0 (232) 311 10 10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KURULUŞ YILI

1992

ÖĞRETİM ÜYESİ
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent

58
19
15
24

ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI

21

ÖĞRENCİ KONTENJANI

475

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI
Kız
Erkek

3294
1538
1756

ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI ORANI

41,69

ÖĞRENİM DİLİ

Kısmi İngilizce

ÖĞRENİM SÜRESİ

4 Yıl

DİL HAZIRLIK SINIFI

1 Yıl

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Var

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ SAYISI (2017-2018)

120Öne Çıkan Özellikler

  • Eğitimin % 70’i İngilizcedir.
  • Erasmus+ Programı kapsamında her yıl 150’ye yakın öğrencisini 16 ülkeden 51 üniversiteye yurt dışı eğitimine göndermektedir. Fakülte, Türkiye’nin bu programa en fazla öğrenci gönderen ve kabul eden  fakültelerinden birisiolarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.
  • Fakülte, doktora ve tezli yüksek lisans programlarının yanı sıra tezsiz yüksek lisans programlarıyla, özellikle çalışırken lisansüstü eğitim yapanlara, çalışma hayatının deneyimlerini akademik bilgiyle harmanlayarak iş yaşamlarında öne çıkma şansı vermektedir.
  • Yüz yüze eğitimin esas olduğu lisansüstü programlarının yanı sıra işletme ve iktisat bölümleri öğrencilerine e-yüksek lisans programları ile uzaktan eğitim fırsatı sunmaktadır.

Bölümlere Göre Puan Türü ve 2017 LYS Puanları

PUAN TÜRÜ

2017 LYS TABAN PUANI

2017 LYS TAVAN PUANI

İktisat Bölümü

TM1

313,138

363,359

İşletme Bölümü

TM1

320,511

360,438

Uluslararası İlişkiler
Bölümü

TM3

370,646

397,289

İktisat Bölümü İkinci Öğretim

TM1

290,255

384,549

Uluslararası İlişkiler
Bölümü İkinci Öğretim

TM3

354,506

378,287

 

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Haziran 1992 tarihinde İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere üç farklı disiplinde, nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemizi ve dünyayı, eğitim aldıkları disiplinler çerçevesinde değerlendirebilecek, çözüm ve öneriler geliştirebilecek eğitim programlarıyla yetişen öğrenciler, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedirler. Dünyanın hızla değişen koşullarına uyum sağlamalarına imkân veren akademik donanımları,  Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesinden mezun olma avantajıyla birleşince mezunlar, rekabet üstünlüğü kazanmakta ve bu durum onları Türkiye’nin iş gücü piyasasında ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır.

Fakültenin eğitim hedefleri arasında, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri iyi izleyen, okuyabilen, mikro ve makro ölçekte ihtiyaç ve sorunları iyi belirleyen, bu ihtiyaç ve sorunlara yönelik doğru stratejiler geliştirebilen, kamusal ve ortak yararı önceleyen, erdemli yurttaş olmanın önemini kavramış bireyler yetiştirmek vardır. Öğrencilerden sadece bilgiye sahip olmaları değil onu kamu yararına doğru ve etkin bir şekilde kullanmaları da beklenmektedir. Bunun için disiplinler arası çalışmalara ve kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği projeleri yapılmasına önem verilmektedir.

Fakülte İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölümden oluşmakta; İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde örgün öğretimin yanında ikinci öğretim programları da uygulanmaktadır. Fakülte lisansüstü düzeyinde ise tezli, tezsiz yüksek lisans, doktora ve uzaktan eğitim yüksek lisans programlarıyla, öğrenciler, öğretim elemanları ve farklı kurum ve kuruluşlarda çalışarak akademik ve entelektüel anlamda kendilerini geliştirmek isteyenlere kaliteli eğitim fırsatı sunmaktadır.

1994 yılında eğitime Türkçe olarak başlayan fakültede İngilizce hazırlık eğitiminin ardından yürütülen lisans programının en az % 30’u İngilizce verilmekle birlikte, İngilizce olarak yürütülen derslerin oranı son yıllarda % 70’tir. Fakültede teorik eğitimin yanında, başta staj olmak üzere uygulama ağırlıklı çalışmalar da yapılmaktadır.

Doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile uzaktan eğitim yüksek lisans programlarında eğitim veren kaliteli akademik kadrosu ile fakülte, sınai işletmelere yönelik eğitim ve seminerler gerçekleştirmektedir. Böylece sektörlerinde güçlü şirketler ile ortak yürütülen projeler üzerinden yaratılan değer yanında, sektörün gelişimine de katkı sağlanmaktadır.


Fakülte tarafından, 1998 yılından bu yana, alanında bir ilk olan “İktisat Öğrencileri Kongresi” düzenlenmektedir. Kongre, İİBF öğrencilerini akademiye özendirmekte, başarılı öğrencileri ödüllendirmekte ve aynı alanda eğitim gören öğrenciler arasında sosyal ve düşünsel iletişimi geliştirmektedir. Aynı şekilde, fakültenin Uluslararası İlişkiler Topluluğu (ULİT) tarafından, ilk defa 2002 yılında düzenlenen “Uluslararası İlişkiler Öğrencileri Kongresi” de, Türkiye’deki uluslararası ilişkiler öğrencilerini birleştiren önemli bir forum haline gelmiştir.

