Ege Tercih

Güneş Enerjisi Enstitüsü

E.Ü. GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ


Kuruluş Yılı          1978
Öğretim Üyesi  17
Profesör              5
Doçent 4
Yardımcı Doçent              8
Öğretim Üye Yardımcısı                6
Kayıtlı Öğrenci Sayısı      227
Doktora               90
Yüksek Lisans    137
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı  17
Doktora               10
Yüksek Lisans    7
Mezun Sayısı     281
Doktora               105
Yüksek Lisans    176
Burslu Öğrenci Sayısı      27
Öğrenci/Öğretim Üyesi Oranı     13.35
Öğrenim Dili       Türkçe
Lisans Eğitimi     Yok
Lisansüstü Eğitimi            Var

 Enstitünün öne çıkan özellikleri
•             Türkiye'de güneş enerjisi alanında kurulmuş ilk ve tek enstitü olmak,
•             Çok disiplinli bir kadro yapısına sahip olmak,
•             Disiplinlerarası çalışma prensibine göre lisansüstü eğitim vermek,
•             Kamu ve özel sektörden farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile Ar-Ge projeleri yürütmek,
•             Güneş ısıl sistem, fotovoltaik (FV) güç sistemi, rüzgâr güç sistemi ve biyogaz sistemleri   personelleri için bu konularda mesleki eğitim vermek,
•             Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşması konusunda toplumun her kesiminden bireylere yönelik    bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Güneş Enerjisi Enstitüsü; 1978 yılında güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler ve uygulamaları konusunda lisansüstü öğretim vermek ve araştırma yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve diğer kuruluşlarla araştırma ve eğitim konularında işbirliği yapmak, araştırmacı, uzman, mühendis ve teknik elemanların eğitimi ile gelişimini sağlamak için kurslar-seminerler, ulusal ve uluslararası panel, sempozyum ve toplantılar düzenlemek, dokümantasyon ve yayın çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.
Enstitüde, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda, farklı disiplinlerden bir araya gelmiş araştırmacılarla çalışmalar yürütülmektedir. Enstitü sürdürülebilir bir çevre için, üniversitelere, araştırma merkezlerine, sanayi kuruluşlarına ve topluma, eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bilgi üretme, teknoloji ve ürün geliştirme, uygulamaya sunma ve yaygınlaştırma konularında çalışmaktadır.
Enstitü, Enerji ve Enerji Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Enerji Teknolojisi Anabilim Dalında; yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, biyokütle, rüzgâr, jeotermal gibi enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik araştırmalar yürütülmekte, bu konularda sektör analizi raporları hazırlanıp elde edilen bilgiler ışığında üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Enerji Anabilim Dalında ise; güneş ışınımlı fotokimya, opto-elektronik ve yeni nesil FV hücre üretimi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Güneş ısıl sistemler, ısı pompaları, enerji yönetimi ve enerji verimliliği gibi konular ise her iki anabilim dalının çalışma konuları arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak enstitü, teknik personel eğitiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan protokoller kapsamında "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" alanına ilişkin ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri belirlemiştir.
Enstitü, yenilenebilir enerji konularına ilişkin Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi farklı kurum ve kuruluşlarca desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yer almaktadır. Enstitünün büyük projeleri arasında, 2014 yılında İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında alınan "Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi-BESTMER" projesi bulunmaktadır. Bu çerçevede;
•             Türkiye'de biyokütle enerji teknolojileri ile ilgili ulusal ve uluslararası her türlü AR-GE çalışmalarının akredite laboratuvarlarda yapılabildiği,
•             Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını güçlendiren,
•             Sertifikalı mesleki eğitim verebilen,
•             Biyokütle enerji teknolojileri ile ilgili danışmanlık hizmeti sunan ve
•             Biyokütle enerjisi potansiyeli ile ilgili "Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı izleme ve değerlendirme" sisteminin oluşturulacağı bir merkez kurulmuştur.
İkinci büyük projesi ise 2016 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığından alınan "Yeni Nesil Fotovoltaik Teknolojilerinin Üretim ve Karakterizasyon Altyapısının Geliştirilmesi" isimli üç yıllık projedir. Bu proje kapsamında, yeni nesil FV hücre üretimi, FV modül karakterizasyonu altyapısının geliştirilmesi ve kalite testlerinin yapılması hedeflenmiştir.
Spektroskopik Analizler, Kimyasal Analizler, Enerji Sistemleri Tesisat Eğitimleri ve Enerji Danışmanlığı gibi birçok alanda endüstriye hizmet veren enstitü, bu alanlarda sanayiye Ar-Ge imkânı sunmaktadır. Çalışmalar; mevcut bulunan Malzeme Araştırma, Biyokütle Enerji Teknolojileri, Nano Teknoloji, Güneş Işınımlı Fotokimya, Destilasyon, Isı Transferi ve Işık Laboratuvarlarında yürütülmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerjiler konusunda şirketlere, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerine, yerel yönetim ve kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti verilmekte, bu kapsamda protokoller gerçekleştirilmektedir. Enstitü tarafından yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği konularında sertifikalı eğitimler verilmekte, farkındalık yaratmak amacıyla sempozyum, konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Enstitü faaliyetlerinde, bölgesel ve ulusal gelişme stratejilerine ve ülkemiz önceliklerine dikkat edilmektedir.
Enstitüde, YÖK mevzuatında yer alan kriterleri taşımak kaydıyla, bahar ve güz dönemlerinde açık olan lisansüstü programlara öğrenci kabul edilmektedir. Kuruluşundan bugüne 176 yüksek lisans ve 105 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 281 öğrenci mezun olmuştur. Enstitü mezunları, yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimlerini artırarak enerji alanında özel sektörde, kamu kurumlarında ve üniversitelerde iş olanağı bulabilmiş, çalışan mezunlar ise kariyerlerinde ilerleme kaydederek, sektörde daha etkin hale gelmişlerdir.


Yukarı Dön