Ege Tercih

Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

Değerli Aday Öğrencimiz,

E.Ü. İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 1996 yılında kurulmuştur.20 yıldan bu yana lisans eğitimi veren tek bölümlü(hemşirelik bölümü) bir yükseköğretim kurumu iken; Yüksekokulun başarı ile yürüttüğü hemşirelik lisans eğitimi aynı üniversitede Hemşirelik Fakültesinin kurulması ve takiben 2012 yılında ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunun teklifi, E.Ü. Senato onayı ve YÖK kararı ile Fakülte ile entegre edilmiş ve hemşirelik bölümüne öğrenci alımı durdurulmuştur. Daha sonra YÖK’ün onayı ile yüksekokulda Çocuk Gelişimi Bölümü açılmıştır.

Yüksekokulda 100 öğrenci kapasiteli 5 derslik,1 demonstrasyon laboratuvarı, 30 bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı, 300 m2 geniş alanlı öğrenci kantini ve okuma salonu, danışman görüşme odası, serbest çalışma odası ve bir kütüphane ve bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklerin rahat yürütülebildiği 200 kişilik amfi içeren 4 katlı büyük bir öğrenci bloğu ile, yönetim ve idari kadronun rahat çalışabileceği 2 katlı idari bina ile öğrencilerin rahat spor aktivitelerini gerçekleştirebildiği açık alan spor sahası ile kadro ve uzmanlık açısından nitelikli donanıma sahip yeterli idari personele sahiptir.

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Bölümün amacı; 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren ya da özel gereksinimi olan, evde bakımı süren ya da hastanede yatarak tedavisi sürdürülen akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci, suça itilmiş) çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirebilen, aile danışmanlığı yapabilen, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilen, teknolojik ve bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilen, multidisipliner yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmektir.

Bölümden mezun olabilmek için gerekli koşullar:
Çocuk Gelişimi Programı toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda öğrencinin alması gereken zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile bazı dersler kapsamında gerçekleştirmeleri zorunlu olan uygulamalar bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Programının % 75'i zorunlu derslerden, % 25'i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.Bölümden mezun olabilmek için öğrenciler mevcut olan 240 AKTS (240 AKTS'nin 180 AKTS(kredi) 'sini zorunlu derslerden 60 AKTS'sini ise programdaki seçmeli derslerden) karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadır.

Bölümden mezun olanlar “Çocuk Gelişimci” (Lisans Mezunu) ünvanı alırlar.Yukarı Dön