0 (232) 311 10 10

Tıp Fakültesi


TIP FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI

1955

ÖĞRETİM ÜYESİ
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

450
353
77
20

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

779

ÖĞRENCİ KONTENJANI

349

PUAN TÜRÜ

MF III

2017 LYS TABAN PUANI

500,937

2017 LYS TAVAN PUANI

540,744

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

2523

Kız:
Erkek:

1135
1388

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

2,05

ÖĞRENİM DİLİ

Türkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ

6 yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI

İsteğe Bağlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Var

ERASMUS+PROGRAMI

 

ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018)

28


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilen tıp fakülteleri arasında yer alan ve LYS sonuçlarına gore ilk 4000’e giren öğrencilerin girebileceği seçkin bir eğitim kurumu

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiş ilk Tıp Fakültelerinden biri ve 2013 yılında akreditasyon ara değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış fakülte

Simüle Hasta Laboratuvarı ile öğrencilerine çok erken bir dönemde hastalardan öğrenme olanağı sunan Tıp Fakültesi.

Birinci sınıftan son sınıfa dek gelişim sınavları ile öğrencilerin bireysel olarak gelişimlerinin izlendiği Tıp Fakültesi

Mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavındaki (TUS) başarıları ile tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alan ve 2017 sonbahar TUS sınavında temel bilimler 1.sinin ve ilk 100’e giren 10 mezunun bulunduğu Tıp Fakültesi

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesinin ilk fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi, yarım asırlık birikim ve deneyimini hem tıp eğitimine, hem de sağlık hizmetlerine yansıtmaktadır. Dev bir eğitim kadrosuna sahip  olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık alanındaki başarısını eğitimde de sürdürmektedir. Fakülteden mezun olan tıp doktorundan beklenen temel roller; hekimlik, sağlık savunuculuğu, bilim insanı, iletişimci, lider ve yönetici, ekip üyesi olmasıdır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990 yılında entegre tıp eğitimi uygulamasına geçmiştir. Buna göre değişik bilim dallarının sunduğu eğitim, konu bütünlüğü çerçevesinde örgütlenmiş, konuların daha iyi aktarılması ve öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması amaçlanmıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2003-2004 akademik yılından itibaren eğitim, dikey entegrasyon programı ile sürdürülmektedir. Bu sistemde, teorik ders saatlerinin azaltılarak öğrencilerin merak ve araştırıcı yönlerinin ön plana çıkarılması ve teorik derslerin yanı sıra beceriye dönük uygulamaların ağırlıklı olarak yer alması amaçlanmıştır. Böylece, bir tıp öğrencisinin fakülteye girişinden mezun oluncaya kadar alacağı temel ve klinik bilim dersleri ile staj ve uygulamaların bir bütünlük içinde olması hedeflenmiştir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitimine öncülük etmiş, 1997 yılında ülkemizde ilk kez Tıp Eğitimi Anabilim Dalını kurmuştur.

Her yıl yaklaşık 300 yeni öğrenciye kapılarını açan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) tarafından programlanan ve sürdürülen Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış ve eğitimde akredite edilmiştir. Ülkemizde bulunan tıp fakülteleri içinde akredite olan ilk 8 fakülte arasında, gerek öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, gerekse de uygulama-araştırma merkezi (hastanesi) açısından en büyük fakülteyi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi oluşturmaktadır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim süresi 6 yıldır. 2010 – 2011 eğitim-öğretim yılı başından itibaren hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış, yerine tıp eğitimi için çok önemli olan yabancı dil eğitimi, küçük sınıflarda Tıbbi İngilizce dersi olarak eğitim süresi boyunca devam edecek şekilde programlanmıştır. Böylece fakülte; hazırlık sınıfı bulunan diğer Tıp Fakültelerine göre bir yıl daha kısa eğitim vermektedir. Yabancı dil eğitimi yıllara yayıldığından, öğrencilere önce genel, ardından mesleki İngilizce öğretilerek, güçlü bir yabancı dil eğitimi sunulmaktadır.

Tıp eğitiminde, öncelikle tıbbi bilimlere giriş ile insan vücudunun temel yapı ve fonksiyonuna ilişkin bilgiler öğretilmektedir. Yaklaşık iki yıl süren bu aşamadan sonra bu sistemlerin patolojileri, yani hastalıkları öğretilmektedir. Bu dönemde öğrenciler aldıkları teorik derslerin yanı sıra, klinikleri de ziyaret etmeye başlarlar. Fakültenin dördüncü ve beşinci  yılları staj bloklarından oluşmaktadır. 6. sınıfa gelen bir öğrenci “İntörn Doktor” unvanı alarak hasta takip ve tedavisinde aktif olarak rol üstlenmektedir.

