0 (232) 311 10 10

Fen Fakültesi

FEN FAKÜLTESİ


KURULUŞ YILI

1961

ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

  164

Profesör

82

Doçent

47

Yardımcı Doçent

35

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

71

ÖĞRENCİ KONTENJANI

721

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

4667

Kız: 2660
Erkek: 2007

ÖĞRENİM DİLİ

Türkçe

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ÜYESİ ORANI

19,85

ÖĞRENİM SÜRESİ

4 YIL

DİL HAZIRLIK SINIFI

1 YIL

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

VAR

ERASMUS+PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYISI (2017 -2018)

45

 

BÖLÜMLERE GORE PUAN TÜRÜ 2017 LYS TABAN PUANLARI

PUAN
TÜRÜ

2017
LYS
TABAN PUANI

2017
LYS
TAVAN PUANI

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

MF 1

234,640

354,039

Biyokimya Bölümü

MF 3

311,683

383,374

Biyoloji Bölümü

MF 2

257,258

357,208

Fizik Bölümü

MF 2

241,792

352,103

İstatistik Bölümü

MF 1

240,556

315,749

Kimya Bölümü

MF 2

253,143

330,678

Matematik Bölümü

MF 1

288,252

391,832

Biyoloji Bölümü İkinci Öğretim

MF 2

-

-

Fizik Bölümü İkinci Öğretim

MF 2

-

-

İstatistik Bölümü İkinci Öğretim

MF 1

-

-

Kimya Bölümü İkinci Öğretim

MF 2

-

-

Matematik Bölümü İkinci Öğretim

MF 1

264,696

359,098

Fen Fakültesi, Ege Üniversitesinin üçüncü fakültesi olarak 1961 yılında kurulmuştur. Fen Fakültesinin amacı, temel bilimlerde çağdaş bilgi donanımına sahip, araştırmacı bireyler yetiştirmek üzere eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve araştırma yapmak, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu öğretmenleri gerekli teorik ve laboratuvar bilgileri ile donatıp yetiştirmektir.
Fakültede;

  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
  2. Biyokimya Bölümü
  3. Biyoloji Bölümü
  4. Fizik Bölümü
  5. İstatistik Bölümü
  6. Kimya Bölümü
  7. Matematik Bölümü bulunmaktadır.

Fakültede, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile Biyokimya Bölümleri hariç diğer bölümlerde 2. öğretim programı uygulanmaktadır. Ancak fakültede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren matematik bölümü dışında 2. öğretim programı olan tüm bölümlerde öğrenci alımı durdurulmuştur.
Fakültede, öğretim yöntemleri ders, uygulama ve laboratuvar şeklinde olup özellikle Biyokimya, Biyoloji, Fizik ve Kimya Bölümlerinde laboratuvarlar büyük önem taşımaktadır. Fakülte bünyesinde, günün teknik koşullarına uygun olarak donatılmış 100 bilgisayar kapasiteli merkezi bilgisayar laboratuvarı ile öğrenciler bilgisayar derslerinin yanında, internetten de yararlanmaktadır. Ayrıca, araştırma ve eğitim amacıyla kullanılan ve Linux İşletme sistemine sahip Fen Cluster adlı bir yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi (npc) bulunmaktadır.
Fakültenin eğitim-öğretim programları modern anlamda hazırlanmış olup her bölümde zorunlu dersler, fakülte seçmeli ve üniversite seçmeli dersler okutulmaktadır. Programların bu şekilde düzenlenmesindeki temel amaç; öğrenci için mümkün olan en iyi öğrenme ortamını hazırlamak, program yapılarını esnek ve cazip hale getirmek; öğrencilerin, kendi kendilerine yeterli ve aynı zamanda grup çalışmalarına yatkın ve kendine güvenen yaratıcı ve girişimci bireyler olmasını sağlamaktır.

