0 (232) 311 10 10

Mühendislik Fakültesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI

1982

ÖĞRETİM ÜYESİ

Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

177

82
37
58

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

92

ÖĞRENCİ KONTENJANI

715

 

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

5019

Kız: 1983

Erkek: 3036

ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

18,65

ÖĞRENİM DİLİ

Kimya Mühendisliği %100 İngilizce, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühnedislik, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümleri %30 İngilizce, Deri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği Bölümleri Türkçe

ÖĞRENİM SÜRESİ

4 Yıl

HAZIRLIK SINIFI

1 Yıl

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Var

ERASMUS+PROGRAMI ÖĞRENCİ
SAYISI (2017-2018)

 

126

 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

 Benzer fakültelere kıyasla LYS’de daha yüksek puan alan öğrenciler tarafından tercih edilen fakülte

Bünyesinde Türkiye’nin ilk Biyomühendislik ve Deri Mühendisliği Bölümlerini bulunduran fakülte

Bir bölümünde %100, altı bölümünde %30 İngilizce eğitim veren fakülte 9 bölümünden 7’sinin eğitim programı akredite edilmiş olan fakülte

 

BÖLÜMLERE GÖRE PUAN TÜRÜ
VE 2017 LYS TABAN PUANLARI

PUAN TÜRÜ

2017 LYS TABAN PUANI

2017 LYS TAVAN PUANI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

MF 4

  358.986

439.775

Biyomühendislik Bölümü

MF 4

259.332

399.685

Deri Mühendisliği Bölümü

MF 4

246.313

359.138

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

MF 4

386.260

436.397

Gıda Mühendisliği Bölümü

MF 4

254.423

384.340

İnşaat Mühendisliği Bölümü

MF 4

361.346

424.909

Kimya Mühendisliği Bölümü

MF 4

355.807

386.148

Makine Mühendisliği Bölümü

MF 4

339.253

417.341

Tekstil Mühendisliği Bölümü

MF 4

254.870

363.067

 

Mühendislik Fakültesi; sürekli gelişen ve yenilikçi bir anlayışla küresel anlamda bir mühendislik öğretimi gerçekleştirmeyi, araştırma çalışmalarını etkinlikle sürdürmeyi, sanayi ile ilişkilerini canlı tutmayı ve zenginleştirmeyi, yenilik girişimleri için fırsatlar ve destekler sağlamayı, öğrencilerine çok yönlü bir formasyonla toplumsal, çevresel ve entelektüel sorumluluklar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümlerdeki lisans programları, ilk yıl başlıcaları matematik, fizik, kimya gibi temel dersler olmak üzere temel mühendislik dersleri, bölüm dersleri, teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler temeli üzerine kurulmuştur ve programların süresi dört yıldır. Teorik olarak verilen konular uygulama ve laboratuvar  dersleri eğitim ve araştırma laboratuvarlarında ve bazı bölümlerde bulunan pilot laboratuvar uygulamaları ile bütünleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yaz aylarında çeşitli endüstri kuruluşlarında staj yapan öğrenciler, teorik bilgilerini kullanarak pratik bilgi ve becerilerini de eğitimleri sırasında geliştirmektedirler.
Kimya Mühendisliği Bölümünde eğitimin tamamı İngilizce, Bilgisayar, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde ise %30’u İngilizce sürdürülmektedir. Bu bölümlere kabul edilen öğrenciler, yabancı dil düzeyleri yeterli olmadığı durumda bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra bölümlerindeki eğitimlerine başlamaktadırlar.

Mühendislik Fakültesi bölümlerinde uygulanan eğitim programlarının akreditasyonu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar, Gıda, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm programları MÜDEK tarafından akredite edilmiş ve bu programlara EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) Etiketi verilmiştir. Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamını taşımaktadır.

Mühendislik Fakültesinin bölümlerinde üniversite ile sanayi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler eğitim planlarının son yılında yer alan “Bitirme Projesi” dersi ile dahil edilmekte böylece somut ve hayata dönük projelerle daha mezun olmadan tanıştırılmaktadırlar.
Mühendislik Fakültesi, bölümleri arasında ve diğer fakülte ve üniversiteler ile karşılıklı etkileşim içerisinde çok disiplinli/disiplinlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, öğretim ve araştırmada iş birliğinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Bilgisayar, Biyomühendislik, Deri, Elektrik – Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinde yan dal ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dışındaki 8 bölümde çift ana dal programları mevcut olup çift ana dalda başarılı olan öğrenciler ikinci bir alanda lisans diploması almayı, yan dal programında başarılı olan öğrenciler ise sertifika almaya hak kazanmaktadırlar.
Uluslararasılılaşma, Mühendislik Fakültesinin önem verdiği konulardan birisidir. Gerek Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından olan ERASMUS+ Programı ile gerekse ikili iş birliği anlaşmaları kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesinde ERASMUS+ Programı ile en fazla öğrenci gönderen fakültedir. Yine IAESTE olarak bilinen uluslararası staj programı ile Mühendislik Fakültesinin öğrencileri yurt dışındaki endüstri kuruluşlarına staj için gönderilmekte ve yurt dışından bu programla öğrenci kabul edilmektedir.
Mühendislik Fakültesinin farklı bölümlerini bitiren mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarına devam ederek akademik kariyer yapabilecekleri gibi mezun oldukları bölümden aldıkları eğitime göre farklı ticari kuruluş ve sanayi kuruluşlarında proje geliştirme, araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat vb. alanlarda mühendis olarak görev alabilmektedirler.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bilişim teknolojilerini evrensel düzeyde izleyebilecek ve uygulayabilecek, bilimin ve teknolojinin farklı alanlarına katkı yapabilecek bilgi, beceri ve görüşe sahip, yazılım ve donanım içeren sistemlerin çözümlenmesini, tasarımını, gerçekleştirilmesini ve sınanmasını yapabilecek teknik birikimi olan, teknolojik gelişmelere uyum sağlama becerisini edinmiş, özgün ve yaratıcı fikir üretme yeteneğine sahip, yazılı ve sözlü iletişimi gelişmiş, bilişim mesleği ahlak ilkelerini bilen ve uygulayan sorumlu mühendisler yetiştirmeyi özgörev edinmiştir. Çağın gereksinimlerine cevap verebilen, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bilgisayar mühendislerini yetiştirmek, ekonomiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Ayrıca üretilen bilgilerin iş birliklerine açık tutulması ve bu yönde girişimlerin desteklenmesi hedef edinilmiştir.

