0 (232) 311 10 10

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

 

ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kuruluş Yılı

1994

Öğretim Üyesi Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

7
1
2
4

  Öğretim Üye Yardımcısı

6

EÜ Diğer Birimlerinden Görevlendirilen Öğretim Elemanları

12

Öğrenci Kontenjanı

258

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

650

Kız Öğrenci

258

Erkek Öğrenci

392

Öğrenci / Öğretim Elemanı Oranı

26

Öğrenim Dili

Türkçe

Öğrenim Süresi

2 Yıl (önlisans)

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu; Tohumculuk, Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bahçe Tarımı, Laborant ve Veteriner Sağlık, Süt ve Besi Hayvancılığı ile Süt ve Ürünleri Teknolojisi olmak üzere toplam yedi program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekte, kamu ve özel sektörün tekniker ile Ar-Ge destek personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli eleman yetiştirmektedir.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu 204 dekar arazi üzerinde kurulmuş olup bu yerleşkenin eğitim-öğretim ve tarımsal üretim ile ilgili  binalarının dışında kalan yaklaşık 190 dekarı öğrenci uygulamaları, araştırma projeleri ve tarımsal üretime ayrılmıştır. Yerleşkede, eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli binalar, laboratuvarlar, konferans salonu, kütüphane, üretim ile ilgili işletme binası, hangar, tarım alet-makine parkı ile sosyal, sportif ve kültürel alanlar bulunmaktadır.

Yerleşkedeki toprak analiz laboratuvarı, tohum ve fide laboratuvarları, seralar ve bitkisel üretim parsellerinde konvansiyonel ve organik bitkisel üretim uygulamaları yapılırken, yem analiz laboratuvarları, süt ve ürünleri teknolojisi laboratuvarı, büyükbaş-küçükbaş ve kanatlı hayvan barınaklarında da konvansiyonel ve organik hayvansal üretim uygulamaları yapılmaktadır. Tüm bu uygulamaların yürütülmesinde Meslek Yüksekokulunun öğretim kadrosunun yanı sıra ziraat mühendisleri, tekniker ve teknisyenler de görev yapmaktadır.

Ödemiş Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler, yetiştikleri alanda faaliyet gösteren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile özel sektöre ait işletmelerde veya kendilerine ait işletmelerde çalışabilirler.

Meslek Yüksekokulu mezunları, ÖSYM tarafından her yıl yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ye girerek kendi branşlarında lisans programlarına yerleşmeleri durumunda aşağıda belirtilen bölümlerde lisans eğitimlerini tamamlama hakkına da sahiptirler.


Ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları şunlardır:

Bahçe Tarımı mezunları

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Organik Tarım İşletmeciliği

 

Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları

Biyoloji, Hayvansal Üretim, Tarımsal Biyoteknoloji, Zootekni, Veteriner

 

 

Organik Tarım mezunları

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Zootekni, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Organik Tarım İşletmeciliği

Süt ve Besi Hayvancılığı mezunları

Zootekni, Hayvansal Üretim

 

Süt ve Ürünleri Teknolojisi
mezunları

Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Süt Teknolojisi

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
mezunları

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Kimya

 

 

Tohumculuk
mezunları

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Organik Tarım İşletmeciliği

Diğer  taraftan  tüm  ön lisans  öğrencileri  ve  mezunları  Açıköğretim  Fakültesinin  İşletme  ve  İktisat  Bölümlerine  sınavsız olarak kayıtlanıp lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

İletişim Bilgileri

Adres: Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35760 Ödemiş / İZMİR

Telefon : (232) 545 32 72 - 545 21 49

Faks : (232) 544 43 56

E-posta : odemismyo@mail.ege.edu.tr

Web: www.omyo.ege.edu.tr


Yukarı Dön