Ege Tercih

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi


1 Nisan 2012 tarihinde kurulan ve 8 Nisan 2016 tarihli karar ile "Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" adını alan fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak ve yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla eğitim olanakları sunmak hedefindedir.
Fakülte bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Mimarlık ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere dört bölüm kurulmuştur. Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı, Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde ise Tezhip Anasanat Dalı mevcuttur. Henüz faaliyete geçmemiş olan bu bölümlere gelecek eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı planlanmaktadır. 2018-2019 yılında 62 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlayan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde ise Grafik Anasanat Dalı ve Görsel İletişim Anabilim Dalı bulunmaktadır

Bölümler
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ, RESİM BÖLÜMÜ, GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ, MİMARLIK BÖLÜMÜ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ
2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün amacı, öğrencilerin sahip olması gereken entelektüel birikimi oluşturabilecek teorik dersler ile kuramsal yaklaşımları öğrenmelerini ve uygulamalı dersler ile görselleştirebilmelerini sağlamaktır.
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitimin amacı, milli ve evrensel kültür varlıkları olan geleneksel sanatlarımızın eski örneklerini belgeleyerek, onarımlarını gerçekleştirip, günlük yaşama geçirilmelerini ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalarında etkin görevler alacak uzman kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.
MİMARLIK BÖLÜMÜ
Mimarlık mesleği, insan yaşamında önemli olan çevreyi ve kenti güzelleştirmeyi, yaşam mekânlarını ve kamusal alanları daha yaşanabilir kılmayı amaç edinmiş, mekânı ve yeri tasarlarken insan yaşamını da şekillendirdiğinin bilinciyle yürütülen bir disiplindir. Bu açıdan Mimarlık Bölümünün temel kavrayışı insana, doğaya ve kültüre duyarlı, mesleki bilgi, beceri ve etik ilkelere dayalı nitelikli mimarlar yetiştirmektir. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik koşullara paralel olarak tasarım ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan gelişim ve değişimleri izleyebilen, öngörüde bulunabilen ve gerekli güncel araştırmaları yapabilen, küresel yaşam koşullarına uygun mimar adayları yetiştirmek öncü hedefidir.
RESİM BÖLÜMÜ
Resim Bölümü, sanat eğitimini evrensel ölçütlere uygun bir şekilde yürüterek ülkemizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcı nitelikleri gelişmiş, duyarlı, bilgili ve donanımlı genç sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamıştır. Resim Bölümünde uygulanacak eğitim programı; sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama, felsefe ve sanat tarihi gibi derslerle bu alanda çağdaş ve güncel niteliklerle donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Bununla birlikte, öğretim süresince devam edecek atölye derslerinde çeşitli tekniklerle, öğrencinin sanat eseri yaratma ve çözümleme yetilerini geliştirecek uygulamaların yapılması planlanmaktadır.


Yukarı Dön