri Sempozyumu, Film Festivali ve Lisans Öğrenci Kongreleri akademik açıdan öğrencilerin  bilgi ve tecrübelerine katkı sunmaktadır. Bunun yanı sıra bölümün gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler bölgemizde yer alan sivil toplum kuruluşları ve yerel belediyeler ile birlikte çalışarak topluma yönelik hizmetlerde bulunmaktadırlar.
Bölümün Erasmus+ Programı çerçevesinde 7 ülke 10 üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır. İsveç - Malmö Üniversitesi, Almanya - Siegen, Bremen, Dortmund Üniversiteleri,Polonya - Lodz ve Nicolaus Copernicus Üniversiteleri, Romanya - Petroleum – Gas Üniversitesi, Portekiz - Porto Üniversitesi, Yunanistan - Aristotle Üniversitesi, Macaristan - Szeged Üniversitesi ile yapılan karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda, bölüm öğrencileri öğrenimlerini gitmeye hak kazandıkları üniversitelerde dönem ya da yıl bazında sürdürme şansına sahiptir.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, pedagojik formasyon sertifikası alarak özel ve kamu kurumlarında İngilizce Öğretmeni, üniversitelerin yabancı dil hazırlık birimlerinde İngilizce Okutmanı olarak eğitim alanında iş bulabilmektedir. Filoloji mezunu olarak çevirmenlik yapabilmekte ve tercüme büroları açabilmektedirler. Medya ve yayın dünyasında metin yazarlığı, editörlük gibi mesleklerin yanı sıra turizm sektörü ve farklı kültür kurumlarında uzman/ yönetici olarak görev alabilmekte, ithalat ve ihracat yapan özel sektör alanlarında ve bankaların kambiyo servislerinde çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir


ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Ege Bölgesi'nin arkeolojik önemi göz önüne alınarak 27 Kasım 1962 tarihinde Ege Üniversitesi bünyesi içinde bir Arkeoloji Enstitüsü kurulmuş ve enstitü 18 Mart 1964 tarihinde faaliyete geçmiştir. Enstitü ilk aşamada kendi adına araştırma yapmamış olmakla birlikte Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin arkeolojik çalışmalarına, Teos, Pitane, Bayraklı ve Bodrum gibi Ege Bölgesi’nde yer alan kazılara eleman sağlamış ve finansal açıdan desteklemiştir. Günümüzde Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunan arkeoloji kitaplığının nüvesi de bu dönemde enstitü kitaplığı kurularak oluşturulmuştur.1976 yılında daha sonra "Edebiyat Fakültesi" adını alacak olan "Sosyal Bilimler Fakültesi"nin kurulması ile Arkeoloji Enstitüsü bu fakülteye bağlanmıştır. Aynı tarihte fakülte bünyesinde, Tarih- Coğrafya ve Arkeoloji Bölümü kurulmuştur.1979 yılında Edebiyat Fakültesinin akademik örgütlenmesine tekrar biçim verilmiş ve "Arkeoloji Bölümü" bağımsız bir bölüm haline getirilmiştir.
Günümüzde Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarında mezun vermektedir.
Arkeoloji Bölümü lisans programı 4 yılda (8 dönemde) tamamlanır. Arkeoloji bölümünden mezun olmak için öğrenciler 8 dönem boyunca verilen tüm dersleri başarıyla tamamlayarak lisans derecesine sahip olurlar ve Arkeolog unvanı almaya hak kazanırlar. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadır. Derslerin %70'ine katılmanın zorunlu olduğu bölümde dersler, yazılı sınavlar, seminerler ve sunumlar ile değerlendirilir. Her yarıyılda bir ara sınav, bir final sınavı yapılır.
Arkeoloji Bölümü bünyesinde; Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Sualtı Arkeolojisi anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanları tarafından, ülkemizin farklı bölgelerinde bilimsel arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları yapılmakta, bölümde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim süreleri içerisinde bu kazı çalışmalarına katılmaktadır.
Dört yıllık eğitim Prehistorik Dönemden Roma Dönemi sonuna kadar geçen süre içinde siyasal, sosyal, dinsel ve kültürel yaşam; sanat, mimarlık ve maddi kültüre ilişkin dersleri içermektedir. Arkeoloji bölümü bünyesinde bulunan Greenewalt Kütüphanesi’nden hem öğrenciler hem de akademisyenler yararlanabilmektedir. Öğrenciler, arkeolojik verilerin kayıt altına alınması ve korunması için gerekli altyapıyı gerek arazi çalışmalarında gerekse fakülte içerisinde yer alan laboratuvarlarda yürütülen çalışmalarda edinmekte; disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışmalarına katılabilmektedir. Ayrıca bölüm tarafından belirli aralıklarla düzenlenen uluslararası ve ulusal konferanslar, öğrencilerin/akademisyenlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Mezun öğrenciler arkeolojik verilere dayanarak çıkarımlar yapabilecek düzeye ulaşmakta ve bilimsel bir bakış açısı kazanmaktadırlar.
Bölümün Erasmus+ Programı çerçevesinde 11 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır. Bu doğrultuda bölüm öğrencileri Almanya, Romanya, İtalya, Fransa, Slovenya, Hollanda ve Yunanistan ülkelerinde bulunan bu üniversitelerde, dönem ya da yıl bazında eğitimlerini sürdürmektedir.
Bölüm mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda arkeolog, turizm uzmanı ve rehber; Valilikler ve Belediyelere bağlı kültürel değerleri koruma kurullarında, kazı ve araştırmalar bünyesindeki çeşitli projelerde arkeolog, üniversitelerin Arkeoloji Bölümlerinde akademisyen olarak çalışma imkânına sahiptir.


COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Coğrafya, yeryüzünün bilimidir. Yeryüzü, bir yandan yer bilimlerinin inceleme alanına girerken, diğer yandan da insanın yaşam alanı olarak sosyal bilimlerin inceleme alanında kalmaktadır. Coğrafya bilimi de bu yaklaşıma uygun olarak doğal çevreye odaklanan “fiziki coğrafya” ve insan etkinliklerine odaklanan “beşeri coğrafya” olmak üzere iki temel alanı içerir. Bir mekân bilimi olarak coğrafya, nedensellik, ilgililik ve dağılış ilkeleri çerçevesinde, yeryüzünün fiziksel özelliklerini ve bu özelliklerden etkilenen kültürel ve ekonomik etkinlikleri karşılıklı ilişkiler çerçevesinde analiz eder ve senteze gider.

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinin bir bölümü olarak 1980 yılında kurulan Coğrafya Bölümü, günümüzde Edebiyat Fakültesi içinde yer almaktadır. Bölüm, “Fiziki Coğrafya” ve “Beşeri ve İktisadi Coğrafya” anabilim dallarından oluşmaktadır. Bölüme anabilim dalları ayırt edilmeksizin tek programda öğrenci alınabilmektedir.

Bölümde, dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fiziki Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Bölümün dört yıllık lisans programının amacı; öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konular hakkında bilimsel birikim kazandırmaktır. Lisans eğitimi, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri dikkate alan zorunlu derslerden ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, isteyen öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlamaktadırlar.

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını yeryüzü şekilleri, iklim, sular ve bitkiler oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, göç, yerleşme, kültür, ekonomi ve jeopolitik temelli dersler verilmektedir. Hem bu konular hem de coğrafi bölgeler, Türkiye özelinde birer ders olarak ayrıca okutulmaktadır. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölgeler ve ülkeler (Avrupa, Orta Asya, Kafkaslar vb.) de ders olarak ele alınmaktadır.

Coğrafya Bölümü, güncel konuları takip ederek bunları bilimsel araştırmalara taşımakta ve eğitimde yer vermektedir. Bu kapsamda öğretim üyeleri, doğal çevre değişimlerinin incelenmesi amacıyla alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya (jeoarkeoloji, dendrokronoloji, palinoloji, paleontoloji), iklim değişimi ve coğrafi bilgi sistemleri gibi alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Diğer taraftan, turizm coğrafyası, uluslararası göçler ve küreselleşme gibi önemli toplumsal konularda da araştırmalar ve projeler yapılmaktadır. Bölümde Alüvyal Jeomorfoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama ve Dendrokronoloji Laboratuvarları araştırmalara ve eğitime destek vermektedir.