Bölümde yazılım mühendisliği, anlamsal web, bilgisayar ağları, bilgisayar grafikleri ve animasyon, bilgisayar simülasyonu, çoklu ortam sistemleri, çoklu etmen sistemleri, işletim sistemleri, internet üzerinden eğitim, paralel ve dağıtık hesaplama, grid hesaplama, veri madenciliği, yapay zeka, çizge uygulamaları alanlarında çalışmalar gerçekleştirilmekte ve lisansüstü eğitim verilmektedir.
Bölüm; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı ve Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalları olmak üzere, üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm içerisinde Sayısal Elektronik Laboratuvarı, Anlamsal Web Laboratuvarı, Çoklu Etmen Sistemleri Laboratuvarı, Mobil Uygulamalar Laboratuvarı, Yapay Zeka ve Bilgisayar Grafikleri Laboratuvarı, Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı ve Tez Çalışmaları Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü programı bir taraftan Bologna süreci kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çerçevesinde uyumlu, anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve öğretim        üyesi                hareketliliğine                  açık,     diğer     taraftan   Mühendislik    Eğitim     Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyon süreci kapsamında akredite edilmiş ve değişime açık yapıdadır.

Bölümdeki lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları; yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kurum-kuruluşları ve özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanaklarına sahiptir. Mezunlar bu kuruluşlarda; ağ tasarımcısı, bilgi işlem merkezi yöneticisi, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesinde araştırma geliştirme mühendisi, iş analisti, sistem çözümleyicisi, sistem programcısı, sistem tasarımcısı, standartlar ve yöntemler denetleyicisi, uç kullanıcı destek uzmanı, uygulama programcısı, yazılım mühendisi, web tasarımcısı, web uygulama mimarı, yazılım proje yöneticisi ve veri tabanı yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca mezunlar akademik kariyer de yapabilmektedirler.

BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ

 Biyomühendislik; moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması; temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin, canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı bir bilim dalıdır. Türkiye’de mühendislik fakülteleri bünyesinde yer alan ilk Biyomühendislik Bölümü olan bölüm 2000 yılında kurulmuştur. Bölümde, “Proses Mühendisliği”, “Hücre ve Doku Mühendisliği” ve “Mikroteknolojiler ve Moleküler Mühendislik” alt dallarında çalışmalar yürütülmektedir.
Biyomühendislik eğitimi ile mühendislik kavram ve yöntemlerini kullanabilen biyolojik sistemlerden yararlanarak yeni biyoteknolojileri geliştirebilen ve geliştirdiği sistemleri sanayiye uygulayabilen biyomühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm öğrencilerinin Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinde yan dal ve çift ana dal yapabilme imkanları vardır. Ayrıca bölümün Erasmus+ Programı çerçevesinde 14 Avrupa üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır.
Bölüm 2005 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı ‘Avrupa Araştırma Alanlarının Entegrasyonu ve Güçlendirilmesi’ kapsamında, Türkiye’den bu alanda yapılan başvurular arasında birinci olarak Biyomühendislik/Biyoteknoloji alanında ‘ULUSAL MÜKEMMELİYET MERKEZİ’ seçilmiştir.

Biyomühendislik Bölümünde; bitki hücre, doku ve organ kültürü laboratuvarı, biyoproses laboratuvarı ve pilot tesis, çevre biyoteknolojisi ve biyoenerji araştırma laboratuvarı, doğal ürün araştırma geliştirme laboratuvarı, endüstriyel mikrobiyoloji laboratuvarı, hayvan hücre kültürü ve doku mühendisliği laboratuvarı, kanser moleküler biyolojisi  laboratuvarı, moleküler genetik laboratuvarı, mikroalgal teknoloji laboratuvarı, öncül akışkan teknolojileri laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler, bu laboratuvarlarda teorik ve pratik olarak kapsamlı şekilde yetiştirilirken, aynı zamanda bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında pek çok sanayi kuruluşunda ve bilim merkezinde staj yapabilmektedir.

