html lang="tr"> Ege Tercih

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü


Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Dünyası’nın tarihi gelişimini ve günümüzdeki kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu incelemek, Türk Dünyası’nın çeşitli problemleri ve kültürel yapılarıyla ilgili araştırmalar yapmak, yüksek lisans ve doktora programları açmak, Türkiye’nin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk Dünyası’nın potansiyel gücünün kullanılmasıyla ilgili öneriler sunmak ve çözümler üretmek, Türkiye Türkçesi’nin Türk Dünyası’nda yaygınlaştırılması ve ortak yazı dilinin oluşturulması konusunda kurslar açmak ve yayınlar yapmak” gibi amaçlarla, 1992 yılında kurulmuştur.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü “Türk Dünyası’nın tarihi gelişimini ve günümüzdeki kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu incelemek, Türk Dünyası’nın çeşitli problemleri ve kültürel yapılarıyla ilgili araştırmalar yapmak, yüksek lisans ve doktora programları açmak, Türkiye’nin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk Dünyası’nın potansiyel gücünün kullanılmasıyla ilgili öneriler sunmak ve çözümler üretmek, Türkiye Türkçesi’nin Türk Dünyası’nda yaygınlaştırılması ve ortak yazı dilinin oluşturulması konusunda kurslar açmak ve yayınlar yapmak” gibi amaçlarla, 1992 yılında kurulmuştur.

Enstitüde 9 dersliğin yanı sıra bir İhtisas Kütüphanesi, Konferans Salonu, Sözlü Kültür Ürünleri Arşivi ve Yazma Eserler Teşhir Salonu, Sergi Salonu ve 4 Araştırma Arşivi bulunmaktadır.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün bünyesinde kuruluşundan bu yana verilmeye başlanan Türkçe kurslarında başta Türk Devletleri ve akraba toplulukları olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenci, Türkiye Türkçesi öğrenimi görerek diploma ve sertifika alabilmektedir
Ayrıca 2003-2004 öğretim yılından itibaren Avrupa Konseyi tarafından programlanan Erasmus+ Projesi çerçevesinde, Türkiye’ye öğrenim görmeye gelen öğrencilere Türkçe öğretmek üzere seçilen üniversitelerden biri de Ege Üniversitesi olmuştur. Bu öğrenciler enstitüde önce Türkiye Türkçesi öğrenmekte, daha sonra Ege Üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenimlerine devam etmektedir. Enstitüde, Türkiye Türkçesi eğitiminin yanı sıra Çince ve Rusça eğitimi de verilmektedir. Enstitünün süreli yayını olan “Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi”, uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergi olarak yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Adres: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova / İZMİR
Tel: 0 (232) 343 49 22
Faks: 0 (232) 342 74 96
Web: https://tdae.ege.edu.tr
E-posta: tdae@mail.ege.edu.tr

 

Yukarı Dön