0 (232) 311 10 10

İletişim Fakültesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI 1968

 

ÖĞRETİM ÜYESİ67

 

Profesör 28

Doçent16

Yardımcı Doçent 23

 

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI23

 

ÖĞRENCİ KONTENJANI11

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 2245

Kız964

Erkek 1281

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI ÖĞRENİM DİLİTürkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ 4 Yıl

DİL HAZIRLIK SINIFIİsteğe Bağlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ Var

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018) 18

 

Bölümlere Göre Puan Türü ve 2017 LYS Taban Puanları

Puan Türü

2017 LYS Taban Puanı

2017 LYS Tavan Puanı

Gazetecilik Bölümü

TS 2

359,27

412,16

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

TS 2

367,07

423,43

Radyo - Televizyon - Sinema Bölümü

TS 2

381,18

436,41

Reklamcılık Bölümü

TS 2

372,76

439,18

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 1968 yılında yüksekokul olarak kurulmuş olup 1992 yılında “İletişim Fakültesi” adını almıştır. İletişim Fakültesinin amacı; gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo-televizyon-sinema, reklamcılık ve görsel iletişim tasarımı dallarında özel  sektöre  nitelikli  eleman  yetiştirmektir. 

Fakülte, sektörde hızla artan insan kaynağı ihtiyacına cevap verirken, aynı zamanda da kuramsal ve pratik uygulama konusunda alanında yetkin, modern değerleri içselleştirmiş, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm üretme kapasitesine sahip, uluslararası ölçütlere uygun işgücü yetiştirmek için, ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalar yaparak alanda yerel ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda öğrencilerin entelektüel gelişimlerine olanak sağlayacak  teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

İletişim Fakültesinde eğitim, ilk iki yılı iletişim ve ilişkili disiplinler, son iki yılı ise bölüm içi uzmanlaşmaya odaklıdır. Fakültede öğrencilerin eğitimleri süresince mesleki pratiklerini geliştirmek amacına yönelik olarak İletişim Fakültesi Yeni Derslik Binası 2015-2016 eğitim – öğretim yılında hizmete açılmış, İletişim Fakültesi Ek Derslik Binası ile daha modern bir eğitim kompleksine kavuşmuştur. Ek Derslik Binası fakültenin derslik ihtiyacının büyük oranda karşılanmasının yanında, eğitim ve öğretim açısından daha kaliteli ve nitelikli bir ortamın sağlanmasına aracılık edecek şekilde düzenlenmiştir.
İletişim Fakültesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım konusunda teşvik edilmekte, her yıl iletişim sektöründe çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda başarılı dereceler almakta, mezun olduklarında da sektörün önemli isimleri olarak ün yapmaktadırlar. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, tanınmış yönetmenler, TV Programcıları, gazeteciler, reklamcılar ve halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmektedir.

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Gazetecilik Bölümünün amacı basın yayın sektörüne yetişmiş eleman kazandırmaktadır. Bölüm dersleri kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Yeni iletişim teknolojileri, iletişimin her alanında olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de hızlı bir dönüşüme, bir dizi köklü değişikliğe yol açmış; ancak bu değişim ve dönüşüm sürecinde oluşan yeni medya düzeni içerisinde bir gerçek değişmemiştir. Değişmeyen bu gerçek medya sektörünün iyi yetişmiş profesyonellere duyduğu ihtiyaçtır.   
Gazetecilik Bölümü, sektörün bu ihtiyacını karşılayabilecek, mesleki yeterliliğe sahip, entelektüel açıdan donanımlı meslek profesyonellerini yetiştirmektedir. Bu bağlamda, gazeteci adaylarının entelektüel kapasitelerini genişletmeleri, teorik ve kuramsal arka planlarını güçlendirmeleri hayati bir öneme sahiptir. Kuramsal dersler geleceğin profesyonellerine bir yandan teorik birikim olanağı sunarken, diğer yandan medyaya eleştirel gözle bakabilme becerisini de kazandırmaktadır.
Gazetecilik Bölümü; Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın- Yayın Tekniği, Bilişim (Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim), İnternet Gazeteciliği Anabilim Dallarında eğitim vermektedir.
Gazetecilik Bölümü örgün ve ikinci öğretim olmak üzere 2 lisans programı, yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra tezsiz yüksek lisans programları da yürütmektedir.

