Ege Tercih

Fen Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Fen Fakültesi’nde öğretim yöntemleri; ders, uygulama, laboratuvar şeklinde olup, derslerin bir kısmı disiplinler arası olarak okutulmaktadır. Fakültenin eğitim-öğretim programları modern anlamda hazırlanmış olup, her bölümde zorunlu ve seçmeli alan dersleri sunulmaktadır.
Fakülte, ülkemizdeki Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerine iyi bir eğitimin yanında, araştırma olanakları da sunmakta ve mezunları çeşitli kurumlarca tercih edilen mezunlar arasında yer almaktadır.
Öğrencilerine iyi bir eğitimin yanı sıra araştırma olanakları da sunan Fakültede 804 ayrı sınıfta ders yapılmakta, servis hizmeti olarak diğer fakültelere 58 sınıfta ders verilmektedir.Fakülte, günün teknik koşullarına uygun donanımda 96 bilgisayar kapasiteli merkezi bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Fakülte öğrenci toplulukları bilim-kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerini sürdürmekte, her branşta spor etkinlikleri de yürütülmektedir.
Fen Fakültesi bünyesinde; 1965 yılında kurulmuş, 2009 yılında Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne dönüştürülmüş bir Gözlemevi bulunmaktadır. 1967 yılında kurulan ve daha sonra uygulama ve araştırma merkezi olan Tabiat Tarihi Müzesi ise, yaklaşık 4.000 objeden oluşan koleksiyonu ile dünyada birçok üniversite müzesinin üye olduğu University Museum and Collections’a üyedir. Halka açık olan bu müze, yılda yaklaşık 10.000 ziyaretçiyi kendisine çekmektedir. Botanik Bahçesi, Sera Kompleksi, Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi ve uluslararası tanınmışlığa sahip Türkiye Herpetofauna Müzesi de; öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını yürütmeleri ve ilgili bölüm öğrencilerinin uygulamalı eğitim almalarını sağlamaktadır.
Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi sonunda diplomaya yönelik aşağıdaki bölümler mevcuttur.
• Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
• Biyoloji Bölümü
• Biyokimya Bölümü
• Fizik Bölümü
• İstatistik Bölümü
• Kimya Bölümü
• Matematik Bölümü
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 1963 yılında kurulmuştur. Bölüm akademik çatısı altında Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm çalışanları eğitim ve öğretim dışında hem gözlemsel hem kuramsal astrofizik alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Astronomi Bölümü bünyesinde bulunan 1965 yılında kurulan ve 2009 yılında Uygulama ve Araştırma Merkezi olan Ege Üniversitesi Gözlemevi, bölüm eğitim ve araştırmalarının yanı sıra ulusal/uluslararası çalışmalarda kullanılmakta ve düzenli halk eğitim programları uygulanmaktadır.
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Biyoloji Bölümü, biyolojinin çeşitli alanlarında bilim insanı yetiştirmek üzere, eğitim ve öğretim yapmak amacıyla kurulmuştur. Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, sorunlara biyolojik yönden çözüm aranması da bölümün birincil amaçları arasında yer almaktadır. Biyoloji Bilimi, çevresel yasaların gerekliliği ve biyoteknolojiyi kullanan sektörlerdeki artış ve son gelişmeler nedeniyle günümüzde artan bir öneme sahiptir. Ayrıca Bölümün Zooloji Anabilim Dalı’nda bulunan Zooloji Müzesi’nde, omurgalı örnekler (özellikle kurbağa ve sürüngenler) ve bazı omurgasız gruplar (protozoonlar, böcekler ve helmintler) muhafaza edilmekte ve öğrencilerin eğitiminde kullanılmaktadır. Bölümde topluma ve sanayiye hizmet veren çok sayıda analizin gerçeleştirildiği Mikrobiyoloji Akredite Analiz laboratuvarı bulunmaktadır.
BİYOKİMYA BÖLÜMÜ
1978 yılında Türkiye’de ilk “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulan Biyokimya Bölümü, 1996-1997 öğretim yılından bu yana Türkiye’de lisans düzeyinde dört yıllık Biyokimya eğitimi veren “ilk” bağımsız bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bölüm bünyesinde Biyosensör, Biyoteknoloji ve Enzim-Protein Araştırma Laboratuvarları ile Nanobiyoteknoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.
FİZİK BÖLÜMÜ
1961 yılında Denel Fizik, Genel Fizik ve Teorik Fizik olarak üç kürsü ile kurulan Fizik Bölümü’nde; Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Bölüm, gelişmiş altyapısı, çok sayıda laboratuvar imkanları ve akademik kadrosuyla eğitim-öğretim yapmakta, araştırmalar yürütmektedir.
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Bölüm, 1984 yılında, çok yönlü araştırma yöntemleri kullanarak veri toplama, analiz etme, sınama ve yorumlama yapabilecek istatikçileri ve yaptıkları araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlayabilecek araştırmacıları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İstatistik Bölümü’ndeki öğretim, bilgisayarı araç olarak kullanan donanımlı istatistikçiler eğitecek şekilde planlanmıştır.
KİMYA BÖLÜMÜ
Kimya Bölümü’nün amacı, kimya bilimi ile endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı insan kaynağı yetiştirmek; ayrıca kazanılan bilgi birikimini, toplumun, endüstri kuruluşlarının ve mesleki sorunların çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme kurumlarıyla ortak projeler geliştirmek bölümün hedefleri arasındadır.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Bölümün temelini, 1961 yılında Fen Fakültesi ile birlikte kurulan Matematik kürsüsü oluşturmaktadır. Günümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere yedi anabilim dalı bulunan Matematik Bölümü’nün amacı, lisans ve lisansüstü kademelerde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapmak; analitik düşünce yapısı gelişmiş, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurabilen öğrenciler yetiştirerek ülkemizin bu alandaki insan kaynağını ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktır.

 

BÖLÜMLERE GÖRE PUAN
TÜRÜ VE 2018 YKS TABAN ve TAVAN
PUANLARI

PUAN
TÜRÜ

2018
YKS
TABAN PUANI

2018
YKS
TAVAN PUANI

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

SAY-MF 1

240,774.08

324,417

Biyokimya Bölümü

SAY-MF 3

285,940

357,540

Biyoloji Bölümü

SAY-MF 2

244,059

374,728

Fizik Bölümü

SAY-MF 2

240,421

415,350

İstatistik Bölümü

SAY-MF 1

239,354

285,701

Kimya Bölümü

SAY-MF 2

244,460

318,293

Matematik Bölümü

SAY-MF 1

282,568

366,658

Biyoloji Bölümü İkinci Öğretim

SAY-MF 2

-

-

Fizik Bölümü İkinci Öğretim

SAY-MF 2

-

-

İstatistik Bölümü İkinci Öğretim

SAY-MF 1

-

-

Kimya Bölümü İkinci Öğretim

SAY-MF 2

-

-

Matematik Bölümü İkinci Öğretim

SAY-MF 1

261,651

343,043


Yukarı Dön