Ege Tercih

Eğitim Bilimleri EnstitüsüEge Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 05.11.2002 tarih 26/11 Eğitim Fakültesi kararı ile kurulması Ege Üniversitesi Rektörlüğüne teklif edilmiştir. 07.01.2003 tarih ve 2 nolu Ege Üniversitesi Senato kararı ile Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması Senato tarafından uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu 23.08.2007 tarihinde alınan kararla Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasını kabul etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif üzerine Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kasım 2018 tarihi itibari ile aktif hale gelmiştir.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, bilimin rehberliğinde, bilimsel bilgi üreten, meslek etiğini ve bilimsel bilginin değerini üstün tutan, bilginin toplum yararına kullanılmasını hedefleyen, ulusal ve evrensel değerlere duyarlı, analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünen ve bilimsel bilgi üretim süreçlerine bağlı eğitim uzmanlarını inovasyon odaklı lisansüstü programlar çerçevesinde yetiştirmeyi hedefler. Yerel ve toplumsal eğitim sorunlarının çözümüne, ulusal ve evrensel kültür ile bilimsel birikime katkı sağlamayı temel görevleri arasında sayar.
Eğitim Bilimleri Enstitü, yaşam boyu öğrenme ve gelişim temel ilkesi çerçevesinde, bireysel farklılıkların değerini göz önünde bulundurarak, eğitim alanında daha nitelikli, araştırmacı ve bilimsel artı değer üreten inovasyon temelli lisansüstü programlar açmak, sürdürmek ve desteklemektir. Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ürettiği ileri düzey bilgi ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, ekonomik ve sosyal gelişimine katık sunarak öncü bir enstitü olmayı hedefler. Yerel ve evrensel eğitim sorunlarının çözümüne, ulusal ve evrensel kültüre ve bilimsel birikime katkı sağlamayı temel vizyonu olarak belirler.

Enstitü, YÖK mevzuatında yer alan kriterleri taşımak kaydıyla, bahar ve güz dönemlerinde açık olan lisansüstü programlara öğrenci kabul edilmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans (10), Tezsiz Yüksek Lisans (2), Uzaktan Eğitim (1) ve  Doktora (3) programlarında lisansüstü faaliyetlerini sürdürmekte, Enstitümüzün sunmakta olduğu toplam lisansüstü program sayısı:16’dır  

 

ANABİLİM DALLARI VE PROGRAMLAR

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim  Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretim  Doktora Programı

Eğitim Programları ve Öğretim  Uzaktan Eğitim Programı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı

Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı


Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans Programlarında 214, Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında 72, Doktora Programlarında 44 öğrenci ile kayıtlı toplam 330 öğrenci bulunmaktadır.
Enstitümüz Uluslararası değişim programı çerçevesinde yurtdışındaki diğer kurumlarla anlaşma yapmaktadır.

Ek.1. Tez Savunması

Ek. 2. Enstitü Öğrenci İşleri

 

Yukarı Dön