Ege Tercih

Diş Hekimliği Fakültesi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ilk öğrencilerini, 1968-1969 eğitim ve öğretim yılında almış ve Diş Hekimliği eğitiminin ülkemizde “Yüksekokul” düzeyinde verildiği yıllarda, “Fakülte” adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır.  54 yıllık güçlü bir geçmişe sahip olan Fakültemiz 2022 yılında diş hekimliği alanında Türkiye de tam akreditasyon alan ilk üç fakülteden biri olmuştur.
Kuruluşundan bu yana eğitim, öğretim, bilimsel çalışma ve halka sunulan sağlık hizmetleri açısından alt yapısı ve teknik donanımı sürekli güncellenen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün ülkemizin ve dünyanın en güçlü Diş Hekimliği Fakülteleri arasında yer almaktadır.
Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim süresi beş yıldır. Bu süre 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Eğitim- Öğretim süresinin ilk beş yarıyılı kliniğe hazırlanma sonraki beş yarıyıl klinik eğitimi olarak düzenlenmiştir. İsteyen öğrenciler için İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültenin sunduğu kapsamlı eğitim; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi Anabilim dallarından oluşan klinik bilimlerini kapsamakla birlikte, tıp dersleri EÜ Tıp Fakültesi’nin ilgili anabilim dallarının öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Öğrencilerin mesleki eğitimlerinin yanı sıra değişik uğraş alanlarına yönlendirilmesi ve sosyal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ders programı içerisinde seçmeli dersler ve sosyal sorumluluk projeleri bulunmaktadır.
Fakültede eğitim, teorik bilgilerin klinik çalışmalar ile desteklenmesi sureti ile uygulamalı olarak sürdürülmekte ve özellikle 4. ve 5. sınıf seviyesindeki öğrenciler, öğretim üye ve yardımcıları gözetiminde bizzat kendileri hasta tedavilerini yürütmektedirler. Preklinik ve klinik eğitimleri; özellikle 5.sınıfta serbest bir Diş Hekiminin uygulayacağı bütün tanı ve tedavilerin öğrenciler tarafından uygulandığı multidisipliner kliniği eğitimin önemli bir parçasıdır. Donanımlı bir eğitimin yanı sıra, Diş Hekimliği alanında çalışmalar yapmak, Diş Hekimliğini kapsayan sekiz ayrı disipline ait uzman hekimler yetiştirerek, kusursuz bir sağlık hizmeti vermek fakültenin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Söz konusu anabilim dallarına ait konularda, mezuniyet sonrası doktora programları açılmaktadır. Ayrıca fakülte, mezuniyet sonrası çeşitli eğitim programları da sunmaktadır. Türkiye’de ilk defa estetik diş hekimliği tezsiz yüksek lisans programı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından açılmıştır.
Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması ile mezun olmakta ve doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedir. Bunun yanı sıra akademik kariyer yapmak veya belli bir anabilim dalında uzmanlaşmak isteyen mezunlar, lisans eğitimini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından yılda bir kere yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’na (DUS) girebilirler. Sınavda başarılı olan öğrenciler puan durumlarına göre uygun Diş Hekimliği Fakültelerindeki anabilim dallarında uzmanlık eğitimlerine başlayabilirler.
Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Diş Hekimliği Fakültelerinde, SGK ve diğer kamu kuruluşlarına bağlı sağlık ünitelerinde veya serbest “Diş Hekimi” olarak çalışabilme olanağına sahiptirler.
Ayrıca yılda 150 bine yakın hastaya sağlık hizmeti sunan Diş Hekimliği Fakültesi, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan “Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi” sonucunda A+ Hastane ilan edildi.
DUS Başarısı
Üniversite yerleştirme puanında  üst sıralarda yer alan Fakültemiz Diş Hekimliğinde uzmanlık sınavında (DUS) da üst sıralarda yer almaktadır.
İlk defa 2011 yılında yapılmaya başlanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı’nda (DUS) sonuçlar değerlendirildiğinde klinik uygulamalarda Türkiye’nin en yetkin diş hekimlerini yetiştiren fakültemizin teorik anlamda da başarılı bir grafik çizdiği görülmektedir. Bugüne kadar yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavlarında (DUS)  ; ilk 10’da 7, İlk 50’de 24 ve ilk 100’de 43 mezunumuzu başarı tablosunda görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde 2012 Nisan döneminde 9., 2013 Eylül döneminde 2., 2014 Nisan döneminde 14.,  2015 yılında 3.‘,7.’, ve 11.’, 2017 yılında 2.’ ve 5.’, 2018 yılında 2., 9. ve 10.’luk dereceleri fakültemiz mezunlarına ait derecelerdir.
Tüm bunların yanında bugüne kadar 2 Türkiye birincisi ile, ilk 10’da yer alan 6 ve ilk 100’de yer alan birçok  diş hekimi de fakültemizde uzmanlık eğitimi veren branşları tercih etmiştir.

Fakülte ile ilgili detaylı bilgiye Tanıtım Kitleri'nden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin Gözünden Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği FakültesiYukarı Dön