Çok farklı eğitim temelleri bulunan bölüm öğretim üyeleri; 39’u devam etmekte, 216’sı tamamlanmış, 30’u sanayi destekli toplam 34,683,043.033 TL bütçeli 255 projeye imza atmışlar ve son 17 yıl içinde farklı platformlarda 29 ulusal ödüle layık görülmüşlerdir. 2000- 2017 yılları arasında öğretim üyelerinin SCI indekste taranan toplam yayın sayısı 488 olup 2017 yılında toplam 19 adet makale yayınlanmış ve sözlü-poster olmak üzere 59 adet bildiri sunulmuştur. Öğretim üyesi başına düşen yayın oranı 25.7, bildiri oranı ise 26.6’dir. 2017 yılında ise öğretim üyesi başına düşen yayın oranı 1, bildiri oranı ise 3.11’dir.

2017 yılında 14. dönem mezunlarını veren bölüm, Kasım 2017 tarihine kadar toplam 474 lisans, 123 yüksek lisans ve 31 doktora mezunu vermiştir. Mezunların işe girme oranı  yaklaşık % 86 civarındadır.

Biyomühendislik Bölümü lisans programlarını tamamlayanlar; gıda, tarım, kimya, medikal, petrol ürünleri ve ilaç sektöründen çevre sektörüne kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, üniversitelerde, hastane ve kliniklerde görev almaktadırlar. Ayrıca bölüm mezunları girişimci olarak kendi firmalarını da kurabilmektedirler. Biyomühendislik uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak gelecekte artan iş olanakları ve yeni alanların ortaya çıkması da öngörülmektedir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 Deri Mühendisliği Bölümünün temeli EÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde 1960 yılında kurulan "Lif Teknolojisi Kürsüsü" ne dayanmaktadır. 1983 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitime başlayan ve 1999 yılında EÜ Mühendislik Fakültesine "Deri Mühendisliği Bölümü" olarak bağlanan bölüm; yetkin ve deneyimli akademik kadrosuyla  Deri ve Deri Mamulleri Sanayine yönelik eğitim ve araştırma yapan ülkemizin ilk ve tek kurumudur.

Bölümün eğitim hedefi; dünya deri ve deri mamulleri sanayinin ihtiyacı olan yüksek standartlara sahip mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda; mamul deri tiplerinin proses tasarımlarını  ve  modifikasyonunu  gerçekleştirebilen,  tüm  fiziksel  ve  kimyasal  kontrolleri

yapabilen, yeni teknik ve teknolojileri geliştirebilen, modaya uygun yeni ürün tasarımı yapabilen mühendislerin mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bölümde, ayakkabı tasarımı ve mühendisliği, deri konfeksiyon dersleri lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülmektedir.

Deri Mühendisliği bilimi; biyoloji, histoloji, biyoteknoloji, kimya, malzeme, çevre, proses tasarımı, makine, bilgisayar, nanoteknoloji, tasarım ve moda gibi birçok bilim dalını kapsaması nedeniyle multidisipliner bir karakter arz etmektedir.

Deri Mühendisliği eğitimi; Mühendislik Fakültesi temel eğitim prensiplerini kapsayan mühendislik dersleri ile mesleki ders ve uygulamalardan oluşan bir programa sahiptir. Temel mühendislik dersleri tüm program içinde %40 dolayında bir paya sahip olup, geri kalan kısım ise mesleki dersler ve uygulamalardan oluşmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları Bologna kriterleri uyarınca düzenlenmiştir. Bir yılı seçmeli yabancı dil ve dört yıl lisans eğitimini içeren program toplam 240 AKTS ve 160 kredi/saatten oluşmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin 6. yarıyılı sonunda; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı fabrikalarında, suni deri fabrikalarında, deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, AR-GE merkezleri ve laboratuvarlarda 4 hafta süre ile staj yapmak mecburiyetindedir. Bitirme tezlerini araştırma ve incelemeye yönelik hazırlayan öğrenciler, bölümdeki mevcut laboratuvarlardan yararlanmaktadır. Lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerimizin Mühendislik Fakültesi’nin bazı bölümlerinde çift ana dal ve yan dalprogramlarına kayıt olma ve çift diploma alma imkanları bulunmaktadır.

Bölümdeki lisans ve lisansüstü öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamında İspanya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’da anlaşması bulunan 5 farklı üniversitede 1 ya da 2 yarıyıl eğitim alma ve 3-12 ay mesleki staj yapma imkanına sahiptir. Ayrıca; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, İspanya, Kazakistan, Macaristan, Moğolistan, Litvanya, Romanya, Rusya ve Afrika gibi ülkelerin eğitim ve araştırma kurumları ile uluslararası değişim ve araştırma iş birlikleri de mevcuttur.

Bölüm, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlamıştır. Yeni binada; lisans ve lisansüstü teorik dersler  için  sınıflar,  teknik  çizim  dersliği,  bilgisayar  laboratuvarı,  konferans  ve   toplantı

salonları, kütüphane ve öğrenci sosyal alanları bulunmaktadır. Bölümde hem eğitim ve araştırma faaliyetleri hem de sanayiden gelen problemlerin çözümüne yönelik olarak tasarlanmış toplam 6 adet laboratuvar mevcuttur. Ayrıca, endüstriyel ölçekteki denemelerin, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 1240 m² kapalı alana sahip bir araştırma ve uygulama işletmesi bulunmaktadır.

Bölüm, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, sanayicilerle öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği liderliğinde Deri Mühendisliği Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerinin katılımlarıyla ortaklaşa olarak her yıl Türkiye genelinde “Deri Tasarım ve Üretim Yarışması” düzenlenmektedir. Bu sayede öğrenciler, kariyerlerinin temelini oluşturacak bilgi, görgü ve bağlantılara sahip olabilmektedir.

