Ege Tercih

Uluslararası İlişkiler

Ege Üniversitesi, küreselleşmenin getirdiği değişimlerin bilinci ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir. Uzun yıllardır bu konuda başarılı çalışmalar gerçekleştiren Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma stratejileri kapsamında seçilen 20 pilot üniversiteden biri olmuştur. Uluslararasılaşma konusundaki gelişmeleri hızlandırmak amacıyla üniversitemizde 2018 yılında yeni bir yapılanmaya gidilerek Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü kurulmuştur.Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğümüz değişim programları ile (Erasmus+, Mevlana, Orhun ve Farabi), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız ise diğer yabancı öğrenciler ile ilgilenmektedir. İki birim birlikte çalışarak Ege Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerini farklı yönlerden geliştirmektedir. Ayrıca Üniversitemizin gerçekleştirdiği ikili işbirliği anlaşmaları sayesinde öğrencilerimizin hem lisans hem de lisansüstü eğitimde yurtdışındaki üniversitelere gitmeleri mümkün olmaktadır.Ege Üniversitesi, Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği açısından Türkiye’nin en çok değişim gerçekleştiren üniversitelerinden biridir. Üniversitemizin, Avrupa ülkeleriyle 554 Erasmus+ ikili anlaşması, ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerindeki diğer ülkelerle de 152 ikili işbirliği protokolü mevcuttur. Bu kapsamda her yıl, yaklaşık 600 öğrencimiz değişim programlarından yararlanarak öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında gerçekleştirirken, yaklaşık 100 yabancı öğrenci de üniversitemize gelmektedir. Öğrencilerimiz, Erasmus+ Programına ek olarak; yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde eğitim görebilmelerini sağlayan Mevlana ve yurt içindeki anlaşmalı üniversitelerde eğitim görebilmelerini sağlayan Farabi programlarından da faydalanabilmektedir.Avrupa Birliği Yükseköğretim Eğitim Programlarından faydalanabilmek için kurumların “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi olmaları gerekmektedir.  Üniversitemiz ECHE belgesi almaya haz kazanan ülkemizdeki ilk üniversiteler arasındadır.
Sağlanan yurtdışı ve yurtiçi eğitim fırsatlarının yanı sıra lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan tüm mezun öğrencilerimize Diploma Eki (Diploma Supplement Label), İngilizce dilinde ve ücretsiz olarak verilmektedir.
Üniversitemizde Bologna sürecinin uygulanması aşamasında önemli bir çalışma alanı olan "Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS (ECTS)", üniversite düzeyinde yer alan tüm programlara uygulanarak, İngilizce ve Türkçe birer Bilgi Paketi hazırlanmıştır. Bu sistemde öğrencilerimiz programlarda hangi dersin nasıl okutulduğu ve değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı hakkında bilgilere ulaşabilmektedir.
Üniversitemizde ön lisans ve lisans eğitimi görmek isteyen yabancı öğrenciler, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan EGEYÖS’e katılabilmektedir. EGEYÖS sonucu ile sadece Ege Üniversitesi’ne değil diğer üniversitelere de başvuru yapılabilmektedir. Ayrıca yabancı öğrencilerin, uluslararası öğrencileri desteklemek için Türkiye tarafından sunulan Türkiye Bursları ile de eğitim alabilmeleri mümkündür.

Yukarı Dön