Ege Tercih

Spor Bilimleri Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk kez 1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve yasa ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiştir. Ege Üniversitesi bünyesinde 1992 yılında yeniden kurulan Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 8 Nisan 2016 tarihi itibariyle resmi olarak Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.
Spor Bilimleri Fakültesi, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretken beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor branş antrenörleri ve spor yöneticileri yetiştirmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek spor bilimleri alanında bilim dünyasına katkıda bulunmak, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine çalışmak misyonlarını üstlenmiştir. Fakültenin vizyonu ise, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumları ile eş değer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak şeklinde tanımlanmaktadır
Kurulduğu tarihten bugüne kadar 1500’ün üstünde mezun veren Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde (I.Öğretim Lisans Programı) 50 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümünde (I.Öğretim Lisans Programı) 60 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümünde (II. Öğretim Lisans Programı) 60 öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümünde (I.Öğretim Lisans Programı) 40 öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümünde (II. Öğretim Lisans Programı) 40 öğrenci kontenjanı ile yılda 250 öğrenciye spor bilimleri alanında eğitim görme imkanı sunmaktadır. Mevcutta kayıtlı yaklaşık 200 milli sporcumuz bulunmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ


Bölüm, çağdaş dünya ile entegre olabilen ve kişiler arası sosyal bütünleşmeyi ve Fair Play anlayışını benimsemiş beden eğitimi öğretmenlerinin yanı sıra, her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı verebilen, sportif yeteneklerin keşfedilmesinde etkin rol oynayan, özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin sportif faaliyetler ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden öğretmenlerin yetiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Bölümümüzde 4 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Öğretim görevlisi ve 2 Araştırma görevlisi akademisyen bulunmaktadır
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, sadece birinci öğretim programı ile 4 yıllık eğitim vermekte ve özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Ön kayıt koşulu olarak ÖSYM tarafından o yıl için geçerli olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavına girilmiş ve belirlenen puanı almış olması gerekmektedir
Bölüm eğitim planında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı; Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Genel Kültür Bilgisi olmak üzere üç temel başlıktan oluşmaktadır. Alan Bilgisi boyutunda, spor branşlarına özgü teorik ve pratik içerikli derslerin yanı sıra, spor biliminin diğer alt bilimler ile ilişkilerini içeren dersler aracılığıyla eğitim ve öğretim verilmektedir. Öğretmenlik Meslek Bilgisi boyutunda ise öğretim ilke ve yöntemleri, sınıf ve okul yönetimi, rehberlik, özel öğretim yöntemleri, etkili iletişim ve ölçme değerlendirme dersleri ile öğretmenlik mesleği için temel mesleki bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır. 4. sınıf düzeyine gelen öğrenciler öğretmenlik uygulaması derslerini bir yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların beden eğitimi derslerinde staj yaparak tamamlamaktadır. Genel kültür gelişimlerini sağlamak üzere öğrenciler, bilgisayar kullanımı, işaret dili eğitimi, yabancı dil eğitimi, kış ve yaz sporları gibi dersleri de almaktadırlar.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm 4 yıllık lisans eğitimi kapsamında Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim programlarına sahiptir. Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarına adayların seçimi, Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen koşullara göre gerçekleştirilir. Spor Yöneticiliği Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim Programlarına ait yerleştirme puanlarının hesaplanması, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir.
Bölüm eğitim planında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Bölümde Çift Ana dal programı bulunmaktadır. Öğrenciler Çift ana dal programına; Ege Üniversitesi Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi koşullarına göre başvuru yapabilmektedirler. Öğrenciler Çift Ana dal programına, ana dal lisans programı üçüncü ve beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Çift ana dal diploma programlarına başvurabilmek için, öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Bölümün öğrenci kontenjanları 1. ve 2. öğretim programları için 60 + 60 öğrencidir. Bu kontenjanlar içinde ayrılan paya göre, giriş yetenek sınavları sonucunda her yıl atletizm  artistik cimnastik- basketbol - futbol - hentbol - ritmik cimnastik- voleybol - yüzme - tenis  yelken antrenörlükleri için öğrenci alınmaktadır. Bölümde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için
kayıtlanan yabancı öğrenci ve milli sporcu kontenjanı ile birlikte, 650 öğrenci eğitimini sürdürmektedir.
Bölüm, fakültenin köklü kurumsal geçmişinden elde ettiği tecrübe ve bilgi birikiminin yanında, sahip olduğu akademik kadro kalitesi, eğitim-öğretim için gerekli fiziki altyapı koşulları, araştırma ve projeler için gerekli laboratuvarları ile alanında söz sahibidir. Gerek yetenek sınavına başvuran sayısı ve sınav sonuçları, gerekse öğrencilik hakkı kazananların üniversite sınavı taban puanları dikkate alındığında Türkiye’nin en çok tercih edilen bölümlerindendir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 2007 yılından itibaren Erasmus+ Programı kapsamında, 7 farklı ülkeden 11 üniversite ile gerçekleştirdiği iş birliği ve eğitim proje ortaklığına devam etmektedir. Geçen 12 yıllık süreç içerisinde yurtdışına 55 lisans ve lisansüstü öğrenci göndermiştir. Ayrıca bölüm, Farabi ve Mevlana programına da dahil olmuştur. Fakülte bölümleri arasında çift  ana dal eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir.


Yukarı Dön