Bölümden mezun olan Deri Mühendisleri Türkiye’deki ve yurt dışındaki (İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, ABD, Rusya ve daha pek çok ülke) deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı tasarımı ve üretim fabrikalarında, deri ürün tasarımı ve moda kuruluşlarında, büyük marka ve mağaza zincirlerinin satın alma ve kalite kontrol departmanlarında, suni deri fabrikalarında, AR-GE kuruluşları ve laboratuvarlarda, sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahiptir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları da bulunmaktadır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine
bağlı olarak 1994 yılında kurulmuştur. Bölüm; Elektronik, Telekomünikasyon, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Devreler  ve Sistemler, Elektrik Tesisleri ve Elektrik Makineleri olmak üzere 6 anabilim dalından oluşmakta, Elektronik-Haberleşme ve Elektrik-Enerji dallarında eğitim verilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatının ülkemizin teknolojik ve bilimsel kalkınması için belirlediği üç öncelikli alanı hedef almıştır. Birinci alan elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanımını sağlayan sistemlerin tasarımıdır. Bölümün eğitim amaçları arasında; ulusal ve uluslararası sanayi araştırma –   geliştirme

kuruluşları ve üniversitelerde tercih edilebilir mühendisler yetiştirebilmek, mezunların sanayiye, araştırma – geliştirme kuruluşlarına veya üniversitelere önemli katkılarda bulunabilmesi ve kazandıkları bilimsel, sosyal ve mesleki bilgi ve becerileriyle yeni ve farklı alanlarda kendilerini geliştirip mesleklerinde öne çıkabilmesi yer almaktadır.

Bölümde; elektrik alanında enerji, elektrik makineleri, otomatik kontrol ve güç elektroniği konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir. İkinci hedeflenen alan, haberleşme ve bilgi teknolojileridir. Bu alanda ise elektronik, opto-elektronik, manyeto-optik, haberleşme, veri iletişimi, bilgisayar ağları, fiber optik sistemler, nanoteknoloji konularında dersler verilmekte, araştırmalar yürütülmektedir. Üçüncü alan ise sinyal işleme, yapay zekâ (bulanık mantık, yapay sinir ağları), gömülü sistemler ve biyomedikal mühendisliğidir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde genel amaçlı çalışmalar için hazırlanmış dokuz laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar, Fizik, Devre Analizi, Mikroelektronik, FPGA, Biyomedikal ve Sinyal İşleme, Bilgisayar, Elektrik Makineleri, Kontrol Sistemleri, Haberleşme ve Güç Elektroniği laboratuvarlarıdır. Bunların yanı sıra araştırma projelerinde kullanılmak üzere Mekatronik, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji, Optoelektronik Aygıtlar, Manyeto-Optik, Fotovoltaik Sistemler, 3D Televizyon, Kablosuz İletişim ve Tasarım laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölümde yürütülen lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleri altı alt grupta yapılmaktadır. Çalışma gruplarında TÜBİTAK, SAN-TEZ ve BAP projeleri yürütülmekte ve sanayi kuruluşlarına AR-GE faaliyetlerinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bölümün, Araştırma grupları İsviçre, Japonya, Kanada, Danimarka, Amerika, İspanya gibi dünya  ülkelerinde bulunan araştırma merkezleri ve üniversiteler ile ikili iş birlikleri bulunmaktadır. Bölümün çalışma grupları ve faaliyet gösterdikleri konular:

Manyeto-optik ve Nanoteknoloji  ve Malzeme Araştırma Grubu: Yapıların     manyetik  alana
bağlı optik özelliklerinin incelenmesi
Fotonik Araştırma Grubu; Optik Haberleşme Sistemleri ve Cihazları

Mekatronik Sistemler Araştırma Grubu: Robotik ve Otomasyon (PLC ve Mikro İşlemci Uygulamaları) ve Elektro-Pnömatik Sistemler
Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Araştırma Grubu ; Zeki Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Kontrol Sistemleri, İnsansız Hava Araçları, Hareketli Robot Sistemleri, Gömülü Sistemler
Biyomedikal Araştırma Grubu; Difüz Optik Görüntülemede (Spektroskopi, Görüntüleme ve Tomografi)

3DTV Araştırma Grubu; 3D Video Kodlama ve Aktarım, Kalite Metrikleri Değerlendirmesi


