Ege Tercih

Uluslararası İlişkiler

Ege Üniversitesi küreselleşmenin getirdiği değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir. Uzun yıllardır bu konuda başarılı çalışmalar gerçekleştiren Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararasılaşma stratejileri kapsamında seçilen 20 pilot üniversiteden biri olmuştur. Uluslararasılaşma konusundaki gelişmeleri hızlandırmak amacıyla 2018 yılında Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü yerine Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kurulmuş, değişim programları (Erasmus, Mevlana ve Farabi) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na aktarılmıştır. İki birim birlikte çalışarak Ege Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerini farklı yönlerden geliştirmeyi amaçlamaktadır

Misyon

Ege Üniversitesi’nin uluslararası düzeyde tanınırlığını ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmek ve yaratıcı, dinamik ve paylaşımcı insan kaynağı ile uluslararası ilişkileri planlamak ve gerçekleştirmek.

Vizyon

Ege Üniversitesi'ni uluslararası platformda tanıtmak, gerek ikili işbirliklerinin gerekse değişim programından yararlananların sayısını arttırarak uluslararası alanda en iyi Uluslararası İlişiler Ofisi olmak.

Temel Politikalar ve Öncelikler
• Uluslararası işbirliğine açık ve sürekli gelişmeden yana olmak
• Katılımcı ve paylaşımcı olmak
• Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak
• Etik anlayışa sahip olmak
• Yaratıcılık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan Erasmus Programı’na ülkemizin 2003 2004 dönemi için katılımı, pilot proje olarak adlandırılan hazırlık faaliyetleriyle gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi pilot proje kapsamında Türkiye den seçilen 15 üniversiteden birisi olmuştur ve pilot proje kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Portekiz Porto Üniversitesi ile eşleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Türkiye’nin ilk Erasmus öğrencilerini Portekiz’e göndermiştir.

Ege Üniversitesi Erasmus Programı çerçevesine öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği açısından Türkiye’nin en çok değişim gerçekleştiren üniversitelerinden biridir. Her yıl yaklaşık olarak 600 civarında öğrencimiz değişim programlarından yararlanarak yurtdışında öğrenimlerinin bir kısmını gerçekleştirmektedir. Ayrıca Üniversitemiz’in gerçekleştirdiği ikili işbirliği anlaşmaları sayesinde özellikle lisansüstü eğitimde, öğrencilerimizin yurtdışındaki değişik üniversitelere öğrenim için gitmeleri mümkün olmaktadır.

 

Ege Üniversitesi 1 Kasım 2004 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu’na DS (Diploma Supplement) Label başvurusunu yapmıştır ve Türkiye de DS Label alan ilk 2 üniversiteden birisi olmuştur. Ege Üniversitesi 2009 ve 2013 yıllarında yeniden DS label almıştır.

Bologna Süreci’nin uygulanması aşamasında önemli bir çalışma alanı olan "Avrupa Kredi Transfer Sistemi, AKTS (ECTS)", üniversite düzeyinde yer alan tüm programların genel bilgilerini ve ders tanımlarını içeren Bilgi Paketi’nin hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu vesileyle hem Ege Üniversitesi öğrencilerine, hem de Ege Üniversitesi ne ilgi gösteren yurtiçi ve yurt dışındaki kurumların öğrenci ve öğretim üyelerine derslerde ne okutulduğu, nasıl okutulduğu ve değerlendirmenin ne şekilde yap ildiği sunulmaktadır. Bu hususların yerine getirilmesi ile mezunların yeterlilikleri şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde tanımlanmakta ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğine objektif ve olumlu yansımalar sağlanmaktadır. Bu kapsamda Ege Üniversitesi’nde yaklaşık olarak lisans düzeyinde 8000, lisansüstü düzeyinde 8700 ve ön lisans düzeyinde 4300 olmak üzere toplam 21000 dersin tamamı öğrenme çıktılarına bağlı olarak hazırlanmış ve veri tabanına aktarılmıştır.

Eğitimde kalite güvencesi kapsamında hazırlanan bilgi paketi ve gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği çalışmalarının uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi ve etiketlenmesi önce ulusal, sonra uluslararası değerlendirme asamalar sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu kalite değerlendirmesi "AKTS ETİKETİ (ECTS Label)" ödülü olarak bilinmektedir. Bu amaçla bilgi paketini hazırlayan Ege Üniversitesi, 15 Mayıs 2011 tarihinde öğrenci hareketliliğinde kullanılan belgelerle birlikte Türkiye Ulusal Ajansı’na başvuruda bulunmustur. Ulusal düzeydeki degerlendirmede basarili bulunan Ege Üniversitesi, Avrupa Komisyonu’nda uluslararası uzmanların yapmış olduğu değerlendirmede de başarılı bulunmuştur. AKTS prensiplerini gerek kurum web sayfasında yayınladığı bilgi paketinde, gerekse öğrenci hareketliliğinde mükemmel uygulaması nedeniyle Ege Üniversitesi eğitimde verilen bu onursal kalite ödülünü kazanmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP=Liflen Learning Program) kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve is dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ege Üniversitesi olarak Erasmus+ tam katılımla yararlanabilmemiz için tarihinde Avrupa Komisyonu’na Erasmus University Charter (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sunulmuştur. Bu belgenin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması sonucunda, programa dahil olma hakkı elde edilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için;
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Tel: 0 (232) 311 11 16 E-Posta: intrec@mail.ege.edu.tr

 


Yukarı Dön