Fakülte mezunları; kamu ve özel sektör, uluslararası kuruluş ve işletmeler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diplomaside uzman, araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilmekte, akademik kariyer yapabilmekte ve günün koşullarına göre öne çıkan özellikli meslek dallarına yönelebilmektedirler. Öğrenim gördükleri süre boyunca üniversite öğrenci topluluklarına üye olan öğrenciler, düzenledikleri etkinlikler ile kariyer ve kültürel gelişimlerini desteklemektedirler.

İŞLETME BÖLÜMÜ

Sürekli değişen ulusal ve uluslararası koşulları dikkate alarak hazırlanan İşletme eğitimi, geleceğin yönetici ve uzmanlarına küresel rekabet ortamında ihtiyaç duyacakları donanımı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda şekillendirilen İşletme Bölümü ders programlarıyla, dünyadaki değişen yönelimleri anlayarak yorumlayabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilecek mesleki yeterliklere sahip ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı ve esnek bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sadece teorik bilginin değil aynı zamanda uygulama ile de entegre edilmiş bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı 4 yıllık lisans eğitimi boyunca “Üretim Yönetimi ve Pazarlama”, “Muhasebe ve Finansman”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Yönetim Bilgi Sistemleri”, “Lojistik Yönetimi” ve ”Sayısal Yöntemler” temel alanlarında verilen dersler, öğrencilere hem işletmecilik ve sosyal bilimler alanında gerekli donanımı hem de olaylara farklı açılardan bakmalarını sağlayan bir perspektif kazandırmaktadır. Özellikle seçmeli derslerde istedikleri alanlarda uzmanlaşma imkanı bulan öğrenciler hazırladıkları projeler, sunumlar vb. aktiviteler ile iş hayatına hazırlanmaktadırlar.

İşletme Bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde birçok pozisyonda işe başlama olanağı elde etmektedirler. Mezunlar, özel sektörde şirketler tarafından satış, pazarlama, muhasebe, finansman, satın alma, planlama ve bütçeleme, üretim gibi birçok departmanda istihdam edilmektedirler. Ayrıca bankalar, bağımsız denetim şirketleri, sigorta şirketleri gibi finans sektöründeki işletmelerde de çalışma imkanı bulmaktadırlar. Bunun yanında gerekli koşulları yerine getirerek belge alanlar serbest muhasebecilik, mali müşavirlik alanında da çalışabilmektedirler. Kendi işini kurmak isteyen girişimci mezunlar dört yıl boyunca aldıkları eğitim rehberliğinde bir işyeri kurup işletme imkanına sahip olmaktadır. Kamu sektöründe de birçok kurumda istihdam olanağı bulan mezunlar, yüksek lisans ve doktoraya da devam ederek akademik kariyer yapabilmektedirler


  İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat eğitimi, genel olarak sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. İktisat Bölümü Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda, ekonometrik ve istatistikî yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda lisans programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bölümün eğitim planında yer alan derslerin büyük bir çoğunluğunun İngilizce olarak verilmesi nedeniyle yeterli İngilizce formasyonuna sahip olmayan öğrenciler, lisans programına başlamadan önce İngilizce hazırlık eğitimi almak zorundadırlar.

İktisat Bölümünde, 1. ve 2. sınıflarda yer alan dersler zorunlu ders kapsamında olup 3. ve 4. sınıfta öğrencilere ilgi alanlarına göre seçmeli ders alma şansı sunulmaktadır. Eğitim süresi içerisinde isteyen öğrenciler için staj imkânı vardır. Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenciler, yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde bir veya iki dönem eğitimlerine devam edebilmektedirler. İktisat lisans programını tamamlayan öğrenciler, iktisat lisans mezunu unvanı kazanırlar. Programdan mezun olan öğrenciler birçok alanda farklı  pozisyonlarda görev alabilirler. Mezunlar hem özel sektörde, hem de kamuda özellikle müfettişlik, uzmanlık vb. kariyer mesleklerinde çalışma imkânı bulabilmektedirler.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistem içindeki aktörlerin, öncelikle de uluslararası  ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin diğer devletlerle ve uluslararası örgütlerle olan ilişkilerini incelemeye yönelik bir bilim dalıdır. Uluslararası İlişkiler eğitiminin temel amacı; uluslararası ilişkiler disiplininin çizdiği çerçeve dahilinde  öğrencilerin mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Bölümün lisans ders programı, bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Öğrencilere, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyaset, Türk Dış Politikası, Uluslararası Örgütler, Türk Siyasal Yaşamı, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. temel derslerle uluslararası ilişkilerin tarihi gelişimi; sistemin işleyişi, hukuksal ve ekonomik çerçevesi ile ilgili altyapı kazandırılmaktadır. Barış Çalışmaları, Soğuk Savaş Sonrası Balkanlarda Siyaset gibi seçmeli ve serbest seçmeli dersler aracılığıyla da öğrencilerin uluslararası ilişkilerin güncel konularını anlamalarına ve mesleki yaşamlarına yönelik farklı tercihler yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı geniştir. Bölüm mezunları, edindikleri formasyonu farklı sektörlerde kullanma olanağı bulabilmektedir. Mezunlar Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda, Dışişleri Bakanlığında, AB Bakanlığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında ve daha pek çok kamu kurum ve


kuruluşunda, basın sektöründe, finans kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sivil toplum örgütlerinde görev alabilmektedirler.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova/İZMİR
Tel       : 0 232 373 29 60
Fax      : 0 232 311 40 10
Web    : http://iibf.ege.edu.tr
E-posta: iibf@mail.ege.edu.tr


Yukarı Dön