Kablosuz Haberleşme Araştırma Grubu; LTE-A (yeni nesil haberleşme sistemleri), Kablosuz Sensör Ağları, RFID ve IoT
Yüksek Frekans Elektroniği ve Radar Araştırma Grubu; Telsiz-Frekansları,  Mikro/Milimetre Dalga Bantlarında Elektronik Devre Tasarımları, Yeni Nesil Uydu Haberleşme, Sivil/Askeri Radar Uygulamaları, Faz Kaydırmalı Antenler
Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Güç Elektroniği  Araştırma Grubu; Güneş Pilleri ve Güç
Elektroniği.
Bölümde öğrencilerin kurdukları IEEE Öğrenci Topluluğu Güç ve Enerji, FPGA, Robotik, Biyomedikal, Haberleşme ve Fotonik alt kolları ile faaliyetini sürdürmektedir. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün, Erasmus+ Programı kapsamında Bulgaristan, Almanya, İspanya, Litvanya ve Yunanistan gibi ülkelerden çeşitli üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır. Bölüm, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyon süreci kapsamında 1 Mayıs 2015 itibaren geçerli olmak üzere akredite edilmiş ve mühendislik programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE etiketine sahiptir.
Bölümden mezun olan öğrenciler, elektrik – elektronik ve haberleşme sektöründe, savunma sanayi sektöründe, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş imkanlarına sahip olmakta olup, konusu ile ilgili araştırma merkezlerinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Gıda Mühendisliği; fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Ülkemizde özellikle son yıllarda gıda sanayi büyük bir atılım göstermiştir. Bu atılıma paralel olarak gıda endüstrisinin duyduğu yetişmiş eleman gereksiniminin giderek artmasını göz önünde bulunduran bölümün eğitim programı, teorik ve pratik bilgilerle donanımlı çağdaş mühendisler yetiştirecek şekilde tasarlanmıştır.
Bölüm; Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimleri Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde araştırma ve uygulamaya yönelik toplam 13 araştırma ve
11 uygulama laboratuvarı ile 2 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümde; Mikrobiyoloji, Gıda Kimyası, Enstrümantal Analiz, Mikotoksin, Süt Teknolojisi, Meyve Sebze Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Et Teknolojisi, Hububat Teknolojisi ve Biyoteknoloji Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca Gıda Mühendisliği öğrencilerine Moleküler Biyoloji alanında çalışma olanağı sunmak ve öğrencilere bilimsel altyapı hazırlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Moleküler Biyoloji Laboratuvarında GDO analizlerinin yanı sıra ette tür tayini ve hızlı mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır. Bölümde, özel ve tüzel kişilerin talepleri doğrultusunda Gıda Bilimleri ve Teknolojileri konuları içerisinde yer alan 150 civarında gıda analizi yapılmakta ve değişik konularda kurslar verilmektedir.
Gıda Mühendisliği Bölümünde, araştırma ve uygulamaya yönelik 750 m2 alana sahip toplam 6 adet pilot tesiste (Meyve Sebze İşleme, Süt işleme, Et İşleme, Ekmekçilik, Temel İşlemler, Biyoteknoloji Pilot Tesisi) öğrencilere uygulama imkanı da sağlanmaktadır.
MÜDEK, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon (MAK) kurumu tarafından yeniden genel değerlendirmesi yapılan Gıda Mühendisliği lisans programına 30 Eylül 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere akreditasyon ve EUR-ACE etiketi verilmiştir

Erasmus+ Programı dahilinde her yıl toplam bütçeye bağlı olarak Avrupa Üniversitelerine bölümden 40-48 arasında öğrenci gönderilmekte, yılda 5-7 arasında yabancı öğrenci Erasmus kapsamında bölüme gelmektedir.

Bölümde başta TÜBİTAK olmak üzere, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı, Erasmus Mundus, COST, EBİLTEM, SANTEZ, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ve sanayi kuruluşları tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel proje yürütülmektedir.
Bölümde Gıda Sanayi iş birliğiyle öğrencilere yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca       her                  yıl        öğrencilere                     meslek       yaşantılarının         ilk       adımı        olarak “Kariyer ve Sanayi Günleri” ile mezunları bir araya getiren “Mezunlar Günü” etkinlikleri organize edilmektedir. Bölüm, üç yılda bir NAFI- “Novel Approaches in Food Industry” Gıda Sanayinde Yeni Gelişmeler konulu uluslararası bir kongre düzenlemektedir.

 

Özellikle son yıllarda Gıda Mühendisliğinin gösterdiği büyük atılımla günümüzde pek çok özel işletme ve kamu kurumlarında mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte ve kariyer yapabilmektedir. Mezunlar; gıda sanayiinin AR-GE, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

İnşaat mühendisi bina yapmanın dışında birçok yerde faaliyet gösterir. Demiryolu, otoyol, köprü, baraj, enerji santrali, fabrika, sanayi tesisi, arıtma tesisi, liman, havalimanı, iş merkezi, v.b. olarak yoğun iş gücü ve makine kullanıldığı pek çok alanda da görev alabilmektedir.  Temel mühendislik bilgileri, tasarım, uygulama ve yönetim becerisi kazanmış, sorgulayıcı, araştırıcı ve yeniliklere açık, insani değerleri önde tutarak mesleğin etik değerlerini gözeten, analitik düşünebilen, bilimsel çalışma yapabilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve takım çalışmasına yatkın inşaat mühendisleri yetiştirmek amacıyla, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1994-1995 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölüm, eğitime başladığı yıldan günümüze kadar Türkiye genelinde tercih edilen İnşaat Mühendisliği eğitimi veren bölümler arasındaki saygın yerini korumuştur.
Genç ve dinamik öğretim kadrosuna sahip bölümde, öğretim üyelerinin önemli bir kısmı lisansüstü eğitimlerini yurtdışında tamamlamış ya da çalışmalarını yurt dışında sürdürme imkanı bulmuşlardır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında, öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu ulusal ve uluslararası destekli projeler yürütmekte olup ayrıca üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde topluma hizmet uygulamalarına destek vermektedir.


