Ege Tercih

Mühendislik Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Mühendislik Fakültesi; sürekli gelişen ve yenilikçi bir anlayışla küresel anlamda bir mühendislik öğretimi gerçekleştirmeyi, araştırma çalışmalarını etkinlikle sürdürmeyi, sanayi ile ilişkilerini canlı tutmayı ve zenginleştirmeyi, yenilik girişimleri için fırsatlar ve destekler sağlamayı, öğrencilerine çok yönlü bir formasyonla toplumsal, çevresel ve entellektüel sorumluluklar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümlerdeki lisans programları, ilk yıl matematik, fizik, kimya gibi temel dersler olmak üzere mühendislik ana dersleri, bölüm dersleri, teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler temeli üzerine kurulmuştur ve dört yıldır. Teorik olarak verilen konular uygulama ve laboratuvar dersleri ile bütünleştirilmektedir. Bölümlerde bulunan eğitim ve araştırma laboratuvarlarında ve bazı bölümlerde bulunan pilot laboratuvarlarda uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bunun yanısıra yaz aylarında çeşitli endüstri kuruluşlarında staj yapan öğrenciler, teorik bilgileri ile pratik bilgi ve becerilerini de eğitimleri sırasında geliştirmektedirler.
Kimya Mühendisliği Bölümü’nde eğitimin tamamı İngilizce, Bilgisayar, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde ise %30’u İngilizce dilinde sürdürülmektedir. Bu bölümlere kabul edilen öğrenciler yabancı dil düzeyleri yeterli olmadığı durumda bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra bölümlerindeki eğitimlerine başlamaktadırlar. Mühendislik Fakültesi bölümlerinde uygulanan eğitim programlarının akreditasyonu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm programları MÜDEK tarfından akredite edilmiştir ve bu programlara EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes - Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı) etiketi verilmiştir Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinde üniversite ile sanayi işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler eğitim planlarının son yılında yer alan “Bitirme Projesi” dersi ile dahil edilmekte böylece somut ve hayata dönük projelerde yer almaktadırlar.
Mühendislik Fakültesi, bölümleri arasında ve diğer fakülte ve üniversiteler ile karşılıklı etkileşim içerisinde çok disiplinli ilişkilerin geliştirilmesi, öğretim ve araştırmada işbirliğinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Biyomühendislik, Gıda, Kimya, Tekstil ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde Cift Anadal ve Yan Dal Programları mevcut olup bu bölümlerde okuyan başarılı öğrencilerin ikinci bir alanda lisans diploması alma veya ikinci bir dalda sertifika alma imkanları bulunmaktadır.
Uluslararasılılaşma, Mühendislik Fakültesi’nin önem verdiği konulardan birisidir. Gerek Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan olan ERASMUS Programı ile gerekse ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi’nde ERASMUS programı ile en fazla öğrenciyi yurt dışına gönderen fakültedir. Yine IAESTE olarak bilinen uluslararası staj programı ile Mühendislik Fakültesi’nin öğrencileri yurt dışındaki endüstri kuruluşlarına staj için gönderilmekte ve yurt dışından bu programla öğrenci kabul edilmektedir.
Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerini bitiren mezunlar, kendi alanlarında akademik bir kariyer yapabilecekleri gibi, mezun oldukları bölümden aldıkları eğitime göre sanayiden sağlığa kadar geniş bir alanda araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat vb. alanlarda mühendis olarak görev alabilirler.
Öne Çıkan Özellikler
Benzer Fakültelere kıyasla ÖSYS’de daha yüksek puan alan öğrenciler tarafından tercih edilen fakülte
Bünyesinde Türkiye’nin ilk Biyomühendislik ve Deri Mühendisliği Bölümlerini bulunduran fakülte
Bir bölümünde %100, altı bölümünde %30 İngilizce eğitimi veren fakülte
9 bölümünden 7’sinin eğitim programı akredite edilmiş fakülte

 

 

BÖLÜMLERE GÖRE PUAN TÜRÜ

PUAN

2018 YKS

2018 YKS

VE 2018 - 2019 YKS TABAN

TÜRÜ

TABAN PUANI

TAVAN PUANI

PUANLARI

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

MF 4

 430,493

463,418

 

 

 

 

Biyomühendislik Bölümü

MF 4

 329,043

405,576

 

 

 

 

Deri Mühendisliği Bölümü

MF 4

 248,093

296,139

 

 

 

 

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

MF 4

417,595

452,027

 

 

 

 

Gıda Mühendisliği Bölümü

MF 4

295,842

392,946

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

MF 4

399,181

427,485

 

 

 

 

Kimya Mühendisliği Bölümü

MF 4

353,428

437,092

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü

MF 4

407,984

433,020

 

 

 

 

Tekstil Mühendisliği Bölümü

MF 4

248,307

362,201

 

 

 

 


Yukarı Dön