Fakülte, ülkemizdeki Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında önemli bir yere sahiptir. Fen Fakültesi, öğrencilerine iyi bir eğitimin yanında araştırma olanakları da sunmakta ve mezunları çeşitli kurumlar tarafından tercih edilen mezunlar arasında yer almaktadır.
Zengin bir ders yelpazesine sahip Fakültede, 804 ayrı sınıfta ders yapılmaktadır. Bu derslerin bir kısmı bölümler arasında zorunlu ya da seçmeli olarak disiplinler arası olarak okutulmaktadır. Ayrıca servis hizmeti olarak, Mühendislik, Ziraat, Eğitim, Eczacılık, Diş Hekimliği, Su Ürünleri gibi fakültelere 58 sınıfta ders verilmekte; yüksekokulların temel dersleri de fakültede verilmektedir. Fakülte öğrenci toplulukları bilim-kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerini sürdürmekte, her branşta spor etkinlikleri de yürütülmektedir.
Fen Fakültesi öğretim üyelerinin TÜBİTAK, TEYDEP, TAGEM, Kalkınma Bakanlığı vb. kuruluşlarda yürüttükleri birçok projeleri vardır. Fakülte tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında farklı firmalarla protokol imzalanarak, çeşitli konularda projeler yürütülmektedir.
Fen Fakültesinin bölümleri şunlardır:
ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 1963 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.
Astronomi, bilim tarihinin en eski ve insanların en çok merak ettiği konuları barındıran bilim dallarından biridir. Astronominin farklı alanlarında çalışmak ve evreni daha iyi anlamak için astronomi bilgisinin dışında iyi derecede fizik ve matematik bilgisine sahip olunması gerekir. Bu nedenle ders programlarında astronomi derslerinin yanı sıra matematik ve fizik derslerine de ağırlık verilmiştir.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, doğayı daha iyi anlamamızı sağlayacak temel araştırmaları yapacak, meraklı, geleceğin bilim insanlarına ihtiyaç duymaktadır.
Bölüm çalışanları eğitim ve öğretim dışında astronominin çok farklı alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Bölümde, Çift Yıldızlar, Yıldız Aktivitesi, Yıldız İç Yapısı ve Evrimi, Yıldızların Kimyasal İçeriği, Güneş, Yıldız Sismolojisi, Öte Gezegenler, Kozmoloji, Gök Cisimlerindeki Disk Yapılar, Çekimsel Dalgalar ve Kara Delikler gibi farklı alanlarda araştırmalar yapılmakta, lisansüstü tezler ve bilimsel makaleler üretilmektedir. Bölüm çalışanları, araştırmalarını genellikle Avrupa ve Amerika'daki enstitü ve bölümlerle birlikte sürdürmekte, bilimsel ziyaretler ve uluslararası toplantılara katılım ile ülkemizi astronomi alanında temsil etmektedir.
1965 yılında kurulan Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ulusal/uluslararası çalışmalarda ve eğitim amaçlı kullanılmakta olup aynı zamanda halk eğitim programları düzenlemektedir.
Bölüm mezunları, gözlemevlerinde araştırmacı veya gözlemci olarak, Bilim Toplum Merkezlerinde, Gezegen Evlerinde, Bilgisayar/Yazılım Sektöründe, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde, Uzaktan Algılama Alanında, Adli Tıp ve Radar Uydu-Yer İstasyonlarında iş bulabilmekte veya akademik kariyer yapabilmektedirler.
BİYOKİMYA BÖLÜMÜ
