Ege Tercih

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

 

ÖDEMİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Değerli Aday Öğrencimiz,

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu; Organik Tarım, Tohumculuk Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bahçe Tarımı, Süt ve Besi Hayvancılığı, Laborant ve Veteriner Sağlık ile Süt ve Ürünleri Teknolojisi olmak üzere toplam yedi program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekte, ülke ve bölge kalkınması ile bilime katkıda bulunmak amacıyla nitelikli, uygulayıcı meslek elemanı yetiştirmektedir.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu 204 dekar arazi üzerinde kurulmuş olup, bu yerleşkenin eğitim-öğretim ve tarımsal üretim ile ilgili  binalarının dışında kalan yaklaşık 190 dekarı öğrenci uygulamaları, araştırma projeleri ve tarımsal üretime ayrılmıştır. Yerleşkede, eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli binalar, laboratuvarlar, konferans salonu, kütüphane, üretim ile ilgili işletme binası, hangar, tarım alet-makine parkı ile sosyal, sportif ve kültürel alanlar bulunmaktadır.

Yerleşkedeki toprak-bitki ve yem analiz laboratuvarı, tohum ve fide laboratuvarları, seralar ve bitkisel üretim parsellerinde bitkisel üretim uygulamaları yapılırken, süt ve ürünleri analiz laboratuvarı, büyükbaş-küçükbaş ve kanatlı hayvan barınaklarında da hayvansal üretim uygulamaları yapılmaktadır. Tüm bu uygulamaların yürütülmesinde Ödemiş Meslek Yüksekokulu’nun öğretim kadrosunun yanı sıra ziraat mühendisleri, tekniker ve teknisyenler de görev yapmaktadır.

Ödemiş Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler, yetiştikleri alanda faaliyet gösteren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile özel sektöre ait işletmelerde veya kendilerine ait işletmelerde çalışabilirler.

Meslek Yüksekokulu mezunları, ÖSYM tarafından her yıl yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ye girerek kendi branşlarında lisans programlarına yerleşmeleri durumunda lisans eğitimlerini tamamlama hakkına da sahiptirler


Yukarı Dön