0 (232) 311 10 10

Eczacılık Fakültesi

KURULUŞ YILI

1975

ÖĞRETİM ÜYESİ

69

Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

32
18
19

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

40

ÖĞRENCİ
KONTENJANI

100

PUAN TÜRÜ

MF-3

2017 LYS TABAN PUANI

436.631

2017 LYS TAVAN PUANI

455.846

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

680

KIZ ÖĞRENCİ SAYISI

394

ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI

286

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM
ELEMANI ORANI

6,23

ÖĞRENİM DİLİ

Türkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ

5 yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI

İsteğe Bağlı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Var

ERASMUS+PROGRAMI
ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018)

7

 

Öne Çıkan Özellikler

Eczacılık Fakültesi 2014 yılında Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK)’na yaptığı başvuru sonucunda, 2015 yılında 6 yıl süreyle eğitimde tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Fakülte 2017 yılında Altın Havan Eczacılık Kurumu Ödülü almıştır.

Eczacılık Fakültesi, toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen, ilaç etkin madde ve preparatlarının araştırılması, üretilmesi, test edilmesi, saklanması, korunması, hastaya sunulması, doğru kullanılması ve yan etkileri konularında üst düzey bilgi ve becerilere sahip, diğer sağlık meslek mensupları ve hastalara danışmanlık hizmeti verebilen, reçeteleme ve ilaç tedavilerinin izlenmesine katkıda bulunan, etkin iletişim yeteneğine sahip, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, etik değerlere bağlı, mesleğin sosyal ve evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eczacılık Fakültesinde eğitim süresi 5 yıldır. Uygulama ağırlıklı bir eğitim olan eczacılık  eğitiminin ilk 4 yılında öğrencilere temel eczacılık kavramı kazandırılmakta, 5.yılda ise mesleğin ana çalışma alanları olan serbest eczacılık, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler ile meslek alanı yönlendirmesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrenciler, 5.yılda mezuniyet projesi hazırlamakta ve mesleki stajlarının bir kısmını da bu sürede serbest eczanelerde yapmaktadırlar. Eczacı diploması kazanabilmek için eğitim süresi içerisinde en az 6 ay meslek stajı yapmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Uluslararası düzeyde bilimsel kimliği güçlü bir öğretim kadrosuna sahip Eczacılık Fakültesinde Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL) bulunmaktadır. FABAL, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından başta farmasötik bilimler olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde bilimsel araştırmalara altyapı oluşturmak; farklı alanlarda araştırma yapan bilim insanlarının multidisipliner bir anlayışla ortaklaşa çalışmalar yürütmesini sağlamak; çeşitli


kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel projeler geliştirmek; mesleki sorumluluk alanlarında danışmanlık, analiz hizmetleri, araştırma iş birliği, ürün geliştirme ve eğitim faaliyetleri sunmak; başta ilaç endüstrisi olmak üzere ilgili sektörlerden gelen çözüm ve hizmet taleplerine cevap vererek üniversite-sanayi işbirliğini etkin bir şekilde temin etmek üzere yaklaşık olarak 650  m²’lik bir alanda DPT desteğiyle kurulan ve 2011 yılında hizmete açılan bir merkez araştırma laboratuvarıdır.
FABAL;

  1. Farmasötik Formülasyon Alt Laboratuvarı,
  2. Moleküler Biyoloji Alt Laboratuvarı,
  3. Farmasötik Analiz Alt Laboratuvarı olmak üzere 3 alt laboratuvardan oluşmaktadır.

(http://fabal.ege.edu.tr )

Öğrencilere, araştırmacılara ve halka eczacılık tarihini daha iyi tanıtabilmek amacı ile Eczacıbaşı İlaç tarafından 2009 yılında Eczacılık Fakültesine taşınan tarihi “Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesi” bünyesinde eczacılıkla ilgili 3.000’den fazla objeyi barındırmaktadır. Cuma günleri 09.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Fakültede, EÜ Tıp Fakültesi talebi üzerine gelen reçetelerin yapıldığı ve öğrencilerin stajında eğitim amaçlı kullanılan bir “Uygulama Eczanesi” de mevcuttur.

Fakülte  Erasmus+  Programı  kapsamında  karşılıklı  anlaşmalı  olduğu  Avrupa  Üniversiteleri  ile
öğrenci değişimleri gerçekleştirmektedir.

Fakültede her biri farklı anabilim dallarından oluşan üç bölüm bulunmaktadır.

 

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü:
Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim
Dallarından oluşmaktadır.

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü:

Farmakoloji, Farmakognozi, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji, Eczacılık İşletmeciliği ve Klinik Eczacılık  Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü:

Farmasötik   Teknoloji,    Farmasötik    Biyoteknoloji    ve   Radyofarmasi   Anabilim   Dallarından oluşmaktadır.
Fakülteden mezun olan eczacılar, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sağlık meslek mensubu olarak serbest eczanelerde, hastane kliniklerinde ve hastane eczanelerinde, ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretimden başlamak üzere tüm birimlerinde, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere sağlıkla ilgili kurum ve kuruluşların yönetim, planlama ve denetleme birimlerinde, akademisyen veya araştırmacı olarak eğitim ve araştırma faaliyeti yapan kurumlarda görev alabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES : EÜ Kampüsü Bornova / İZMİR
Tel : (0 232 ) 311 39 60 - 388 22 41
Fax : (0 232 ) 388 52 58
Web : www.pharm.ege.edu.tr
Mail : ecz.dekanlik@mail.ege.edu.tr

 


Yukarı Dön