Eğitim dili %30 İngilizce olan bölümde, klasik inşaat mühendisliği eğitimine ait Yapı Statiği, Betonarme, Çelik Yapılar, Yapı Malzemesi, Hidrolik, Zemin Mekaniği, Karayolu Mühendisliği vb. teknik derslerle birlikte; Japonca, Rusça, Mühendisler İçin Sosyoloji, Tarihin Akışı İçinde Müzik, Mimarlık Tarihi, Sosyal Sorumluluk Projeleri gibi dil ve sosyal içerikli dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca inşaat mühendisliği eğitimi veren diğer üniversitelerden farklı olarak, öğrencilere yöneticilik vasfını kazandırmak amacıyla; İş Güvenliği, İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Maliyet Muhasebesi ve Proje Planlama gibi dersler de bölüm eğitim planında yer almaktadır.
İnşaat Mühendisliği Bölümü; Yapı, Geoteknik, Hidrolik, Ulaştırma, Yapı Malzemesi ve Yapı İşletmesi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümün yaklaşık 2000 m2’lik bir alanda kurulmuş olan Yapı, Yapı Malzemesi, Geoteknik, Ulaştırma/Trafik, Yapı İşletmesi ve Hidrolik Laboratuvarları aktif bir biçimde lisans ve lisansüstü çalışmalar için kullanılmaktadır.
Erasmus + Programı kapsamında Almanya, Finlandiya, İtalya ve Litvanya gibi ülkelerden çeşitli üniversitelerle anlaşması bulunan bölüm, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş ve mühendislik programları için Avrupa Akredidasyonu anlamına gelen EUR-ACE etiketine sahiptir.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Kimya Mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendislik dalıdır. Günlük hayatta kullanılan pek çok maddenin fikirden ürüne yolculuğunda bulunan tüm işlemleri kapsar. Bu üretim süreci yelpazesi içinde proses ve reaktör tasarımı, temel ayırma işlemleri ve aktarım olayları, test yöntemleri, boyut-büyütme, proses geliştirme, kalite ve proses denetimi, maliyet ve optimizasyon yer almaktadır.
Kimya Mühendisliği Bölümünün misyonu; bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Kimya Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi kimya mühendisleri yetiştirmektir. Bölümün vizyonu ise kendisini çağın gereklerine göre modern teknoloji ile sürekli güncelleyerek, verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda saygınlığını pekiştirmektir.
Kimya  Mühendisliği  Bölümünde   eğitim  tamamiyle  İngilizce  yapılmaktadır.     İngilizce
seviyeleri  yeterli  olmayan  öğrenciler  bir  yıl  Yabancı  Diller  Yüksek  Okulunda  hazırlık


sınıfına devam ederler. İngilizce yeterliliğini sağlayan öğrenciler doğrudan birinci sınıftan başlayabilirler. Eğitim planının birinci yıl derslerini, değişik liselerden gelen öğrencilerin bilgi düzeylerinin aynı seviyeye getirilmesi için fizik, kimya ve matematik ağırlıklı dersler ile temel mühendislik dersleri oluşturmaktadır. Bölümde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta başlıca dersler; temel kimya mühendisliği hesaplamaları, aktarım işlemleri, termodinamik, reaksiyon mühendisliği, süreç güvenliği, süreç kontrolü, kimyasal teknolojiler, kimya mühendisliği laboratuvarı I ve II, kimya mühendisliği tasarımı ve diploma projesidir. Eğitim planı, öğrencilerin endüstriyel ve yönetimsel problemlere akılcı yaklaşımını geliştirmek için teknik ve teknik olmayan seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Eğitim planında yer alan kavramsal tasarım I ve II dersleri ile öğrencilere ilk yıllardan itibaren tasarım fikri aşılanmakta ve son sınıfta verilen tasarım dersine hazırlık yapılmaktadır. Öğrenciler 4. ve 6. yarıyılların sonunda her biri 4 hafta olmak üzere toplam 8 hafta, iki ayrı endüstride yaz stajı yapmaktadır.
Bölümde Kimya ve Enstrümental Analiz Laboratuvarlarının yanı sıra kimya mühendisliği uygulamalarını tanıtan küçük ölçekte deney sistemlerinin yer aldığı kimya mühendisliği laboratuvarları ve pilot tesisi ile bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Mühendislik programlarının akreditasyonu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından gerçekleştirilmektedir. Kimya Mühendisliği Bölüm programı, MÜDEK tarfından akredite edilmiştir. Ayrıca bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamına gelen EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) Etiketi verilmiştir.
Bölümde gerçekleştirilen araştırmalar Reaksiyon Mühendisliği, Temel İşlemler ve Ara Yüzey Olayları, Temel İşlemler ve Teknoloji, Kimyasal Teknolojiler, Bilgisayar Destekli Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon olmak üzere beş ana grupta toplanabilir. Bu araştırmalar, ileri oksidasyon yöntemleri, katalizör yapımı ve karakterizasyonu, membran reaktörler, reaktif destilasyon, yenilenebilir enerji kaynakları, adsorpsiyon / killer ağır metallerin uzaklaştırılması, membran ayırma süreçleri, desanilizasyon, mineral yüzeyler, nano teknoloji, metal oksitler, kompozitler, metal organik ağ yapılar, sıvıların  reolojisi, yüzey aktif maddeler, arıtma işlemleri, atıkların geri dönüşümü, biyofilm, biyolojik denitrifikasyon  enerji  tasarrufu,  biyokütlelerin  gazlaştırılması,  polimerler,  superkritik   su


