Ege Tercih

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 15 Nisan 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur (15/Nisan/2011 tarihli 27905 sayılı Resmi Gazete). Ancak, 28 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Dekan ataması ile birlikte İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan Ebelik ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin idari ve akademik kadrolarının Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmasıyla işlerlik kazanmıştır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında Ebelik (1998) ile Beslenme ve Diyetetik (2007) Bölümlerinin yanı sıra Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (2017) Bölümü bulunmaktadır. Ancak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne henüz öğrenci alımına başlanmamıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2018-19 YKS puanlarına göre kendi puan türünde, devlet üniversiteleri içinde Türkiye’de ikinci tercih edilen bölüm, Ebelik Bölümü ise dördüncü tercih edilen bölüm olmuştur.
Ebelik Bölümü
Ebelik lisans eğitiminin amacı, ebelik mesleğinin temel bilgi ve becerisine sahip, özgüveni yüksek, araştırmacı ve çağdaş ebeler yetiştirmektir. Ayrıca ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyecek, gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde riskli durumları erken tanılayabilecek ve sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için uygun yaklaşımları planlayabilecek ebeler yetiştirmektir. Bölümde; temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde insan, kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, aile ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilecek, anne karnından başlayarak sağlığı koruyacak, geliştirecek ve bakım gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde eğitim sunulmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü   
Beslenme ve Diyetetik Bölümü evrensel düşünce ve değerlere sahip, topluma duyarlı, sorgulayan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, alanında bilgili ve donanımlı diyetisyenler yetiştirmek, toplum sağlığını yükseltecek bilimsel araştırmalar yapmak,  yaptığı bilimsel araştırmalar ve etkinlikler ile alanında lider, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.
Bölümde Beslenme İlkeleri, Besin Kimyası ve Analizleri ile Antropometri Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümün kendi kadrosu yanında başta Ege Üniversitesi Hastanesinde görev yapan alanında uzman diyetisyenler olmak üzere, Tıp Fakültesi, Gıda Mühendisliği ve Sosyal bilimlerden alınan görevlendirmelerle de çeşitli dersler verilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın lisansüstü program açmak için belirlediği asgari koşulun en kısa sürede yerine getirilmesi ile Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalına öğrenci alımına başlanacaktır.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün temel amacı, toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmeye çalışmak, evrensel bakış açısıyla kültürel değerlerimizi koruyup, insan haklarına saygılı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, ulusal gereksinimleri üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmek amaçlanmaktadır.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2017 yılında kurulmuştur. Bölümde; biri doçent, biri doktor öğretim üyesi olmak üzere iki öğretim üyesi bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın lisans ve lisansüstü program açmak için belirlediği asgari koşulların en kısa sürede yerine getirilmesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm ve Anabilim Dalına öğrenci alımına başlanacaktır.

 

Bölümlere göre puan türü ve 2018-19 YKS puanları

2018-19 YKS (SAY) Taban Puanı

2018-19 YKS (SAY) Tavan Puanı

Beslenme ve Diyetetik

408.57

440.24

Ebelik

279.39

358.29

 


Yukarı Dön