0 (232) 311 10 10

Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU


KURULUŞ YILI                                                                 1996
ÖĞRETİM ÜYESİ                                                              1
Doçent                                                                                 -
Yardımcı Doçent                                                             1
ÖĞRETİM ÜYE YARDIMCISI                                         1                                  
EÜ DİĞER BİRİMLERDEN GÖREVLENDİRİLEN       4

ÖĞRETİM ELEMANLARI

ÖĞRENCİ KONTENJANI                                              30
PUAN TÜRÜ                                                                 TM-3
KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI                                            1
Kız: 1
Erkek:                                                                                  -
ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ELEMANI ORANI                 0,16
ÖĞRENİM DİLİ                                                                 Türkçe
ÖĞRENİM SÜRESİ                                                           4
DİL HAZIRLIK SINIFI                                                        Yok

 

Toplumun sağlık düzeyi ve yaşam kalitesini arttırmak için kişisel ve mesleki gelişimine önem veren, hizmet verdiği birey, aile ve toplumun değerleri ve gereksinimlerine duyarlı nitelikli lisans düzeyinde sağlık elemanları yetiştirmek hedefi ile kurulan EÜ Ödemiş Sağlık Yüksekokulu bakımda kalite, eğitimde evrensellik vizyonu ile eğitim vermektedir.
EÜ Ödemiş Sağlık Yüksekokulu 1996 yılında kurulmuştur. 20 yıldan bu yana lisans eğitimi veren tek bölümlü(hemşirelik bölümü) bir yükseköğretim kurumu iken; Yüksekokulun başarı ile yürüttüğü hemşirelik lisans eğitimi aynı üniversitede Hemşirelik Fakültesinin kurulması ve takiben 2012 yılında ilgili Yüksekokul yönetim kurulunun teklifi, EÜ Senato onayı ve YÖK kararı ile Fakülte ile entegre edilmiş ve hemşirelik bölümüne öğrenci alımı durdurulmuştur. Daha sonra YÖK’ün onayı ile Çocuk Gelişimi Bölümü açılmıştır.
Yüksekokulda 100 öğrenci kapasiteli 5 derslik, 1 demonstrasyon laboratuvarı, 30 bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu, danışman görüşme odası, serbest çalışma odası ve bir kütüphane ve bilimsel, kültürel, sosyal etkinliklerin rahat yürütülebildiği 200 kişilik amfi içeren 4 katlı büyük bir öğrenci bloğu ve öğrencilerin spor aktivitelerini rahat bir şekilde gerçekleştirebildiği açık alan spor sahası mevcuttur.
Çocuk Gelişimi Bölümü:
Bölümün amacı; 0-18 yaş arası normal gelişim gösteren ya da özel gereksinimi olan, evde bakımı süren ya da hastanede yatarak tedavisi sürdürülen akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci, suça itilmiş) çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirebilen, aile danışmanlığı yapabilen, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilen, teknolojik ve bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilen, multidisipliner yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmektir.
Çocuk Gelişimi Programı toplam 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda öğrencinin alması gereken zorunlu dersler ve seçmeli dersler ile bazı dersler kapsamında gerçekleştirmeleri zorunlu olan uygulamalar bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Programının % 75'i zorunlu derslerden, % 25'i ise seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölümden mezun olabilmek için öğrenciler mevcut olan 240 AKTS (240 AKTS'nin 180 AKTS(kredi) 'sini zorunlu derslerden 60 AKTS'sini ise programdaki seçmeli derslerden) karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadır.
Çocuk Gelişimi Programı, uygulamalarla desteklenerek multidisipliner bir anlayış içinde farklı dallarda deneyim sahibi olunmasını ve bu yolla öğrencilerin aldıkları teorik bilgilerini pekiştirmelerini amaçlar. Bu kapsamda öğrenciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler olmak üzere diğer kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda uygulamalarını yaparak eğitimlerini tamamlar. Derslerin ve uygulamaların tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Bölümden mezun olanlar “Çocuk Gelişimci” unvanı alırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: EÜ Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Atürk Mah. Atatürk Cad. No:1 Ödemiş/ İzmir
Tel: 0 232 544 34 50
Faks: 0 232 544 34 50
 Web: www.odemissyo.ege.edu.tr
E-posta: osyo@rektorluk.ege.edu.tr


Yukarı Dön