1978 yılında Türkiye’de ilk “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulan Biyokimya Bölümü, 1996-1997 öğretim yılından bu yana Türkiye’de lisans düzeyinde dört yıllık Biyokimya eğitimi veren “ilk” bağımsız bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bölümde “Biyokimya Ağırlıklı Biyokimya Lisans” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimya Lisans” olmak üzere iki yönlendirici program bulunmakta ve dersler % 30 İngilizce ağırlıkla yürütülmektedir.
Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. 21.yüzyılın biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olacağı kabul edilmektedir.
Bölüm, “Biyokimya eğitimi ve araştırmalarında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılayan, mesleki ve kültürel olarak donanımlı, değişime açık, bilimsel düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştiren, elde ettiği bilgi birikimini toplumun yararına sunan ve temel değerlerine bağlı bir bölüm olma” misyonunu üstlenmektedir.
Fakültede, öğretim yöntemleri ders, uygulama ve laboratuvar şeklinde olup, özellikle Biyokimya, Kimya, Biyoloji ve Fizik Bölümlerinde laboratuvarlar büyük önem taşımaktadır.
Mezunlar; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ile fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuvarlarında çalışabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında, üretim proseslerinden veya prosesin gerektirdiği rutin kalite- kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamalarında biyokimyager olarak çalışırlar. Projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici olarak görev alırlar. Şartları oluşturmaları halinde kendi iş yerlerini kurabilirler. İş alanları çoğunlukla gelişmiş bölgelerde olan biyokimya, çeşitli dallar arasında bağlantı kurması nedeniyle yaygın iş alanına sahiptir. Bu da iş bulma olanaklarını arttırmaktadır.
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Biyoloji Bölümü, biyolojinin çeşitli alanlarında bilim insanı yetiştirmek üzere, eğitim ve öğretim yapmak amacıyla kurulmuştur. Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için sorunlara biyolojik yönden çözüm aranması da bölümün birincil amaçları arasında yer almaktadır. Biyoloji bilimi, çevresel yasaların gerekliliği ve biyoteknolojiyi kullanan sektörlerdeki artış ve son gelişmeler nedeniyle günümüzde artan bir öneme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde gen mühendisliği ve biyoteknoloji sahalarındaki ilerlemeler göz önüne alındığında, biyolojik bilimlerin katkısının önemi bariz şekilde ortaya çıkmaktadır.
Biyoloji Bölümü, biyoloji bilimini her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurt dışı ilişkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil uluslararası ortam da yarışacak şekilde yetiştiren bir bölümdür.
Bölüm öğrencileri İngilizce hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra ilk 2 yıl boyunca biyoloji ile ilgili temek dersleri almakta ve son 2 yılda Botanik, Zooloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Çevre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ile Genetik Öğretim Programlarından birini tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Lisans eğitimi boyunca derslerin % 30’u İngilizce olarak okutulmaktadır. Tüm öğrenciler 3. sınıf sonunda zorunlu staj uygulaması ile mesleki deneyim kazanmakta ve 4.sınıfta bitirme tezi hazırlayarak araştırma yapmayı öğrenmektedirler.