Ayrıca 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren bilimsel düşünce sistemini özümsemiş, sağlık alanında temel tıp, laboratuvar, klinik ve alan araştırmalarını yapma becerisi kazanmış tıp doktorlarını yetiştirmek amacıyla “Araştırma Eğitim Programı” adı altında seçmeli bir program uygulanmaktadır. Programın amacı geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Diğer taraftan, ders programları hazırlanırken, öğrencilerin sosyal faaliyetlerde daha aktif rol alabilmeleri ve kendilerini sosyal-kültürel anlamda da yetiştirebilmeleri için, ders programlarında boşluklar yaratılmaya çalışılmıştır.

Hekim Kimdir?
Hekimlik, meslekten öte “bir yaşam biçimidir”. Hekim, kişiyi hastalıklardan koruyarak sağlığını daha iyiye götürmeye çalışan, buna karşın hastalananları, olanakların elverdiği en erken dönemde tanı koyarak en iyi şekilde tedavi eden kişidir.

Bir Alanda Uzmanlaşmak
Pratisyen hekim, istediği süreyle bu görevine devam edebilir. Bu göreve genel olarak “birinci basamak sağlık hizmeti” adı verilmektedir. Bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekim, ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılan merkezi bir sınava girer. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adı verilen bu sınavda başarılı olan hekimler, kazandıkları alana göre değişen, ortalama 4 ila 5 yıl arasında süren bir “uzmanlık öğrenciliği”, başka bir deyişle “ihtisas”

dönemi   geçirir.  Bu  dönemde   de  çalıştığı   kurumdan  maaş  alan   hekim,
ihtisasının bitiminde “Uzman Hekim” unvanını alır.

Akademisyen Olmak
Bir uzman hekim devlet hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya serbest muayenehane hekimi olarak çalışabileceği gibi, bilimsel araştırmalara ve eğitime eğilimli hekimler tıp fakültelerinde kalarak akademisyen olabilir. Belirli aşamaları tamamlayan akademisyenler zamanla “Yardımcı Doçent”, “Doçent” ve “Profesör” unvanlarını alırlar.

Zorunlu Hizmet Nedir?
Ülkemizde, hekim sıkıntısı yaşayan bölgelere sağlık hizmeti sunmak amacıyla pratisyen ve uzman hekimler için zorunlu hizmet uygulaması  uzun yıllardır yapılmaktadır.

Tıp Fakültesini Seçmek...
Tıp fakülteleri, uzun ve kapsamlı eğitiminden dolayı genel olarak zor bir fakülte olarak kabul edilmektedir. Bu düşüncede doğruluk payı olmakla birlikte, zorluk gerçekte görecelidir. Hekimlik mesleğine gönül vermiş ve  tıp fakültesini isteyerek seçmiş bir öğrenci için tıp fakültesi, zorluktan çok benzersiz bir kişisel gelişim deneyimi sağlayacaktır.

Bu nedenle, tıp fakültesini seçecek bir öğrenci, öncelikle kendini iyi tanımalı, bu mesleği seçmek isteyip istemediğinden emin olmalı, insanları sevmeli ve onlarla iyi iletişim kurabilmelidir. Önceliği insan olan bir mesleğin elbette sorumlulukları da verdiği mutluluk da büyük olacaktır.

Hekimlik, tanımında da vurgulandığı gibi, meslekten öte bir yaşam biçimidir ve bu yaşam biçiminden emekli olunamaz. Hekim olarak bulunduğunuz her ortamda insanların size soracak ve danışacak bir şeyleri olacaktır. Bu çerçevede, insanlara yardımcı olmaktan hoşlanıyorsanız, hekimlik tam size göre bir seçim olacaktır.

Neden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi?
Eğer hekim olmaya ve bir tıp fakültesine girmeye karar verdiyseniz, karşınıza “hangi tıp fakültesi” sorusu çıkacaktır. Bu soruyu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak cevaplamak için pek çok nedeniniz var.

Ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrenci seçme sınavında %1’lik dilimden öğrenci alan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumudur. Ayrıca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, “Tıpta Uzmanlık Sınavında” (TUS) başarıları ile tıp fakülteleri mezunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan son yıllarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri TUS’a düzenli olarak soru hazırlamaktadırlar.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde akredite olmak için başvuran ve akreditasyon başvurusu kabul edilen az sayıdaki tıp fakülteleri arasındadır. Tıp eğitiminde uygulanan entegre eğitim sistemi sonucunda öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra temel bilim ve klinik derslere eğitimlerinin ilk yıllarında başlamaktadırlar. Böylece, dikey entegrasyon programı   sayesinde   ilk   sınıflardan   itibaren   öğrenciler, klinik   öğretim


üyelerinden eğitim almaktadırlar. Ayrıca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik dersleri destekleyen kadavra, mikroskopi ve benzeri pratik uygulamalarla ve alt yapı imkanları açısından ülkemizin en zengin fakülteleri arasındadır. Bununla birlikte, simüle hasta laboratuvarı öğrencilerimize standardize bir ortamda ikinci sınıf gibi çok erken  bir dönemde hekim-hasta ilişkisini başlatma olanağını tanımaktadır.

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle donatılmış Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Türkiye’nin en yoğun hasta akışına sahip hastanelerinden  biridir. Klinik sınıflarda öğretim üyelerinin gözetiminde bir öğrenciye yılda ortalama 75 yatan hasta, 1000’e yakın poliklinik hastası düşmekte, bu özellik ilerleyen sınıflarda öğrencilere eğitim fırsatı olarak yansımaktadır. Ayrıca, öğrenciler, ERASMUS+ Programı dahilinde Almanya, Fransa, İsveç, Hollanda ve Portekiz gibi ülkelerde staj veya bilimsel çalışmalar yapma olanağına sahiptirler.

Kaliteli eğitim kadar kaliteli bir sosyal yaşam da sunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin sosyal yönlerinin geliştirilmesini hedefleyen Sinema Topluluğundan Modern Dans Topluluğuna kadar farklı alanlarda 14 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Tüm bunların ötesinde Ege Üniversitesi Hastanesi ve güçlü öğretim kadrosu, yıllar içinde gelişen tüm olanaklarını öğrencilerini en iyi biçimde eğitmek için seferber etmiştir. Ayrıca Fakülteye derece ile giren öğrencilere çeşitli olanaklar sağlanmaktadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: EÜ Tıp Fakültesi 35100 Bornova / İzmir
Tel: 0 (232) 3904979- 3904586
Faks: 0 (232) 342 21 42
Web: http://www.med.ege.edu.tr
E-mail: tiphalklailiskiler@mail.ege.edu.tr


Öğrenci Görüşleri

  1. Ezgi Aydın| Tıp Fakültesi 6.Sınıf Öğrencisi

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi zengin hasta çeşitliliği ile standartlardan çıkmanıza kapı aralayacak. Kariyerinin tepe noktasındaki öğretim üyeleri ile dilediğiniz kadar çalışma imkanları sunarken, ilklerin gerçekleştirildiği ameliyathaneleri ve eğitim öğretim metodları ile sizi çalışmaya, okumaya, öğrenmeye, denemeye motive edecek, vizyonunuzu genişletecek. Bünyesinde barındırdığı simüle hasta laborotuvarları daha ilk sınıflardan hastaya yaklaşımı öğrenip, güncel kütüphanesi ve akreditasyon kalitesindeki öğretimi ile temelinizi sağlam atmanıza olanak verecek. Fakültenin sosyal aktivite imkanları ve bulunduğu enfes şehirin imkanları ile de sizi tam anlamıyla hayata hazırlayıp, ufkunuzu genişletecek. Böylesine köklü bir okuldan mezun olurken gurur duyacağınızdan, ileride de bu ailenin parçası olmak isteyeceğinizden hiç şüpheniz olmasın.

  2. Ahmet Avcıl| Tıp Fakültesi 5.Sınıf Öğrencisi

    Vizyonunda akademik kariyer ve sosyal yaşamı birarada bulunduran ender tıp fakültelerinden E.Ü.T.F'de ; Güncel tıbbın tüm imkanlarının sunuldugu temel ve klinik A.B.D larında modern tıp egitiminin yanısıra köklü gecmişi ve deneyimli hocaları sayesinde zor kosullarda uygulayabileceginiz usta cırak ilişkisine dayanan mesleki egitimi alabilirsiniz. Ayrıca E.Ü.T.F bünyesinde bulunan E.T.Ö.T'de (Ege Tıp Ögrenci Toplulukları) hobilerinizi ve kişisel yeteneklerinizi profesyonelce geliştirme imkanı bulacaksınız. Cok güzel anılarla mezun olacak bir üniversite istiyorsan sen de Ege Tıp ailesine katıl.

Yukarı Dön