ekstraksiyonu, destilasyon dizilerinin optimizasyonu dinamik modelleme ve proses kontrol, ekserji analizi, kristalizasyon kinetik modelleri, süreç sentezi uygulamalı matematik ve sayısal çözümleme gibi konularda büyük bir çeşitlilik gösterir.
Üniversite ile sanayi iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar bu faaliyetlerin içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler eğitim planlarının son yılında yer alan “Diploma Projesi” dersi ile dahil edilmekte böylece somut ve hayata dönük projelerle daha mezun olmadan aşina edilmektedirler.
Kimya Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 2003-2004 Akademik Yılında Pilot Proje kapsamında Erasmus+ Programına katılmıştır. Türkiye’nin ilk Erasmus öğrencileri Kimya Mühendisliği Bölümünden Portekiz, Porto Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne gönderilmiştir. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 20 lisans ve 5 lisansüstü öğrencisi bu program kapsamında yurt dışına gönderilmektedir. Yine IAESTE olarak bilinen uluslararası staj programı ile öğrenciler yurt dışındaki endüstri kuruluşlarına staj için gönderilmekte ve yurt dışından bu programla öğrenci kabul edilmektedir.
Kimya Mühendisliği Bölümünün Biyomühendislik, Gıda, Tekstil, Makine Mühendisliği ve Kimya Bölümleri ile çift ana dal ve yan dal programları mevcut olup başarılı öğrencilerin ikinci bir alanda lisans diploması alma veya ikinci bir dalda sertifika alma imkanları bulunmaktadır.
Mezunlar; boya, ilaç, deterjan,  gıda, tekstil, petrokimya, kozmetik, deri, mürekkep, akaryakıt gibi sektörlerde, teknik, idari, satış ve pazarlama konularında çalışabilmektedirler.Mezunlar, kimya mühendisliği alanının yanı sıra diğer mühendislik alanlarında ve işletme, iktisat ve ekonomi alanlarında da yüksek lisans yapabilirler.

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makina mühendisliği, her türlü mekanik ve ısıl sistemin tasarlanması, analizi, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır. Makina Mühendisleri, matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, kinematik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik ve ısıl sistemlerinin tasarımı, imalatı ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanan ve diğer mühendislik ve temel bilim disiplinleri ile işbirliği yapabilen kişilerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü, kendilerini eğitim ve araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası arenada kanıtlamış seçkin öğretim üyelerine sahiptir. Bölümün amacı; öğrencilerini günümüzün teknolojik gelişmelerinde öncü olabilecek, yaşam boyu öğrenme


bilincine sahip, iş piyasasında başarıyla rekabet edecek şekilde hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilere mühendislik sistemlerinin tasarım, analiz ve geliştirilmesi için gereken temel ve ileri mühendislik bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik derslerin yanı sıra, laboratuvar destekli tasarım ve takım çalışması, çok disiplin tabanlı projeler ile uluslararası seviyede bir eğitim verilmektedir.

Bölüm; Enerji, Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.
Bölüm bünyesinde; Bilgisayar, Konstrüksiyon ve İmalat, Kaynak, Termodinamik, Enerji, Akıllı Malzemeler, Akıllı Yapılar, Titreşim ve Akustik, Toz Metalurjisi, Kompozit Malzemeler ve Biomekanik Laboratuvarları yer almaktadır.

Makina mühendisleri, rutin mühendislik faaliyetlerinin yanı sıra, endüstrinin tüm dalları içinde özgün tasarım, üretim ve satış-pazarlama çalışmalarında da görev alırlar. Çalışma konuları arasında türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, gemiler, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları önemli olanlardır.

Temel mekanik projelerinin yanı sıra, enerji alanındaki uzmanlık alanında, makinamühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla,
yenilenebilir enerji, verimli enerji dönüşümü teknolojileri ve bunların kullanımı gibi geniş çeşitlilikte konularla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler.

Makina mühendisleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, evler, işyerleri,  ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Mikro akışkanlar, biyomekanik, mikro elektro-mekanik sistemler, akıllı malzemeler gibi yeni teknolojik konularda da hem teorik hem deneysel, modelleme ve simülasyon içeren uygulamalı çalışmalar yaparlar.

Makine Mühendisliği Bölümü, 2008 yılından bu yana Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir ve mühendislik programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE etiketine sahiptir.

Makine Mühendisliği Bölümünün, ERASMUS+ Programı kapsamında, Almanya, İspanya,
Fransa, Litvanya, Polonya gibi ülkeler ile ikili sözleşmeleri mevcuttur.