Biyoloji Bölümünde çok çeşitli laboratuvar uygulamalarının gerçekleştirildiği Genel Botanik, Genel Zooloji, Bitki ve Hayvan Ekolojisi, Histoloji ve Embriyoloji, Algoloji, Karşılaştırılmalı Anatomi, Sitoloji, Genetik, Bakteriyoloji, Mikrobiyal Fizyoloji, Mikoloji, Preparasyon Teknikleri, Müzeoloji, Moleküler Biyoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji gibi çok sayıda öğrenci laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler “Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi “ ile “Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” nde bulunan tüm imkanlardan faydalanmaktadır. Türkiye florasına ait çok sayıda örnek Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunmaktadır. Ayrıca Bölüm, Zooloji Anabilim Dalında bulunan Zooloji Müzesinde (ZDEU Müzesi), omurgalı örnekleri (özellikle kurbağa ve sürüngenler) ve bazı omurgasız grupları (protozoonlar, böcekler ve helmitler) muhafaza edilmekte ve öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktadır.
Bölümde topluma ve sanayiye hizmet veren antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi, genel mikrobiyolojik analizler (gıda, su, toprak vb), hava ortamının mikrobiyolojik analizi, mikroorganizma identifikasyonu gibi analizlerin gerçekleştirildiği Mikrobiyoloji Akredite Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun dışında sterilite testleri, şapkalı mantar tayini, karasineklere karşı kullanılacak insektisitlerin açık alan ve kalıcılık-etkinlik ve doz tespiti, fitoksisite testleri, bitki tayini, liken tayini, ballarda polen tayini, hava polenlerinin tayini, tohum canlılık testleri, toksisite testleri, ekstrem çevre koşullarına dayanıklı bitkilerin tolerans mekanizmalarının altında yatan fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler temellerinin aydınlatılması ile tarım ve zirai mücadele alanındaki araştırma enstitülerine ve gıda ve ilaç sanayine danışmanlık ve proje hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerinin sonunda “biyolog” unvanını alırlar. Biyoloji mezunları, endüstriyel ve tarımsal araştırma merkezlerinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda “biyolog” olarak görev alırlar. Ayrıca Botanik Öğretim Programını tamamlayanlar; doğayı koruma alanlarında ve milli parklarda “ekolog” ve “sistematikçi, su ürünleri araştırma laboratuvarlarında “fikolog” olarak, Zooloji Öğretim Programını tamamlayanlar; sağlık kuruluşlarında, zirai mücadele, doğayı koruma, milli parklar ve su ürünleri ile ilgili araştırma laboratuvarlarında “zoolog” olarak, Çevre Biyolojisi Programını tamamlayanlar; özellikle çevre koruma amaçlı alanlarda ve atık su arıtım tesislerinde uzman ve “çevre biyoloğu” olarak, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Öğretim Programını tamamlayanlar; tarım ürünlerinin değerlendirilmesi, gıda ve ilaç sanayi ile sağlık hizmetlerinde kalite kontrol ve AR-GE laboratuvarlarında “mikrobiyolog” olarak görev alabilirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Programını tamamlayanlar ise; “moleküler biyolog” olarak tüm AR-GE birimlerinde, nanoteknoloji araştırma, gıda, ilaç, tarım ve sağlık hizmetlerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlar formasyon eğitimi olarak öğretmenlik de yapabilmektedir.