Gazetecilik Bölümünde Basın Haberciliği, Temel Gazetecilik, İletişim ve Etik, Haber Kuramları, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, İnternet Gazeteciliği gibi temel derslerin yanı sıra siyaset, sosyoloji ve felsefe gibi disiplinlerden de yararlanılmaktadır.
Mesleğe katılacak bireylerin uzmanlıklarını ve pratik becerilerini geliştirmeleri ise uygulamaya yönelik Gazete Yayınlama Tekniği, Dergicilik, Haber Atölyesi, Haber İstihbaratı ve Raporlama, Yazı Atölyesi gibi derslerle mümkün kılınmaktadır.
Fakülte bünyesindeki “Ege Ajans Haber Merkezi” ve Gazetecilik Bölümü uygulama yayını olan “Kalem Gazetesi” öğrencilerin teorik bilgilerini staj yoluyla pratik deneyime dönüştürmelerine olanak sağlamaktadır. Gazetecilik Bölümünden mezun olan öğrenciler muhabirlikten yöneticiliğe kadar birçok farklı kademede, iletişim sektörünün birçok farklı alanında istihdam edilmekte; bunlardan belli başlılarını yerel ve ulusal medya kuruluşları; gazeteler, dergiler, haber ajansları ve internet haberciliği mecraları ile kurum ve kuruluşların basınla ilişkiler departmanları oluşturmaktadır.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Altyapı ve kadro olanaklarının geliştirilmesine paralel olarak, öncelikle lisansüstü eğitime başlanması amaçlanmakta, aynı zamanda bölüme öğrenci alımı da planlanmaktadır.

Eğitimin ilk yıllarında programda ağırlıklı olarak iletişim, sanat, kültür ve sosyal bilimlerin temel kavramlarına ilişkin dersler yer alırken, sonraki yıllarda görsel tasarıma yönelik mesleki derslerin ağırlık kazanması hedeflenmektedir. Öğrenciler dijital teknolojiye dayalı iletişim araçlarını kullanarak, işitsel-görsel uygulamalar içinde grafik, iki ve üç boyutlu tasarım ve animasyon, dijital video, fotoğraf ve ses alanlarında bilimsel ve sanatsal açıdan kendilerini yetiştirme olanağı bulacaklardır. Verilecek eğitimle öğrencilerin görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bölüm bünyesinde uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir “Sayısal Tasarım ve Uygulama Atölyesi” tasarlanmıştır. Bu tasarımda atölye içinde kamera ve ışık parkuru, dijital kurgu ünitesi, dijital animasyon ve grafik tasarım ünitesi, çizim ünitesi yer almaktadır.

Bölüm mezunları özellikle görsel-işitsel medyada, reklam ajanslarında ve kamu kuruluşlarında; görsel tasarımcı, grafik tasarımcısı, web tasarımcısı, yönetmen, görüntü yönetmeni, illüstratör, sanat yönetmeni, yaratıcı yönetmen gibi değişik konumlarda çalışabileceklerdir.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ


Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler disiplininin tüm dünyada ve Türkiye’de öneminin artması ve bir meslek olarak kabul görmesi üzerine 1989 yılında kurulmuştur. Bölümün misyonu; halkla ilişkiler disiplininin gerekliliklerine sahip, meslek etiğine uygun hareket eden donanımlı, yetkin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, yenilikçi,  yaratıcı ve fark yaratan iletişim profesyonelleri yetiştirmektir.
Bölüm; ‘Halkla İlişkiler’, ‘Kişilerarası İletişim’, ‘Araştırma Yöntemleri’ ve ‘Kurumsal İletişim’ Anabilim Dallarında lisans ve lisansüstü (tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları) düzeyde eğitimler vermektedir. Bölümün eğitim programları; ‘ihtiyaç odaklı’, ‘güncel gelişme ve bilimsel yenilikleri temel alan’, ‘planlı ve programlı’, ‘disiplinler arası’, ‘mesleki ve kişisel gelişime önem veren’ ve ‘sürekli gelişen’ bir nitelik taşımaktadır.
Kuram ve uygulamanın birlikteliğini esas alan bir bakış açısına sahip olan bölüm,  proje temelli çalışmaların yürütülmesi için elverişli bir iklim sunmaktadır. Öğrenciler, derslerde edindikleri bilgi ve deneyimleri hazırladıkları halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, bütünleşik pazarlama iletişimi, ürün hizmet tanıtım projeleri ile çeşitli yarışmalarda pekiştirme olanağı bulmaktadırlar. Bölüm öğretim üye ve elemanları ise, gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası bilimsel yayın ve projelerin yanı sıra üniversite-reel sektör iş birliğini gerçekleştirmek ve güçlendirmek amacıyla gelen talepler doğrultusunda çeşitli konularda eğitim seminerleri verebilmekte, projelere danışmanlık yapabilmekte ya da yürütücü olarak hizmet sunabilmektedirler.
Bölüm, öğrencilerin mesleki gelişimleri kadar kişisel gelişimlerini de önemsemektedir. Bu bağlamda; Genç Ege, Pratik Halkla İlişkiler Topluluğu gibi öğrenci toplulukları ile sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemektedir.

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarının stratejik iletişim, halkla ilişkiler, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, kurumsal iletişim, pazarlama birimlerinde ayrıca reklam ve medya ajanslarında istihdam olanağı bulabilmektedir

RADYO - TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ


Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün amacı; öğrencilere, kitle iletişim araçları hakkında kuramsal yaklaşımları öğretmek ve uygulamaya yönelik beceriler kazandırmaktır. Ayrıca çağımıza damgasını vuran iletişim olgusu içinde, özellikle kitle iletişimi ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo, televizyon ve sinema kuruluşları için deneyimli akademik kadro ve donanımlı stüdyolarla birlikte, öğrencilerin mesleki ve sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmelerine, bu bağlamda nitelikli eleman olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.Öğrencilerin ideal birer medya profesyoneli olmaları konusunda gerekli bilgiyi kazanmalarını, radyo, televizyon ve sinema gibi sözel ve görsel iletişim alanlarında becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, donanımlı bir biçimde medya sektöründe yer alabilmelerine yardımcı olmaktır.

          Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü; Radyo-Televizyon, İletişim Bilimleri, Sinema ile Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

           Bölüm içerisinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları; ders dışında sektörden konusunda uzman kişilerle öğrencileri buluşturarak, bu kişilerin bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktarmasını sağlamaktadır.

          Bölüm mezunları, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda ve sinema sektöründe görev yapmanın yanı sıra özel radyo ve televizyonlarda da çalışabilmektedir. Öğrenci ve öğretim üyeleri çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda (radyo, televizyon, sinema ve fotoğrafçılık) ödüller almaktadırlar.

