Ege Tercih

Su Ürünleri Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

1982 yılında Türkiye'nin ilk su ürünleri yüksekokulu olarak kurulduktan sonra, 1992 yılında fakülteye dönüştürülmüştür. Fakülte, deniz ve içsu bilimleri, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiricilik, avcılık ve işleme alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman ve araştırıcı insan gücü yetiştirmek, araştırma ve yayın yapmak amacıyla kurulmuştur.
Fakültede hali hazırda 415 yüksek lisans öğrencisi,231 Doktora Öğrencisi bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle  281 öğrenci yüksek lisans derecesi ile, 195 öğrenci ise doktora derecesi ile mezun olmuştur. Fakültenin toplam mezun sayısı 3250 öğrencidir.

Fakülte, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleriyle ilgili uygulamalarda çıkan sorunları yerinde saptayarak çözüm önerileri getirmeye, balıkçıların sorunlarını çözmek üzere gerekli inceleme ve araştırmaları yapmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda bölge balıkçılar ve üretim işletmecileriyle ilişki kurmakta ve işbirliğine gidilmektedir. Su ürünleri sektöründe planlanan üretim hedeflerine erişmek üzere bilgileri üretmek, yöntemleri geliştirmek, piyasaya alternatif ürünler sunmak, önemli görevler olarak kabul edilmektedir
Su Ürünleri Fakültesi'nin Bornova Kampüsü dışındaki diğer bir uygulama ve araştırma birimi ise, HOMA (SÜFA) Araştırma Eğitim ve Uygulama Dalyanıdır. Bu dalyan, 18.000 dekarlık alanıyla Ege Üniversitesi'nin en büyük alanına sahip eğitim sahasıdır. Dalyanda; Balıkçılık, Av Araç ve Gereçleri Laboratuvarı, Su Analiz ve Eğitim Laboratuvarı, Teknik Çizim Salonu, çalışma odaları, Balık Muhafaza Odası ve Plankton Üretim Laboratuvarıyla Su Kuşları Araştırma Ünitesi bulunmaktadır.
Fakültenin diğer bir eğitim, araştırma ve uygulama birimi Urla'dadır. Ayrıca, Urla'da İskele'deki birimde Larval Üretim Tesisi, Ağ Kafes Ünitesi, Yem Araştırma ve Üretim Birimi, Alg Üretim Tesisleri ve Akvaryum Ünitesi bulunmaktadır. Fakültede öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimin yanısıra, çeşitli konularda araştırma-geliştirme çalışmaları yürütülmekte ve üretim yapılmaktadır. R/V Egesüf Araştırma gemisi bulunmaktadır.

27 metre boyunda ve 110 gross tonluk, ülkemiz hem gırgır hem de araştırma amaçlı trol balıkçılığı yapabilme özelliğine sahip ilk ve tek balıkçılık araştırma gemisi EGESÜF, 1994 yılından bu yana fakülte tarafından her türlü uygulama ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

Fakülte bünyesinde 3 bölüm bulunmaktadır.
Temel Bilimler Bölümü: 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Balıkçılık Temel Bilimleri, Deniz Biyolojisi ve İçsular Biyolojisi Anabilim Dalları
Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü :  2 Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Avlama Teknolojisi ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalları
Su ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü: 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır.
Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları Anabilim Dalları
Fakülte mezunları , Tarım ve Köy işleri Bakanlığının çeşitli birimleri başta olmak üzere , diğer kamu ve kuruluşlarda , özel balıkçılık su üretim ve işleme tesislerinde çalışabilmektedir.

ESFM (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Müzesi) 2007 yılında fakülte kurulu kararıyla kurulmuştur. Ancak müze materyallerinin oluşturulması, 1965 yılında Prof. Dr. Remzi Geldiay (1919-1989) ‘ ın öncülüğünde Mektupçu’ da (şu anda DEÜ Devak Oteli’nin bulunduğu yer) Deniz Biyolojisi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının kurulmasıyla başlamıştır. Bu tarihten sonra ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs’ın içsularında ve sahillerinde gerçekleştirilen bilimsel seferlerde toplanan ve tayin edilen türlere ait bireyler koruma altına alınmıştır. 1930’ dan günümüze kadar yaklaşık 4100 türe ait bireyin toplandığı müze, Türkiye’nin en büyük deniz ve içsu canlıları müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Müze ‘ de ayrıca 154 içsu balık türü, 120 deniz balığı türü, 300 fitoplankton türü, 50 sünger türü, 1010 Annelida türü, 900 Mollusca türü, 1220 Arthopada türü ve 300 diğer omurgasız türüne ait bireyler bulunmaktadır.
ESFM’ nin İçsu Balıkları Bölümü’ nde ülkemizin 26 akarsu havzası içerisinde çeşitli habitatlardan toplanmış yaklaşık 46000 birey tasnif edilmiştir. Ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 236 içsu balık türünün 154’ ü (toplam faunanın % 65 ‘ i) müzede saklanmaktadır.


Yukarı Dön