Ege Tercih

Tıp Fakültesi


Değerli Aday Öğrencimiz,

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi, yarım asırlık birikim ve deneyimini hem tıp eğitimine hem de sağlık hizmetlerine yansıtmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990 yılında entegre tıp eğitimi uygulamasına geçmiştir. Buna göre değişik bilim dallarının sunduğu eğitim, konu bütünlüğü çerçevesinde örgütlenmiş, konuların daha iyi aktarılması ve öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması sağlanmıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe olmakla birlikte,  2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren tıp eğitimi için çok önemli olan yabancı dil eğitimi, küçük gruplarda mesleki yabancı dil dersi olarak e- Öğrenme yöntemleri ile uygulanmaktadır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde de öncülük yaparak, 1999 yılında ülkemizde bu amaçla kurulan ilk Tıp Eğitimi Anabilim Dalına sahip olma unvanını kazanmıştır.  Her yıl yaklaşık 350 yeni öğrenciye kapılarını açan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) tarafından programlanan ve sürdürülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış ve eğitimde akredite edilmiştir. Ayrıca anabilim ve bilim dalları da kendi alanlarında akreditasyona sahiptir. Ülkemizde bulunan tıp fakülteleri içinde akredite olan ilk 8 fakülte arasında, gerek öğrenci ve öğretim üyesi sayısı gerekse de uygulama - araştırma hastanesi  olarak ilk sırada yer almaktadır.

Tıp Fakültemizin uygulamalarını yürüttüğü ve kamuya açık olarak sağlık hizmeti veren Ege Üniversitesi Hastanesi, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede aldığı 96.28 puanla “A Plus Hastane” olarak tescilledi.

Hekim Kimdir?

Hekimlik, meslekten öte “bir yaşam biçimidir”. Hekim, kişiyi hastalıklardan koruyarak sağlığını daha iyiye götürmeye çalışan, buna karşın hastalananları olanakların elverdiği en erken dönemde tanı koyarak, en iyi şekilde tedavi eden kişidir.

Bir Alanda Uzmanlaşmak

Pratisyen hekim, istediği süreyle bu görevine devam edebilir. Bu göreve genel olarak “birinci basamak sağlık hizmeti” adı verilmektedir. Bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekim, ÖSYM tarafından yılda iki kere yapılan merkezi bir sınava girer. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adı verilen bu sınavda başarılı olan hekimler, kazandıkları alana göre değişen, 4 ila 5 yıl arasında süren bir uzmanlık öğrenciliği, başka bir deyişle “ihtisas” dönemi geçirir. Bu dönemde de çalıştığı kurumdan maaş alan hekim, ihtisasının bitiminde “uzman hekim” unvanını alır.

Akademisyen Olmak

Bir uzman hekim devlet hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya serbest muayenehane hekimi olarak çalışabileceği gibi, bilimsel araştırmalara ve eğitime eğilimli hekimler tıp fakültelerinde kalarak akademisyen de olabilir. Belirli aşamaları tamamlayan akademisyenler zamanla “Yardımcı Doçent”, “Doçent” ve “Profesör” unvanlarını alırlar.

Zorunlu Hizmet Nedir?

Ülkemizde, hekim sıkıntısı yaşayan bölgelere sağlık hizmeti sunmak amacıyla pratisyen ve uzman hekimler için zorunlu hizmet uygulaması uzun yıllardır yapılmaktadır.

Tıp Fakültesini Seçmek...

Tıp fakülteleri, uzun ve kapsamlı eğitiminden dolayı genel olarak zor bir fakülte olarak kabul edilmektedir. Bu düşüncede doğruluk payı olmakla birlikte, zorluk gerçekte görecelidir. Hekimlik mesleğine gönül vermiş ve tıp fakültesini isteyerek seçmiş bir öğrenci için tıp fakültesi, zorluktan çok bir deneyim ve keyif alma ortamı sağlayacaktır.
Bu nedenle, tıp fakültesini seçecek bir öğrenci, öncelikle kendini iyi tanımalı, bu mesleği seçmek isteyip istemediğinden emin olmalı, insanları sevmeli ve onlarla iyi iletişim kurabilmelidir. Malzemesi insan olan bir mesleğin elbette sorumlulukları da, verdiği mutluluk da büyük olacaktır.

NEDEN EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ?
  • Ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrenci seçme sınavında %1’lik dilimden öğrenci alan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumudur.
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, TUS başarıları ile tıp fakülteleri mezunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay ve dikey koridorlarla entegrasyonu sağlanan, evre blok sistemleri üzerinden yürütülen bir eğitim programına sahiptir. Bu sistemle öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarından hem teorik hem de klinik bilimler ve beceri eğitimlerini birlikte alırlar.
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik dersleri destekleyen kadavra, mikroskopi ve benzeri pratik uygulamalar ve alt yapı olanakları açısından ülkemizin en zengin fakülteleri arasındadır.
  • Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından eğitimimizin kalitesi onaylanmış ilk tıp fakültelerinden biridir.
  • Ege Üniversitesi Hastanesi bilimsel araştırmaları, projeleri ve aldığı ödüllerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen merkezlerindendir.
  • Bütün bu eğitimin sonucunda hekimlerinin mezuniyet sonrasında kendini geliştirebilecek araştırma ve öğrenme kapasitesi ile donanımlı olmaları sağlanmakta ve sosyal yönden becerileri artırılmaktadır.
Öne Çıkan Özellikler

Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilen Tıp Fakülteleri arasında olan ve LYS sonuçlarına göre ilk 4000’e giren öğrencilerin tercih edebileceği seçkin bir eğitim kurumu
Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiş ilk Tıp Fakülteleri arasında (2013 yılında Akreditasyon Ara Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamış, 2017 yılına kadar eğitimde akredite edilmiş fakülte)
Simüle Hasta Laboratuvarı ile öğrencilerine çok erken bir dönemde hastalardan öğrenme olanağı sunan Tıp Fakültesi
Birinci sınıftan son sınıfına dek gelişim sınavları ile öğrencilerin bireysel olarak gelişimlerinin izlendiği Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarıları ile Tıp Fakülteleri arasında ilk sıralarda yer alan fakülte

TUS Başarısı

Mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarısı devlet üniversiteleri baz alınarak, öğrenci kapasitesi açısından eşdeğer olan tıp fakülteleri arasında değerlendirildiğinde; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin her yıl en başarılı ilk 10 tıp fakültesi içinde yer aldığı dikkati çekmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik başarı indeksleri açısından başarı durumu en güncel 2019 yılı verileriyle değerlendirildiğinde “Tıp” alanında THE Dünya Alan Sıralamasında 601., QS Ranking Dünya Alan Sıralamasında 401. ve URAP Dünya Alan Sıralamasında 558. sırada yer almaktadır.

Fakülte ile ilgili detaylı bilgiye Tanıtım Kitleri'nden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin Gözünden Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi 1
Tıp Fakültesi 2
Tıp Fakültesi 3
Tıp Fakültesi 4Yukarı Dön