FİZİK BÖLÜMÜ
1961 yılında Denel Fizik, Genel Fizik ve Teorik Fizik olmak üzere üç kürsü ile kurulan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde günümüzde Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği ve Matematiksel Fizik olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Gelişmiş altyapısı, laboratuvar imkânları ve akademik kadrosuyla lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim-öğretim yapılmakta ve bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak düzeyde araştırmalar yürütülmektedir.
Fizik Bölümünün amacı; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde temel ve ileri seviyede teorik ve uygulamalı fizik öğretimi yaparak yüksek düzeyde araştırmacı insan gücü yetiştirmek, uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamaktır.
Öğrencilere modern bilimin içeriğini aktarmak ve bilimsel araştırmalar konusunda bilgilendirmek Fizik Bölümünün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Lisans eğitimi boyunca verilen dersler zorunlu, bölüm seçmeli, fakülte seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. İlk dört yarı-yılda temel fizik ve matematik dersleri tamamlandıktan sonra, son dört yarı-yılda ileri fizik ağırlıklı dersler zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Bu program, öğrencinin ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendini yönlendirme olanağı sağlamaktadır. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde lisans düzeyindeki derslerin %30'u İngilizce olarak verilmektedir. Fizik Bölümü, Fen Fakültesinin diğer bölümlerinde ve Ege Üniversitesinin diğer fakültelerinde verilen temel fizik derslerini de yürütmektedir.
Fizik Bölümündeki lisans eğitim laboratuvarları Genel Fizik (Mekanik, Optik, Isı-Akustik), Elektromanyetizma, Atom ve Molekül Fiziği, Elektronik, Optik, Nükleer Fizik ve Bilgisayar Laboratuvarlarından oluşmaktadır. Araştırma laboratuvarları ise Süperiletkenlik Araştırma Laboratuvarı, Sıvı Kristaller Araştırma Laboratuvarı, Quantum Aygıt Laboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı, Dielektrik Araştırma Laboratuvarı, Non- Lineer Dinamik Laboratuvarı ve Moleküler Biyofizik Laboratuvarından oluşmaktadır.
Fizik Bölümünde; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminin yanında, çeşitli projelerde araştırmalar yapmak üzere doktora sonrası araştırmacılar da çalışmaktadır. Öncelikli olarak başarılı fizik öğrencileri, mezun olduktan sonra, hem ülkemizde, hem de dünyanın çeşitli saygın araştırma kurumlarında eğitim ve öğrenimlerine devam edebilmekte ve akademik alanda çalışmalar yürütebilmektedirler. Bunun yanında, fizik bölümü mezunları teknoloji geliştiren çeşitli araştırma geliştirme laboratuvarlarında (TÜBİTAK, TAEK, MKEK, ASELSAN vb.) veya uluslararası araştırma kurumlarında (CERN, FERMILAB, LBNL vb.), Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak, diğer bakanlık ve devlet kurumlarında bilişim personeli olarak, TÜRK TELEKOM, TRT vb. kurumlarda teknik personel olarak, özel sektördeki şirketlerin araştırma geliştirme bölümlerinde ve hastanelerde sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Bölüm; 1985 yılında, çok yönlü araştırma yöntemleri kullanarak veri toplama, analiz etme, sınama ve yorumlama yapabilecek istatistikçileri ve yaptıkları araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlayabilecek düzeyde araştırmacıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Çağdaş bir istatistik eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Öğrenciler bir yıllık “İngilizce Hazırlık” öğretiminden sonra derslerin %30’unun İngilizce olduğu eğitim-öğretim planına göre derslerini başarıyla tamamlayarak İstatistik Bölümünden mezun olmaktadırlar.
İstatistik; bilimsel teknik gelişmeleri, yeni teknik ve teknolojinin uygulanmasını, üretim kalitesinin iyileştirilmesini ve toplumda gelişen olayları çok yönlü araştırma yöntemleri kullanarak analiz eder. İstatistikçiler sayısal bilgi (veri) ile uğraşırlar. Verinin orijini ve doğruluğunu araştırıp onu anlamaya çalışırlar. Dolayısı ile istatistiğin amacı anlamlı veri toplama, analiz etme, sunma ve yorumlamadır.