Bölümün üç lisansüstü programı (Fiziki Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ile Coğrafi Bilgi Sistemleri), yüksek lisans ve doktora düzeylerinde zorunlu ve seçmeli derslerle öğrencilere temel bilgi kazandırdığı gibi kendi alanlarında hazırladıkları tezlerle de uzmanlaşma sağlamakta, onları akademik ve profesyonel yaşama hazırlamaktadır.

Bölümünün son yıllarda önem verdiği noktalardan biri de ulusal ve uluslararası düzeyde
bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda Erasmus+ Programı aktif olarak yürütülmekte, yurtdışından bazı üniversitelerle ortak bilimsel toplantılar gerçekleştirilmekte, karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır. Öğrenciler için de yurtiçi ve yurtdışı araştırma gezileri düzenlenmektedir.

Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş olanakları öğretmenlik mesleği ile sınırlı kalsa da (günümüzde az sayıda olmakla birlikte, devlet kurumlarında çalışma olanakları da bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda kullanımı hızla yaygınlaşan ve oldukça önemli bir çalışma alanı haline gelen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin kullanıldığı sektörlerde mezunlar çalışma olanağı bulmaktadırlar.

 

 

ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ

 

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antik Çağ dillerinin öğretilmesi ve Antik Dönemden günümüze kalan yazılı kültür varlıkları üzerinde araştırma yapacak bilim insanlarının yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Henüz eğitim programı bulunmayan bölüm bünyesinde kurulan Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında lisans eğitimine  geçilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Felsefe, Tarih ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinin gerek lisans gerekse lisansüstü programlarında yer alan ve eski Yunanca ya da Anadolu epigrafisi, nümizmatik gibi eskiçağ kültürlerine ilişkin bazı dersler bölüm tarafından yürütülmektedir. Bölüm tarafından, bir yandan İzmir ve Manisa’da epigrafik bir yüzey araştırması projesi sürdürülürken diğer yandan da, İzmir – Bayraklı’ da yer alan Eski Smyrna’daki arkeolojik kazılar yürütülmekte, Antik Smyrna yazıtları ve Manisa, İzmir, Miletos ve Balıkesir Müzelerinde korunmakta olan Yunanca ve Latince yazıtlar üzerinde de bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.


FELSEFE BÖLÜMÜ
1978 yılında kurulan Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefenin tüm temel disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdüren ve bünyesinde farklı felsefi yaklaşımlara yer açmış olan çok yönlü bir bölümdür.
Bölüm, Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi ve Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dallarını barındırmaktadır.
Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü, öğrencilerini geleneksel olarak felsefenin dışında konumlanmış alanları/konuları felsefenin imkanlarıyla yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Bu eğilimin bir göstergesi olarak, lisans ve lisansüstü programlar, felsefe ile edebiyat arasında ilişki kurmaya ya da Türkiye toplumunun modernleşme pratiğini felsefi olarak düşünmeye yönelen bir dizi ders içermektedir.
Bölümde eğitim süresi 4 yıldır. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, lisans programından önce isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin, Klasik Arkeoloji ile Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde çift ana dal veya yan dal yapma imkânları bulunmaktadır.
Bölümün iki üniversite ile ERASMUS öğrenci değişimi anlaşması bulunmaktadır. Erasmus+ Programına başvuran ve başarılı olan öğrenciler 5-10 aylık süre ile Opolski Üniversitesi- Polonya ve Köln Üniversitesi- Almanya’da eğitim görme fırsatına sahiptir.
Bölüm mezunları, kazandıkları eleştirel düşünme ve dili yetkin bir biçimde kullanabilme becerileriyle eğitim, insan kaynakları, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi sektörlerde iş bulabilmekte, rehberlik, yazarlık vb. meslekleri seçebilmektedir. Ayrıca akademik alanda kariyer yapmak isteyen mezunlar da üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedir.


İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 1976 senesinde, Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Edebiyat Fakültesine bağlı olarak akademik çalışmalarına devam eden bölümün lisans programı, İngiliz Edebiyatını tarihsel bir perspektifle ele alarak, verdiği kuramsal ve edebi bilgi çerçevesinde öğrencilere rasyonel, eleştirel ve analitik-sentezci bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizce olduğundan bölüm öğrencilerinden, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecekleri, ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenir.

Birinci yılda makale yazma ve araştırma teknikleri, metin inceleme ve edebi metinler gibi konularda sağlanan donanım ve bilgi birikiminin yanı sıra mitoloji, klasik edebiyat, İngiliz edebiyatı tarihi ile İngiliz ve Amerikan kültürlerine odaklanan dersler verilmektedir. İkinci eğitim yılında ise öğrencilerin edebi türlerin özelliklerini tanımalarını amaçlayan Romana Giriş, Modern İngiliz Romanı, Rönesans Edebiyatına Giriş, Shakespeare’a Giriş, Amerikan Edebiyatı İncelemeleri, Şiire Giriş gibi dersler yer almaktadır. Tüm bu derslerle oluşturulan altyapı üzerine, üçüncü ve dördüncü eğitim yıllarında, Orta Çağ Edebiyatı, Chaucer ve Çağdaşları, Shakespeare ve Eleştiri Kuramı, Eleştiri Tarihi, Çağdaş Eleştiri Kuramları gibi dersler ile birlikte 19., 20. ve 21. yüzyıl İngiliz Edebiyatından edebi ve sanatsal örnekler ele alınarak incelenmektedir. Bölüm eğitiminin odak noktasını İngiliz Edebiyatı oluştursa da öğrencilerin, ilk yıldan itibaren başta Türk Edebiyatı olmak üzere dünya edebiyatını yakından takip etmeleri, verilen eğitimin önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede, bölümün temel amaçlarından olan “analitik bakış açısı kazandırma” yolunda İngiliz Dili ve Edebiyatı alanına ait farklı alanlardan Çevre ve Edebiyat, Edebiyat ve Sinema, Gotik Edebiyat, İrlanda Edebiyatı, Romantik Şiir, Sömürgecilik Dönemi ve Sonrası Edebiyatı, Çokkültürlülük, Çağdaş İngiliz Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Çağdaş Kadın Edebiyatı, Tarih ve Roman, Savaş Sonrası İngiliz Kurgusu ve Sineması, Bilim Kurgu ve Fantezi gibi çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, dilbilim ve çeviri dersleri aracılığıyla öğrencilerde dil bilinci oluşturulması hedeflenmekte; İtalyanca, Almanca ve Fransızca gibi ikinci yabancı dil dersleri de seçmeli olarak sunulmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciler, uygulamaya yönelik farklı donanımlar elde etmeleri amacıyla, bölüm öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından geliştirilen projelerde yer almaktadırlar. Bu projeler arasında; bölüm öğrenci kütüphanesinin geliştirilmesi, öğrenci seminerleri ve sempozyumları, öğrencilerin düzenledikleri film gösterim ve tiyatro günleri, bölüm bülteni ve İngilizce tiyatro kulübü sayılabilir. Öğrenciler, düzenlenen konferans ve sempozyumlara dinleyici olarak katılmalarının yanı sıra söz konusu organizasyonların gerçekleştirilmesinde de etkin görev alırlar.
Bölümün Erasmus+ Öğrenci Değişimi Programı kapsamında 2017 yılı itibari ile İtalya, Almanya, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Yunanistan, Romanya ve Fransa gibi yurt dışındaki birçok üniversite ile imzalanan anlaşmaları bulunmaktadır. Bu çerçevede, seçilen öğrenciler eğitimlerinin bir ya da iki dönemini bahsi geçen ülkelerdeki üniversitelerde sürdürme ve böylelikle farklı kültürler tanıma olanağına sahip olurlar.


İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra akademisyen veya araştırmacı olmayı amaçlayan mezunlar, lisansüstü eğitimlerine devam edebilir. Bölümde lisansüstü öğretim açısından yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bölüm mezunları, ileri derecede İngilizce dil bilgisi, kültür ve edebiyat bilgilerine sahip çalışanlara ihtiyaç duyulan medya, turizm ve ticaret gibi pek çok sektör ile çevirmenlik, metin yazarlığı ve editörlük gibi alanlarda farklı pozisyon ve görevlerde çalışma olanağına sahiptirler.


MÜTERCİM – TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

2009 yılında kurulan Mütercim-Tercümanlık Bölümü, kontenjan ve programları ayrı biçimde yapılandırılmış olan Almanca Mütercim-Tercümanlık ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık olmak  üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.
Anabilim dallarında verilen eğitim yabancı dilde olduğundan söz konusu anabilim dallarında okumaya hak kazanan öğrencilerin lisans eğitimine başlamadan önce yabancı dil yeterlilikleri test edilmektedir. Bunun sonucunda, gerek görüldüğü takdirde öğrencilerin bir yıllık hazırlık eğitimi almaları zorunludur.
Bölümde, öğrenci odaklı ve uygulamaya dayalı olan eğitimin üçüncü yılından itibaren yazılının yanında sözlü çeviriye de ağırlık verilmektedir. Öğrencilerden üçüncü sınıfın sonunda resmi ya da özel bir kuruluşta staj yapmaları istenmekte; mezun olmadan önce bitirme projesi hazırlamaları beklenmektedir. Verilen eğitimde laboratuvarda bilgisayar dersleri ve özel donanımlı kabinlerde sözlü çeviri uygulamaları yapılmaktadır.
Bölüm mezunlarının sözlü ya da yazılı çeviri alanlarından en az birinde  uzmanlaşmaları, çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşımaları, çeviriye eleştirel gözle bakabilmeleri ve doğru kararlar alarak çeviri işlemini gerçekleştirmeleri, hukuk, iktisat, tıp, yazın gibi çeviriye ihtiyaç duyulan alanlarda en az asgari düzeyde bilgi sahibi olmaları ve bu alanların çeviri ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olmaları, sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme becerisine sahip, sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilmeleri ve talepleri yönlendirebilmeleri hedeflenmektedir.
Bölüm mezunlarının çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda çalışma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca, sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mezunlar  Tıp, Hukuk, Otomotiv Endüstrisi gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak çalışabilirler. Bölüm mezunları, kariyerlerini akademik alanda sürdürebilecekleri gibi pedagoji sertifikası almaları ve gerekli şartları sağlamaları durumunda öğretmenlik yapabilirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını da yaratabilirler.


SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

 

