Ege Tercih

Eğitim

Ege Üniversitesi’nde 17 Fakülte, 9 Enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 10 Meslek Yüksekokulu, 6 Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve 39 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Kaliteli eğitime önem veren Üniversitemizin toplam 24 fakülte, yüksekokul ve bölümünde akredite eğitimi verilmektedir. Üniversitemizde bulunan programlara ait her türlü bilgiye Ege Bilgi Paketi ile ulaşılabilmektedir.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Üniversitemizde eğitime yeni başlayan öğrencilerimize, eğitimleri ile ilgili her konuda yardımcı olmak amacı ile bir öğretim elemanını danışman olarak atanmaktadır.

Danışmanınız, üniversiteye kayıt olduğunuz ilk günden, öğrencilik sürenizin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere size, gereksinim duyduğunuz her konuda danışmanlık hizmeti sunacak; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olarak, olası bir hata yapmanızı önleyecektir.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Herhangi bir dersin ya da ders grubunun sınavına girebilmeniz için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine katılmanız gerekir. Aynı şekilde, yabancı dil hazırlık sınıfı, destek sınıfı ve yaz okulu derslerinin de en az %80’ine devam etmeniz zorunludur.

YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu, sürekli iyileştirme süreci çerçevesinde İngiltere ‘de bulunan EDEXCEL Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Fakülte ve yüksekokul bölümlerinin gereksinimleri doğrultusunda, İngilizce veya Almanca dillerinde bir yıl süreyle verilen yabancı dil eğitiminden önce öğrencilerin düzeylerini belirlemek amacıyla her yıl eylül ayı başında Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına giren ve 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler kendi bölümlerinde öğrenimlerine doğrudan başlar. ÖSYM’nin denklik verdiği sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır. Almancadan muaf olmak isteyenlerin belgeleri ibraz ettikleri takdirde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ayrıca değerlendirilmektedir.

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, aldıkları puana göre düzeylerine uygun bir sınıfta, haftada 24-26 saat programlanan hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.

ORTAK ZORUNLU DERSLER

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan kurumlarda yabancı dil dersleri kredili olmak üzere yalnız birinci sınıflarda okutulur.

Meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan İnsan Kaynakları Mesleki Eğitim Programı (İKMEP) projesi kapsamında olan programlarda ise yabancı dil dersleri iki veya üç saat zorunlu ve kredili olarak okutulur.

ORTAK DERS HAVUZU

Üniversitemizde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanmakta olan eğitim planları içinde zorunlu derslerin dışında öğrencilerin alması gereken seçmeli ders grupları oluşturulmuş olup, bu dersler; teknik seçmeli, teknik olmayan seçmeli, sosyal seçmeli, serbest seçmeli, kredisiz seçmeli, üniversite seçmeli, fakülte seçmeli, bölüm seçmeli şeklinde gruplandırılmıştır.

Öğrencilerin, kayıt yenileme dönemlerinde zorunlu derslere ilave olarak seçmeli ders grupları içinden, bölüm/programlarına göre uygun sayıda ders seçmeleri gerekmektedir.

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI

Çevre kampüslerimizdeki akademik birimlerimizde  sunulan Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II temel dersleri, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin koordinasyonunda uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.
Lisans programlarından Ebelik Lisans Tamamlama, Tezsiz Yüksek Lisans programlarından ise İktisat, Finans Ekonomisi ve Yönetimi , e-MBA , Lojistik Yönetimi  ile Eğitim Programları ve Öğretim  programları aktif olarak uzaktan eğitim yöntemi ile verilmektedir.

ÇİFT ANA DAL ve YAN DAL PROGRAMLARI

Çift ana dal ve yan dal lisans eğitim-öğretim programları, ilgili bölümün ve fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato’nun kararı ile açılabilir. Bu programlara alınacak öğrenci sayısı da aynı yolla belirlenir.Çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretim programları ve bu programlar için saptanan kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

Aynı anda birden fazla çift ana dal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda hem bir çift ana dal hem de bir yan dal programına kayıt yapılabilir. Uygulamalar konusunda ilgili fakültenin öğrenci işleri birimine başvurulabilir.

 DİPLOMA EKİ ETİKETİ

Ege Üniversitesinde lisans, yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere mezuniyetlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanan “Diploma Eki” İngilizce dilinde ve ücretsiz olarak verilmektedir.

YAZ OKULLARI

İlgili eğitim kurumunun önerisi üzerine üniversitemiz Senatosunun kararı ile yaz okulu takvimi üniversitemiz akademik takviminde belirlenmekte olup, yaz okulunda açılması teklif edilen dersler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi web sayfasında yayımlanmaktadır.

 KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER PLANLAMA MERKEZLERİ

1. KARİYER PLANLAMA VE BAŞARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Öğrencilerimizin Üniversite sonrası kariyerlerine ve kişiler gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğümüzde sene boyunca çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlenmektedir.

2. EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM)
Ege Üniversiteli akademisyenlerin deneyim ve uzmanlıkları ile yaşam boyu öğrenme kavramını harmanlayan EGESEM; üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişisel gelişimin önemine inanan her yaştan katılımcıya özgün ve kaliteli eğitim programları sunmaktadır.

 3. BİLİM TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  (EBİLTEM-TTO)
EBİLTEM tarafından uygulanan Sanayi Deneyim Sertifikası Programı ile lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin kendi dallarının uygulama alanlarından birinde uygulamalı deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

Yukarı Dön