Devlet sektöründe istatistikçiler, devlet yöneticilerini geleceğe ilişkin daha sağlıklı planlar yapabilmesi için nüfus, suç, konut, üretim, tarım vb. ile ilgili sayımlar yaparlarken, özel sektörde yöneticilerin daha etkin kararlar alabilmelerini sağlamak amacı ile onları endüstrinin veya işin nasıl büyüdüğü ve geleceğe ilişkin planların nasıl olması gerektiği yolunda bilgilendirmek için satışlar, üretim, stoklar, ödemeler vb. hakkında verileri derleyip analiz ederler. İstatistiksel metodolojinin çok yaygın olarak uygulandığı alanlardan bazıları; sağlık ve tıp bilimleri, tarım, biyoloji, iş dünyası, ekonomi, aktüerya, eğitim, mühendislik, psikoloji, kalite kontrol ve sosyal bilimlerdir. Bunların yanı sıra yeni uygulama alanları hızla açılmaktadır. Antropoloji, arkeoloji, tarih, kütüphane, hukuk ve politika bunlar arasındadır.
Öğretim programının amacı, bilgisayarı araç olarak kullanan donanımlı istatistikçiler yetiştirmektir. Bilgisayarlar, problemlerin çözümünde istatistikçinin en büyük yardımcısı olup derslerin desteklenmesi için bilgisayar laboratuvarları yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teorik ve uygulamalı istatistik bilgisi dışında özellikle beşinci yarıyıldan itibaren programa konulan “seçmeli dersler” ile ilgilerine göre istatistiksel yazılımların tanıtılması, bilgisayar programlama dilleri, biyoistatistik, kalite kontrol, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe gibi dersleri alabilmektedirler. Ders programı hazırlanırken kişisel gelişmeyi, becerileri, mesleki yetkinliği artırıcı olmalarına dikkat edilmiştir.
Mezunlar, kurumların analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörde deney düzenleme aşamasında, bankalarda, bilgisayar programlama şirketlerinde, sağlık sektöründe çalışabilmektedirler. Böylece bir istatistikçinin sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İş ve İşçi Bulma Kurumu vb. kuruluşların yanı sıra özel sektörde de istihdam edilebilmektedir.
KİMYA BÖLÜMÜ
Kimya Bölümü 1961 yılında kurulmuş ve 50 yılı aşan tarihi ile köklü kimya bölümleri arasında yer almaktadır. Bölümün amacı, kimya bilimi ile endüstrisinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan, sorunlara çözüm üretebilen, yeniliklere açık, araştırıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmak, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile ortak proje ve çözüm önerileri üretmek diğer amaçları arasındadır.
Kimya bölümünde %30 İngilizce öğretim yapılmaktadır. Kimya eğitimi 1 yıl yabancı dil hazırlık olmak üzere 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Deneyimli ve zengin öğretim kadrosuna sahip Kimya Bölümünde 9 adet öğrenci laboratuvarında (Analitik Kimya, Anorganik Kimya. Fizikokimya. Organik Kimya, Genel Kimya, Nükleer Kimya, Çevre Kimyası, Endüstriyel Kimya, Enstrümental Analiz) lisans eğitimi verilmektedir. Dersler laboratuvar ortamında, öğrencinin birebir yaptığı deneylerle desteklenmektedir. Yapılan deneyler sanayi ve bilimsel çalışmalara yönelik olarak seçilmiş deneylerdir. Öğrenciler için teknik ve eğitsel geziler düzenlenmekte, öğrencilerin 22 iş günü zorunlu fabrika stajı yapılması sağlanmaktadır. Farklı seçmeli derslerin okutulduğu bölümde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yetişmeleri sağlanmaktadır.
Kimya Bölümünde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim dalları bulunmaktadır. Laboratuvarlarda; organometalik bileşiklerin sentezi, katalizör ve sağlık uygulamaları, sensör, kromatografi, ayırma yöntemleri, moleküler baskılanmış polimerler, yakıt pilleri, elektrokimya, termokimya, polimer, kompozit ve nanokompozitler ve uygulamaları, hesapsal kimya, fotokimya, nükleer kimya ve uygulamaları konularında çalışmalar yapılmaktadır.
Kimya Bölümünde sanayi, özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu analizlerin yapılabildiği akredite bir Petrol Analiz Laboratuvarı (EGE-PAL) bulunmaktadır.