 

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Türkiye’de tekstil mühendisliği alanında ilk kurulan yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1966 yılında bir Türk-Alman teknik iş birliği anlaşması gereğince İzmir Tekstil Teknik Yüksek Okulu olarak eğitime başlamış, 1982 yılından itibaren ise Mühendislik Fakültesine bağlı bir bölüm haline gelmiştir.
Tekstil Mühendisliği Bölümü, Tekstil Teknolojisi ve Tekstil Bilimleri Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri ilk iki yıl Temel Fen ve Mühendislik dersleriyle birlikte tekstil derslerini tamamladıktan ve yaz döneminde uygulama işletmelerinde kapsamlı bir bölüm stajı yaptıktan sonra, Tekstil Teknolojisi (İplik, Dokuma, Örme), Tekstil Kimyası ve Terbiyesi ya da Konfeksiyon opsiyonlarından birini seçmekte ve son iki yıl seçtikleri opsiyonda uzmanlaşacak şekilde eğitim almaktadırlar. Türkiye'de öğrencilerine bu olanağı sunan tek Tekstil Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesindedir.
Tekstil Mühendisliği üretim ve kontrol işlevlerinin iç içe geçtiği bir mühendislik dalıdır. Bu nedenle tekstil mühendisliği öğrencileri için uygulamalı eğitim çok önemlidir. Bölümde bu gereksinim gerçek anlamda üretim yapabilen yedi ayrı pilot işletmede (Pamuk İpliği, Yün İpliği, Dokuma Hazırlık ve Dokuma, Örme, Dokusuz Yüzeyler, Tekstil Terbiyesi ve Konfeksiyon) karşılanmaktadır. Bu tesislerde meslek derslerinin uygulamaları, bölüm stajı, araştırma geliştirme çalışmaları ve deneme üretimleri yapılmaktadır.
Tekstil Mühendisliği Bölümünde eğitim ve AR-GE çalışmaları için kullanılan, Fiziksel ve Kimyasal Tekstil Muayeneleri, Terbiye, Yıkama, Örme Desen ve Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı vb. laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca bölümde okutulan ekonomi, genel işletmecilik,                işletme   yönetimi,                       fakrika    organizasyonu           ve                       pazarlama           gibi    dersler, öğrencilerin iş hayatında daha aktif olarak kararlara ve yönetime katılabilmesini, işletmenin üretim dışındaki alanlarında da çalışabilmesini mümkün kılmaktadır.
Bölümde uygulanan çift ana dal ve yan dal programları ile ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması ya da sertifikası almak üzere Makine, Deri veya Kimya Mühendisliklerinde eğitim alabilmektedir. Bölümün lisansüstü programları, başarılı ve yetenekli lisans öğrencilerinin eğitimlerine devam etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu amaçla Tekstil Teknolojisi ve Tekstil Bilimleri Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur.
ERASMUS+ Programı çerçevesinde farklı üniversitelerle yapılan anlaşmalarla Tekstil Mühendisliği öğrencileri eğitimlerinin belli bir dönemine Almanya, Slovenya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, gibi Avrupa ülkelerindeki okullarda devam edebilmektedirler.
Bölüm, 2006 yılından itibaren MÜDEK "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” tarafından akredite edilmiştir. Bunun anlamı “Bölümün MÜDEK ölçütlerini kabil edilebilir düzeyde sağladığı” veya diğer bir deyişle “öğrencilerin yeterli meslek eğitimini aldıkları ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak süreçlerin tasarlanmış, kurulmuş ve çalışmakta olduğu”dur.

Ayrıca bölüm, tekstil konusunda eğitim ve araştırmalar gerçekleştiren üniversiteleri bir araya getiren uluslararası AUTEX (Association of Universities for Textiles) organizasyonunun üyesidir.


Tekstil Mühendisliği Bölümü 1976 yılından beri düzenli olarak Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu(IITAS)’nu düzenlemektedir. Bölüm, ayrıca gelişen teknik tekstiller dalını da dikkate alarak 2010 yılından itibaren iki yılda bir Uluslararası Medikal Tekstiller Kongresi’ni (EGEMEDITEX – International Congress on Healtcare and Medical Textiles) düzenlenmektedir.
Eğitimin yanı sıra, Tekstil Mühendisliği öğrencileri kurmuş oldukları topluluklar aracılığıyla sosyal etkinliklerde bulunabilmekte, her yıl düzenlenen teknik geziler ile farklı şehirlerdeki birçok fabrikayı tanıma olanağı bulmakta ve sanayicilerin katılımları ile gerçekleştirilen konferanslarla sanayi ile bağ kurabilmektedir.

Türkiye’nin önemli endüstrisi olan tekstil endüstrisi alanında yurdumuzun birçok yöresinde yapılmış yatırımlar bulunmaktadır. Dolayısı ile ülkemizin iyi yetiştirilmiş, mesleğini seven, dinamik ve yaratıcı tekstil mühendislerine olan ihtiyacı da artmış bulunmaktadır. İşyerlerinin özelliğine göre tekstil mühendisleri üretim, kalite kontrol, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, satış, pazarlama, müşteri temsilciliği gibi farklı alanlarda, ilgi ve yeteneklerine göre istihdam edilebilmektedir. İyi bir altyapı ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuna sahip olan Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü bitiren genç mühendisler, aldıkları tekstil mühendisliği eğitimi sayesinde iş bulma konusunda sıkıntı yaşamamaktadır. Ayrıca eğitim kalitesi dünyaca tanınan bölümün mezunları yurt dışında da çalışma olanağı bulabilmektedir.
Mezunlar ile sanayi arasındaki iletişim ve dayanışma “Sanayi ile İlişkiler Koordinasyon Birimi” tarafından başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Her yıl yeni mezunlarla tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarının insan kaynakları sorumlularının bir araya geldiği “Sanayici  ile  Tanışma  Günü”  düzenleyen  birim  ayrıca,  tekstil  endüstrisinin   gereksinim
duyduğu Ege  Üniversitesi  mezunu  tekstil  mühendislerine  zaman  ve  uzaklık   kısıtlaması
işlevsel bir köprü görevi üstlenmektedir.

 


Yukarı Dön