Ege Tercih

Ziraat Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,
Fakültenin; toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar uzanan geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır.

Fakülte bünyesinde 10 bölümbulunmaktadır.
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı 
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni

Fakülte’de, dört ana binada bulunan dersliklerin yanı sıra 2017 yılından itibaren akredite olan bu yana Ege Agrolab Birimi ile öncelikle üniversitemiz olmak üzere diğer üniversiteler, özel sektör ve üretici bazında hizmetlerine devam etmektedir. Ege Argolab ayrıca Türkiye’de Ziraat Fakülteleri içerisinde tek genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) analizleri yapabilen laboratuvardır.
Ayrıca Fakültede Tarım Makinaları Müzesi, Böcek Müzesi, süt ürünleri pilot tesisi, tarım ürünleri işletmesi, hayvan barınakları, bahçeler, seralar, tarım arazileri ve benzeri uygulama alanları bulunmaktadır.

İzmir Bornova kampüsünde 467 dekarlık alanda kurulu bulunan Ziraat Fakültesi’nin; 4.100 dekarlık Menemen Araştırma – Uygulama ve Üretim Çiftliği ve 287 dekarlık Mordoğan Deneme-Araştırma ve Üretim İstasyonu bulunmaktadır. Adı geçen çiftlik ve istasyonda bölge tarımına yönelik teknoloji geliştirici araştırma ve uygulamalar ile tohumluk-damızlık-hammadde için üretimler yapılmakta ve öğrencilere mesleki becerilerini geliştirecek ortam sağlanmaktadır. Menemen’deki çiftlikte ayrıca süt ürünleri, tarhana ve yaprak gübresi üretimi yapılan tesisler de mevcuttur. Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyon parselleri ile zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta, ağırlıklı olarak nergis, sümbül ve enginar üretimi yapılmaktadır.
Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren Fakülte’de şu anda 2000’in üzerinde lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Fakültede eğitim gören lisans öğrencilerinin zorunlu stajı iki döneme ayrılmış olup; 2. sınıf öğrencileri stajlarını Menemen Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yapmakta, 3. sınıf öğrencileri ise stajlarını bölümlerinde ya da kamu/özel kurum ve kuruluşlarda tamamlamaktadır.

Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin dışında sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta; işlenmiş, çoğunluğu organik ve iyi tarım ürünler üretmekte ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicilerin kullanımına sunmaktadır.

Ziraat Fakültesi, üreticiye yönelik bilgi aktarımının yanı sıra damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi sağlamakta; peyzaj projeleri düzenlemekte, tanı veya teşhis ile ruhsata esas ilaç denemeleri gerçekleştirmekte, tarım makinaları testleri, toprak - su - gübre - yem analizleri ve önerileri sunmakta, eğitim kursları ve seminerler düzenlemektedir.

Fakülte bünyesinde kurulan çalışma grubu SKEÇ; sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerini çeşitli topluluklar altında gerçekleştirmektedir. Konferans, söyleşi, panel, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimleri, eğitim amaçlı kurslar ve geziler düzenleyen, sosyal sorumluluk projeleri yürüten toplulukların yanı sıra araştırma ve uygulama konularını zirai faaliyetleri temel alarak bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirip Ziraat Mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilerle paylaşma imkanı sağlayan Tarım Topluluğu da çalışmalar yürütmektedir.

Fakülte ile ilgili detaylı bilgiye Tanıtım Kitleri'nden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin Gözünden Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı
Ziraat Fakültesi - Süt Teknolojisi
Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi
Ziraat Fakültesi - Tarım Makinaları
Ziraat Fakültesi - Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ziraat Fakültesi - Tarla Bitkileri


Yukarı Dön