Kimya eğitim programını tamamlayanlar, 'kimyager' olarak tarım, gıda, boya, ilaç, tekstil, cam, temizlik, kozmetik, kağıt, silah sanayi vb. çeşitli endüstri kuruluşlarının üretim basamaklarında, kalite kontrolünde, üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde, hastane, adli tıp ve özel laboratuvarlarda çalışabilmekte, kimyasal ürün ve laboratuvar cihazları satış ve servis şirketlerinde yetkili olarak hizmet sunabilmekte ve özel kuruluşlarda görev yapabildikleri gibi akademisyen ve araştırmacı olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca pedagojik formasyon alarak alan öğretmenliği yapabilmektedirler. Kimya Bölümü öğrencileri, kimya mühendisliği, fizik, biyokimya, biyoloji bölümleri ile çift ana dal programı; fizik, biyokimya ve biyoloji bölümleri ile yan dal programını da okuyarak ikinci bir lisans diplomasına ya da yan dal sertifikasına sahip olabilmektedirler.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Bölümün temelini, 1961 yılında Fen Fakültesi ile birlikte kurulan matematik kürsüsü oluşturmaktadır. Matematik Bölümünün amacı, akıl yürütme yoluyla sorgulayan, düşündüğünü iyi ifade eden, özgüveni olan, karşılaştığı problemlere çözüm arayan, alanında iyi eğitimli modern bireyler yetiştirmektir. Günümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere yedi anabilim dalı bulunmaktadır.
Bölüm Türkiye’deki devlet üniversiteleri göz önüne alındığında, matematik bölümleri içerisinde üç opsiyona sahip tek bölümdür. Bu durum Bölümün sunduğu çeşitlilik anlamında en önemli özelliğidir. Bu opsiyonlar Teorik Matematik Ağırlıklı Matematik, Uygulamalı Matematik Ağırlıklı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik programlarıdır. Öğrenciler ikinci sınıf sonunda başarı durumları ve tercihleri göz önüne alınarak bu opsiyonlardan birisine atanmaktadır. İlk iki yılda öğrencilere temel matematik dersleri ağırlıklı bir program uygulanmakta, sonraki iki yılda öğrenciler ilgi duydukları opsiyon içerisinde ilgili programda daha kapsamlı dersler almaktadırlar. Bu bilinçle Matematik Bölümü öğrencilerine dört yıllık çağdaş programlı lisans eğitimi vermenin yanında, başarılı öğrencilere de çift ana dal yapma olanağı sunmaktadır.
Türkiye genelinde bölüm, donanım ve eğitim öğretim niteliği açısından üst sıralarda yer almakta ve en çok tercih edilen matematik bölümleri arasında bulunmaktadır. Dört yıl boyunca öğrenciler bölüm mesleki ve fakülte seçmeli derslerinden de ilgi duyduklarını seçebilmektedirler.
Teorik Matematik Ağırlıklı Matematik Öğretim Programında; matematiksel düşüncenin oluşturulması ve bunun yanı sıra matematiksel problemlere çözüm getirebilen öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlar, resmi ve özel okullarda pedagojik formasyon alarak branş öğretmenliği, hesap işlemlerine ihtiyaç duyulan kamu ve özel kuruluşlarda, fen ve sosyal alanındaki sanayi ve hizmet sektörüne yönelik işletmelerin uygulama birimlerinde görev alabilmektedirler.
Uygulamalı Matematik Ağırlıklı Matematik Öğretim Programı, doğa ve sanayi problemlerini modelleme ve bu problemlere analitik ya da sayısal çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunları kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak çalışmanın yanı sıra bankacılık sektöründe de görev alabilmektedir. Bunun yanı sıra üniversitelerin matematik bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta ya da işletme, bilgisayar mühendisliği vb. alanlarda lisansüstü eğitim alarak farklı iş alanlarına da yönelebilmektedirler.
Bilgisayar Bilimleri Ağırlıklı Matematik Öğretim Programından mezun olan öğrencilerin sanayide, mühendislikte, tıpta vb. alanlardaki gerçek hayat problemlerini çözebilecek modelleme yeteneğini kazanması ve modelleri çözmede algoritmalar tasarlayıp bu algoritmaları programlama yeteneğine sahip olması amaçlanmaktadır. Bu öğretim programından mezun olan öğrenciler, ileri hesaplama işlemlerine ihtiyaç duyulan özel ve kamu kurumlarında hesap uzmanı, sistem analisti, sistem geliştirme uzmanı, bilgisayar programcısı vb. olarak görev almaktadırlar. Bunun yanı sıra üniversitelerin Matematik Bölümleri, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra işletme, iktisat vb. alanlarda lisansüstü eğitim alarak farklı iş alanlarına da yönelebilmektedirler.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adresi: EÜ Kampüsü Bornova/İZMİR
Tel: (0 232) 388 01 10/2301-2302 (0 232) 388 10 92 - 388 18 93
Fax: (0 232) 388 10 36- (0 232) 388 10 93
E-posta: fenfak@mail.ege.edu.tr
Web Adresi: www.sci.ege.edu.tr

 

 


Yukarı Dön