1980 yılında kurulan Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde, Türk-İslam Sanatı, Bizans Sanatı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalları bulunmakta, bölümde her üç bilim alanını da kapsayan eğitim planı uygulanmaktadır.
Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalında, Anadolu’daki Türk Dönemi başta olmak üzere, Türkler’in İslamiyet’i kabul etmeden önceki ve İslamiyet’i kabulünden sonraki mimari, mimari süsleme ve el sanatları örnekleri incelenmekte ve öğretilmektedir. Bizans Sanatı Anabilim Dalında, 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar yaşamış, sonradan Bizans olarak adlandırılmış Doğu Roma İmparatorluğu’nun ortaya koyduğu sivil ve dini mimari örnekleri ile el sanatları ele alınmaktadır. Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalında ise gerek Türkiye sınırları içerisinde, gerekse Avrupa’daki resim, heykel ve mimari örnekleri, ayrıntılı olarak ele alınarak incelenmekte ve tanıtılmaktadır.
Derslerde Anadolu’nun maddi kültürünü oluşturan dini ve sivil yapılar, yerleşim alanları, yapılardaki süslemeler, mozaik, duvar resmi, çini, seramik, minyatür, alçı, ahşap, maden ve resim gibi bütün dönemleri kapsayan el sanatları örnekleri incelenmektedir. Ayrıca karşılaştırmalı olarak Anadolu dışı Türk-İslam Sanatı, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, Bizans Sanatı ile Avrupa Sanatı öğretilmektedir. Sanat Tarihi Bölümünde öğrenciler, seminer dersleri kapsamında arazi çalışmalarına katılabilmekte, bu çalışmalar esnasında kendilerine yardımcı olabilmesi amacıyla inceledikleri eserlerin ölçülerini alıp planlarını çizebilme yeteneği kazandıran «Mimari Çizim», fotoğraflarını profesyonel anlamda çekip belgelemelerini sağlayan «Fotoğrafçılık», kitabeleri okuyabilme yetisi kazandıran «Osmanlıca» gibi temel dersleri almaktadırlar.
Sanat Tarihi Bölümünde öğrencilerin, kültür varlıkları kapsamındaki mimari ve sanat eserlerini yerinde görme ve incelemeleri için önemli yapılara, sit alanlarına, müze ve sanat galerilerine geziler düzenlenmektedir.
Sanat Tarihi Bölümünde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler «Sanat Tarihçisi» unvanıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde görev alabilmektedir. Belediyeler bünyesinde zorunlu olarak kurulan, kısaca KUDEB olarak adlandırılan Koruma, Uygulama ve Denetim Bürolarında «Sanat Tarihçi» olarak çalışabilmektedirler. Öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler, MEB tarafından öğretmen olarak atanabilmektedir. Mezun öğrenciler, resim ve sanat galerilerinde sanat danışmanı olabilmektedir. İyi derecede  yabancı dil bilen mezunlar, rehberlik sertifikası almak kaydıyla turizm rehberi


olarak  çalışabilmektedirler.  Ayrıca  mimarlık  ve  restorasyon  şirketlerinde  ve belediyelerde
“danışman” olarak görev yapabilmektedirler.
Alanında en köklü süreli yayınlardan biri olan Sanat Tarihi Dergisi de Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümütarafından yılda iki kez bilimsel-hakemli bir dergi olarak hazırlanan ve yayınlanan saygın bir dergidir. Dergi, alanının önemli ulusal ve uluslararası isimlerinden oluşan bir akademik danışma/hakem kuruluna sahiptir. Basılı olarak yayınlanmasının yanında TÜBİTAK- ULAKBİM’in DergiPark Akademik platformunda da yer almakta (http://dergipark.gov.tr/std); ulusal ve uluslararası alan indekslerinde taranmaktadır. Sanat Tarihi Dergisi, DergiPark tarafından gözlemlenen yayın düzeni ve etkin editörlük/hakemlik süreçleri dolayısıyla, makalelerine, ULAKBİM tarafından CrossRef’ten sağlanan DOI atama hakkı kazanmıştır.


SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Sosyoloji, en genel anlamda toplumu ve sosyal davranışı nesnel, bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak araştıran ve çözümleyen bir bilimdir. Sosyolojinin temel konusu toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylardır.

1977 yılında Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı Davranış Bilimleri Bölümü olarak kurulan 1980 yılında Sosyoloji Bölümü adıyla yapılandırılan bölüm, çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaca yönelik olarak lisans öğrencilerine, sosyolojinin temel kuramları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek, öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak, Türkiye'nin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek, Türkiye'nin, özellikle Ege Bölgesi’nin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek gibi hedefler güdülmektedir.
Türkiye’nin köklü sosyoloji bölümlerinden birisi olan Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans programının yanı sıra, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dallarında yüksek lisans ve Sosyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimi verilmektedir.
Sosyoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, hem kamu hem de özel sektörde iş bulabilme olanağına sahip olabilmektedirler. Devlet Bankaları, Başbakanlık Aile Araştırma Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, TRT, Yerel Yönetimler, Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve Tevkif  Evleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında uzman, proje yönetici ve sosyolog olarak görev yapabilmektedirler. Bunun yanında reklam ve pazarlama şirketleri, bankalar, İnsan Kaynakları birimleri ve Kamuoyu Araştırma Şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Yazılı ve Görsel Medya Birimleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Endüstriyel İşletmeler, Planlama-Yönetim ve Yönetişim birimleri gibi özel kuruluşlarda da çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar öğretmenlik yapmak için gerekli olan pedagojik formasyon belgesini aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi ve özel okullarda Felsefe grubu öğretmeni olarak da istihdam edilebilmektedirler.


PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

 

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesinin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1981-1982 akademik yılında vermiştir. Günümüzde, Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü olarak farklı anabilim dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermeye devam etmektedir. Bölüm, 2012 yılından itibaren Türk Psikologlar Derneği ve YÖK tarafından akreditedir.
Lisans eğitimi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce  düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan eğitimlerinin birinci yılına başlamaktadır. Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencileri psikolojinin temel alanlarıyla ve psikolojiyle ilgili disiplinlerle ilgili gereken bilgiye sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Lisans programı, psikolojideki en son gelişmeleri takip edecek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak yenilenmektedir. Dördüncü yılında öğrenciler bir danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans tezi yapabilmektedirler. Bölüm, zorunlu derslerin yanında psikolojinin farklı alanlarına ve psikolojiyle ilişkili diğer  disiplinlere dair (felsefe, sosyoloji, ekonomi, fizyoloji vs.) çok sayıda seçimlik dersler sunmaktadır. Öğrenciler kendi ilgi ve yeteneklerine göre istedikleri seçimlik dersleri seçebilmektedir. Psikoloji Bölümü, %30 oranında İngilizce olarak eğitim vermektedir.
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Psikometri olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır.
Bölümde; Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Ayrıca Aile Danışmalığı ve Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programları da mevcuttur. Doktora programları olarak ise Psikoloji Doktora Programı, Klinik Psikoloji Doktora Programı,  Deneysel  Psikoloji Doktora Programı, Gelişim Psikolojisi Doktora Programı ve Sosyal Psikoloji Doktora Programı bulunmaktadır.


Psikoloji Bölümünde, Bilişsel Psikoloji ve Sosyal Psikoloji alanlarında araştırmaların yürütüldüğü ve öğrencilerin aktif olarak deneyler yapabildiği Psikoloji Laboratuvarları ve Gelişim Psikolojisi alanında araştırmaların yürütüldüğü Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, süpervizyon çalışmalarının yanı sıra uygun olgulara psikolojik testlerin uygulandığı, terapi ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği Psikoloji Uygulamaları ve Psikoterapi Birimi; sürücülerin bilişsel ve psikomotor becerilerinin değerlendirildiği Psikoteknik Değerlendirme Merkezi bulunmaktadır. Bu merkez, Türkiye’de kurulan ilk Psikoteknik Değerlendirme Merkezidir.
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Hollanda, İtalya, İspanya, Macaristan, Polonya ve Yunanistan gibi ülkelerden 15 Üniversite ile anlaşması olan Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Erasmus+ Programı ile her yıl başka ülkelerden öğrenciler misafir etmekte ve anlaşmalı üniversitelere pek çok öğrenci göndermektedir.
Psikoloji lisans programından mezun öğrenciler “Psikolog” unvanını alarak Sağlık, Eğitim, Endüstri, Halkla İlişkiler, Adalet gibi alanlarda çalışabilmektedir. Mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve Bakanlığın İl Müdürlüklerinde; Adalet Bakanlığına bağlı adliyelerde, cezaevlerinde, ıslah evlerinde; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk esirgeme kurumları, huzurevleri, kadın sığınma evlerinde ve üniversite hastaneleri, askeriye, yurtkur müdürlükleri gibi devlet kurumlarında psikolog olarak istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel danışmanlık merkezleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, insan kaynakları merkezleri gibi kurumlarda çalışabilmektedirler.
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Türkiye’de en çok tercih edilen  psikoloji bölümleri arasındadır. Bölümdeki öğrenciler akademik gelişimlerinin yanı sıra uygulamalı alan derslerine, seminer programlarına, deneysel araştırmalara ve alan araştırmalarına katılarak uygulama ve araştırma alanlarına hazır bir şekilde mezun olmaktadırlar.


