Ege Tercih

Tıp Fakültesi


Değerli Aday Öğrencimiz,

 • 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi, yarım asırlık birikim ve deneyimini hem tıp eğitimine, hem de sağlık hizmetlerine yansıtmaktadır. Dev bir eğitim kadrosuna sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık alanındaki başarısını eğitimde de sürdürmektedir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990 yılında entegre tıp eğitimi uygulamasına geçmiştir. Buna göre değişik bilim dallarının sunduğu eğitim, konu bütünlüğü çerçevesinde örgütlenmiş, konuların daha iyi aktarılması ve öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması sağlanmıştır.
 •        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde de öncülük yaparak, 1999 yılında ülkemizde bu amaçla kurulan ilk Tıp Eğitimi Anabilim Dalına sahip olma ünvanını kazanmıştır.  Her yıl yaklaşık 350 yeni öğrenciye kapılarını açan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) tarafından programlanan ve sürdürülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış ve eğitimde akredite edilmiştir. Ülkemizde bulunan tıp fakülteleri içinde akredite olan ilk 8 fakülte arasında, gerek öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, gerekse de uygulama - araştırma hastanesi  olarak ilk sırada yer almaktadır.
 •         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe olmakla birlikte,  2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren tıp eğitimi için çok önemli olan yabancı dil eğitimi, küçük gruplarda mesleksel yabancı dil dersi olarak e- Öğrenme yöntemleri ile uygulanmaktadır. 
 • Hekim Kimdir?
 • Hekimlik, meslekten öte “bir yaşam biçimidir”. Hekim, kişiyi hastalıklardan koruyarak sağlığını daha iyiye götürmeye çalışan, buna karşın hastalananları olanakların elverdiği en erken dönemde tanı koyarak, en iyi şekilde tedavi eden kişidir.
 • Bir Alanda Uzmanlaşmak
 • Pratisyen hekim, istediği süreyle bu görevine devam edebilir. Bu göreve genel olarak “birinci basamak sağlık hizmeti” adı verilmektedir. Bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekim, ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılan merkezi bir sınava girer. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adı verilen bu sınavda başarılı olan hekimler, kazandıkları alana göre değişen, 4 ila 5 yıl arasında süren bir uzmanlık öğrenciliği, başka bir deyişle “ihtisas” dönemi geçirir. Bu dönemde de çalıştığı kurumdan maaş alan hekim, ihtisasının bitiminde “uzman hekim” unvanını alır.
 • Akademisyen Olmak
 • Bir uzman hekim devlet hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya serbest muayenehane hekimi olarak çalışabileceği gibi, bilimsel araştırmalara ve eğitime eğilimli hekimler tıp fakültelerinde kalarak akademisyen de olabilir. Belirli aşamaları tamamlayan akademisyenler zamanla “Yardımcı Doçent”, “Doçent” ve “Profesör” unvanlarını alırlar.
 • Zorunlu Hizmet Nedir?
 • Ülkemizde, hekim sıkıntısı yaşayan bölgelere sağlık hizmeti sunmak amacıyla pratisyen ve uzman hekimler için zorunlu hizmet uygulaması uzun yıllardır yapılmaktadır.
 • Tıp Fakültesini Seçmek...
 • Tıp fakülteleri, uzun ve kapsamlı eğitiminden dolayı genel olarak zor bir fakülte olarak kabul edilmektedir. Bu düşüncede doğruluk payı olmakla birlikte, zorluk gerçekte görecelidir. Hekimlik mesleğine gönül vermiş ve tıp fakültesini isteyerek seçmiş bir öğrenci için tıp fakültesi, zorluktan çok bir deneyim ve keyif alma ortamı sağlayacaktır.
 • Bu nedenle, tıp fakültesini seçecek bir öğrenci, öncelikle kendini iyi tanımalı, bu mesleği seçmek isteyip istemediğinden emin olmalı, insanları sevmeli ve onlarla iyi iletişim kurabilmelidir. Malzemesi insan olan bir mesleğin elbette sorumlulukları da, verdiği mutluluk da büyük olacaktır.

 NEDEN EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ?

 • Ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrenci seçme sınavında %1’lik dilimden öğrenci alan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumudur.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, TUS başarıları ile tıp fakülteleri mezunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay ve dikey koridorlarla entegrasyonu sağlanan, evre blok sistemleri üzerinden yürütülen bir eğitim programına sahiptir. Bu sistemle öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarından hem teorik hem de klinik bilimler ve beceri eğitimlerini birlikte alırlar.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik dersleri destekleyen kadavra, mikroskopi ve benzeri pratik uygulamalar ve alt yapı olanakları açısından ülkemizin en zengin fakülteleri arasındadır.
 • Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından eğitimimizin kalitesi onaylanmış ilk tıp fakültelerinden biridir.
 • Ege Üniversitesi Hastanesi bilimsel araştırmaları, projeleri ve aldığı ödüllerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen merkezlerindendir.
 • Bütün bu eğitimin sonucunda hekimlerinin mezuniyet sonrasında kendini geliştirebilecek araştırma ve öğrenme kapasitesi ile donanımlı olmaları sağlanmakta ve sosyal yönden becerileri artırılmaktadır.
 • Öne Çıkan Özellikler
 • Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilen Tıp Fakülteleri arasında olan ve LYS sonuçlarına göre ilk 4000’e giren öğrencilerin tercih edebileceği seçkin bir eğitim kurumu
  Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiş ilk Tıp Fakülteleri arasında (2013 yılında Akreditasyon Ara Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış, 2017 yılına kadar eğitimde akredite edilmiş fakülte)
  Simüle Hasta Laboratuvarı ile öğrencilerine çok erken bir dönemde hastalardan öğrenme olanağı sunan Tıp Fakültesi
  Birinci sınıftan son sınıfına dek gelişim sınavları ile öğrencilerin bireysel olarak gelişimlerinin izlendiği Tıp Fakültesi
  Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarıları ile Tıp Fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alan fakülte


Yukarı Dön