Ege Tercih

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Değerli Aday Öğrencimiz,
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında kurulmuştur. 03.07.1992 tarihinde kurulan İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Lisans eğitimine 1994-1995 öğretim yılında başlanmıştır. Halen İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile hizmet verilmektedir. 2000-2001 öğretim yılından başlayarak İkinci Öğretim de programa dahil edilmiştir.
Ege Üniversitesi İİBF’de, 19’u profesör, 17’si doçent, 22’si yardımcı doçent, ve 29’u ise araştırma görevlisi olmak üzere toplam 87 akademik personel bulunmaktadır.
İİBF’de İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç bölümde lisans ve lisansüstü programları yürütülmektedir. Lisans programlarında derslerin en az %30’u İngilizce olarak verilmektedir. Eğitim-öğretim süresi İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere beş yıl, dil barajını aşan ve doğrudan 1. Sınıfa geçenler için dört yıldır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
Ayrıca tüm bölümlerde farklı uzmanlık alanları doğrultusunda oluşturulmuş çok çeşitli yüksek lisans programları bulunmaktadır. İşletme Bölümü’ndeki lisans-üstü programlar İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Yönetim Bilimleri ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programının yanında İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Pazarlama ve Marka Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kurumsal Yönetişim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme e-Yüksek Lisans Programı ve Lojistik e-Yüksek Lisans Programıdır. İktisat Bölümü’nde İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı, Bölgesel Kalkınma Tezli Yüksek Lisans Programı, Para ve Banka Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisat e-Yüksek Lisans Programı ve Finans Ekonomisi e-Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Son olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı ve Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
Ege Üni. İİBF’de ayrıca İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler olmak üzere üç doktora programı bulunmaktadır.
Lisans programlarıyla öğrencilere artan küresel rekabet ortamına uygun esnek bir düşünme tarzı ile bu ortamlara adaptasyon yeteneği kazandırılması ve de onların hem kamu hem de özel sektördeki iş yaşamına uzman veya araştırmacı olarak hazırlanması hedeflenmektedir.
Ege Üni. İİBF, hem akademik hem de iş dünyasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarımız daha çok öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflerken, tezsiz yüksek lisans programlarımız daha çok pazar uygulamalarına odaklanmakta ve iş hayatında çalışan bireylerin bilgilerini stratejik bir araç olarak kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Böylece öğrenciler kendi uzmanlıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda programlardan yararlanmaktadırlar. Her yıl yaklaşık 400 öğrenci, farklı birikimlerini sunarak sinerji ve çeşitliliği destekleyerek lisansüstü programlara katılmaktadırlar.
Eğitim programlarına ek olarak Ege Üni. İİBF iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları ve diğer eğitim kurumlarıyla da yakın ilişkilerini sürdürmekte ve bu bağlamda çeşitli projeleri de başarıyla yürütmektedir.
İktisat Bölümü
Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bölümümüz lisans programı; İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme, gibi temel alanlarda yoğunlaşmaktadır. Lisans programında temel dersler İngilizce olup, eğitimin büyük bir bölümü İngilizce olarak yapılmaktadır. Yeterli İngilizce formasyonuna sahip olmayan öğrenciler, lisans programına başlamadan önce İngilizce Hazırlık Eğitimi almak zorundadırlar. Bu eğitim, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından verilmektedir.
İktisat Bölümünde, 1. ve 2. sınıflarda dersler ortak olup, 3.sınıftan itibaren öğrenciler ilgi alanları doğrultusunda ders seçip uzmanlaşmaya gidebilmektedirler.Seçimlik derslerin çeşitliliği ve diğer bölümlerden ders alabilme serbestisi, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek, gerek iş hayatına gerekse akademik hayata etkili ve bilinçli bir şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanısıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
İşletme Bölümü
İşletme Bölümü olarak sadece teorik bilgi değil aynı zamanda uygulama ile de entegre edilmiş bilgi ve tecrübelerin paylaşımını hedeflemekteyiz. Sahip olduğumuz uzman akademik kadromuz, ders vermenin yanında kendi ilgi duydukları araştırma alanı doğrultusunda sanayi ile ortak projeler ve bunlar doğrultusunda hazırlanmış akademik yayınlar da yapmaktadırlar. Bu projeler sonucunda da bölüm KOBİ’lerin problemlerini çözmeye yönelik güvenilir bir tecrübeye sahip olmuştur.
Yine son dönemde oldukça önem kazanan “Girişimcilik” ve “İnovasyon” kavramları da bölüm akademisyenleri için önemli bir çalışma alanıdır. Son dönemde sivil bir toplum kuruluşu ve bazı melek yatırımcılarla ortak “Girişimcilik Kampüsü” projesi, fikir yarışması, seçim, eğitim ve danışmanlık süreçleriyle gerçekleştirilmiştir. Girişimciliğe yönelik diğer önemli bir proje de EBILTEM, Ege Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu projede işletme bölümü öğretim üyeleri, kendi iş fikirlerini geliştirecek ve hayata geçirecek proje katılımcılarına dersler vermiştir (Girişimciliğin İlkeleri, Girişimciler için Pazarlama, Finansal Yönetim, İş Hukuku, vs.).
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölümümüz lisans ders programı bu amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Uluslararası Hukuk, Dış Politika Analizi vb. gibi temel derslerle öğrencilerimizin uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal ve ekonomik çerçevesi gibi konularda temel bir altyapı kazanmaları sağlanmaktadır. Temel derslerin yanı sıra geniş bir yelpazeyi içeren bölüm seçmeli ve serbest seçmeli dersler öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına yönelik tercihler yapabilmesine imkân sağlamaktadır.
Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, Ekonomik Entegrasyonlar ve Devletler Hukuku olmak üzere dört Anabilim dalına sahip Bölümümüze bağlı olarak “Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları” tezsiz yüksek lisans, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans ve Uluslararası İlişkiler Bütünleşik Doktora programları da bulunmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler
Eğitimin %70’i İngilizcedir. 
Erasmus+ Programı kapsamında 17 ülkeden 53 üniversiteye 150’yi aşkın öğrencisini yurtdışı eğitimine göndermiştir (2014-2015 eğitim-öğretim yılı).
Erasmus+ Programı kapsamında Berlin School of Economics and Law Üniversitesi ile İşletme Bölümü’nün ‘çift diploma’ anlaşması bulunmaktadır.
Lisansüstü programların yanısıra İşletme ve İktisat Bölümleri öğrencilerine, e-yüksek lisans programları ile uzaktan eğitim fırsatı sunulmaktadır.


Yukarı Dön