TARİH BÖLÜMÜ

Tarih bölümü 1976 yılında kurulmuş olup ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla alanındaki en köklü bölümlerden biridir. İlk mezunlarını 1980 yılında vermiş olan bölüm puan ve kontenjanları itibariyle ülkemizin en çok tercih edilen tarih bölümleri arasında yer almaktadır.

Lisansüstü öğrenim faaliyetlerine 1977 yılından itibaren başlamış olan bölümde Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti  Tarihi Anabilim Dalları bulunmakta olup yüksek lisans ve doktora öğrenimi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Tarih Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmektedir.

Bölümün akademik kadrosu, sahasında saygın ve tanınmış bilim insanlarından oluşmakta olup öğretim üyelerinin; üniversite yayınları, yurtiçi özel/resmi ve yurtdışı yayınevleri tarafından basılan çok sayıda eseri bulunmaktadır.

14 lisans programında pek çok seçmeli dersi bulunan bölümde, çift ana dal ve yan dal imkânlarının yanı sıra öğrencilere seçmeli olarak yabancı dil hazırlık sınıfı tercihi sunulmaktadır. Ayrıca Erasmus programı dâhilinde bir dönem yurtdışı eğitim olanağı olup bölümün bazı Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya, Yunanistan, İtalya, Romanya, Slovenya vb.) ile imzalanmış ikili anlaşmaları bulunmaktadır.

Bölüm tarafından veya ortak olarak pek çok ulusal/uluslararası sempozyum, panel, konferans gibi bilimsel faaliyetler düzenlenmekte, öğretim üyeleri tarafından pek çok proje yürütülmektedir.

Bölümün ulusal/uluslararası indekslerce taranan hakemli dergisi olan “Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD)” ülkemizde 1983 yılından itibaren kesintisiz olarak çıkan tek devlet üniversitesi tarih bölümü süreli yayını olma özelliğini taşımaktadır. Yılda iki sayı olarak yayınlanan dergideki bilimsel makaleler, alanına katkı sağlayan özgün bilimsel araştırmalar olup tüm sayılarının internette açık erişimleri mevcuttur.

Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ile özel öğretim kurumları bünyesinde öğretmen olarak görev alabildikleri gibi üniversite ve araştırma merkezlerinde akademisyenliğin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığında, çeşitli arşiv ve kütüphanelerde uzman olarak görev yapabilme imkânları da mevcuttur.


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesinin, 1976 yılında Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla açılan bugünkü Edebiyat Fakültesinin ilk dört bölümünden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, aynı yıl öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenci yetiştirmektedir. Amacı, Türk dili, edebiyatı, folkloru ve kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ve Halk Bilimi anabilim dallarında eğitim vermektedir.

Bölümdeki anabilim dallarının konularına göre verilen derslerde Türk yazı dilinin başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebî eserler ve kişiler hakkında bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk yazı dilleri tanıtılmakta ve öğretilmektedir. Bu bakımdan, Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının dili ve edebiyatı da bölümün öncelikli inceleme alanlarından birini oluşturmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, ana dal ve yan dal imkânlarının yanı sıra “Erasmus Programı” dahilinde bir dönem yurtdışı eğitim olanağından da yararlanabilmektedir. Bu bağlamda bölümün, Almanya ve Estonya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerle antlaşmaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra başta Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimi temeline dayanan antlaşma ve ilişkilerde önemli gelişmeler kaydedilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bağış kitaplarından oluşturulmuş zengin bir arşiv- seminer kitaplığına sahiptir. Bu kitaplıktan, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencileri de yararlanabilmektedir.

Bölüm mezunları, üniversite ve araştırma merkezleri gibi çeşitli akademik alanlarda çalışabildikleri gibi, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel öğretim kurumları başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, bazı arşiv ve kütüphaneler ile basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda da iş imkânı bulabilmektedir.


Yukarı Dön