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ


2008 yılında kurulan Reklamcılık Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Hızlı gelişim ve değişimlerin yaşandığı, rekabet ortamının büyüdüğü, her alanda yeni yatırım ve atılımların izlendiği çağımızda hızla artan iletişim ihtiyacına yanıt verebilmek doğrultusunda örgütlerin kullandığı birçok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerden en önemlilerinden biri olarak görülen reklamın amaçlarından biri olan iletişim amacının gerçekleştirilmesi, ilgili ürün ya da hizmetlerin tanıtılması ve satılmasında önemli rol oynamaktadır. Pazarlama iletişimi çalışmaları kapsamında reklam, reklam veren, reklam ajansı, hedef kitle, reklam ortamları gibi pek çok olgu, kurum ile tüketici arasında bir köprü oluşturmakta ve rekabeti yansıtan bir eylem olarak görülmektedir.
Reklamcılık Bölümünün amacı; gelişen ülke koşulları bağlamında, reklam sektörünün nitelikli eleman açığının karşılanması ve reklam, medya planlama, yaratıcılık, reklam kampanyası, ajans işletmeciliği ve yönetimi, tüketici davranışları, kişilerarası iletişim vb. alanlarda eğitim verilmesi ve uluslararası standartlara uygun, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi olarak özetlenebilir. Reklamcılık Bölümünde, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programı da mevcuttur.
Bölümde, kuramsal bilgilerin yanı sıra reklamcılık konusunda özgün çalışmaların, yaratıcı projelerin ve uygulanabilir kampanyaların planlanması, hazırlanması gibi (yaratıcı düşünce, reklam yazarlığı, medya planlama, reklam kampanya uygulamaları, tüketici davranışları, reklam fotoğrafçılığı, marka yönetimi, reklamda görsel tasarım) mesleğe hazırlayan bilgilerin verildiği ders ve uygulamalar yer almaktadır. Bu aşamalardan geçen öğrencilerin sektörde daha verimli, etken, yaratıcı olmaları hedeflenmektedir.

Teorik olduğu kadar uygulamaya dönük çalışmalarla eğitimin zenginleştirilmesinin de hedeflendiği Reklamcılık Bölümünde, öğrencilerin sektörle buluşmalarını ve proje bazlı çalışmalarla eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya dökmelerini sağlayacak iletişim, pazarlama ve reklam alanındaki yarışmalara projeleri ile katılmaları hedeflenmektedir. Bu noktada 2015-2016 öğretim yılının başında açılan yeni fakülte binasında pratik uygulamaların gerçekleştirildiği iletişim atölyeleri tüm fakülte öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur.
Fakülte bünyesinde işlev gösteren atölyeler ile öğrencilerin sektöre atılırken daha donanımlı ve etkin bir biçimde hazırlanmaları hedeflenmektedir. Hem bireysel hem de grup çalışmalarına uygun mimari yapısı ve bünyesinde bulundurduğu birçok teknolojik araç gereç ile öğrencilerin derslerine rahat bir ortamda hazırlanmaları sağlanmaktadır. Bunun dışında zengin kütüphanesi ve alanla ilgili arşivinde bulunan örnek projelerle öğrencilerin ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmasında kolaylık sağlayacak materyaller öğrencilere sunulmuştur. Bireysel çalışmalara ek olarak dönem içinde reklam sektöründen bir uzmanın deneyimlerini ve bilgilerini aktardığı, öğrencilerle birlikte workshop, reklam kampanyası hazırlama, brief çözümleme gibi çeşitli faaliyetleri gerçekleştirebildiği organizasyonlar periyodik olarak düzenlenmektedir. Bu ve benzeri  işlevsel çalışmalarla öğrencilerin iş yaşamına hazır bir biçimde mezun  olması amaçlamaktadır.
Eğitimleri süresince kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgiler ile donatılan öğrenciler, iletişim, halkla ilişkiler ve reklam alanlarında istihdam olanakları bulacak ve bu alanlara özgü ünvanlar –reklam yazarı, medya planlama uzmanı, müşteri temsilcisi, kreatif direktör, art direktör, trafiker, kampanya planlama uzmanı, stratejik planlama uzmanı, iletişim koordinatörü, reklam ve iletişim yöneticisi, marka yöneticisi, pazarlama iletişimi yöneticisi  vb. alabileceklerdir. Bu çerçevede mezun olan öğrenciler ulusal ve uluslararası reklam şirketlerinde müşteri ilişkileri, medya planlama, reklam yazarlığı, grafik tasarım, yaratıcı birim, stratejik planlama gibi görevleri üstlenebileceklerdir.

 

İletişim Bilgileri:
Adres: EÜ Kampüsü Bornova- İZMİR
Tel: 0 (232) 311 39 89
Faks: 0 (232) 388 88 26
Web: www.iletisim.ege.edu.tr
E-posta: iletisim.dekanlik@mail.ege.edu.tr

 


Yukarı Dön