Ege Tercih

Fen Bilimleri EnstitüsüEge Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuştur. Enstitünün amacı; bünyesindeki anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek algılayabilen, mesleklerinde uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası rekabete açık ve edindikleri bilgileri akademik yaşam, uygulama ve diğer alanlarda kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu amaçla enstitü; yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yüksek standarda sahip öğrenci sayısının artmasına yönelik dinamik bir lisansüstü program oluşturmak, temel ve uygulamalı araştırmalara önem vererek öncelikle disiplinlerarası araştırma faaliyetlerini desteklemek, üniversite-sanayi ve diğer sektörler arasında koordinasyonu geliştirerek uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmaları teşvik etmek ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ile doğabilecek engelleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemleri zamanında alarak, uygun ortam oluşturmakla kendini yükümlü kılmaktadır.
Enstitüde, YÖK mevzuatında yer alan kriterleri taşımak kaydıyla, bahar ve güz dönemlerinde açık olan lisansüstü programlara öğrenci kabul edilmektedir.
Fen Bilimleri Enstitüsü; Fen, Ziraat, Mühendislik, Su Ürünleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği ve Çok disiplinli alanlarda 44 anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans (84 adet), I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (7 adet), II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (7 adet) ve Doktora (78 adet) Programlarında lisansüstü faaliyetlerini sürdürmekte, çeşitli üniversiteler (yurtiçi-yurtdışı) ile ortak lisansüstü programlar yürütmekte, sanayiye yönelik eleman yetiştiren Sanayi Doktora Programları yürütmektedir. Enstitünün sunmakta olduğu lisansüstü eğitim programları:
(toplam lisansüstü program sayısı:176)  
Anabilim Dalı Program Adı
Astronomi ve Uzay Bilimleri Genel Astronomi Yüksek Lisans Programı
  Genel Astronomi Doktora Programı
  Astrofizik Yüksek Lisans Programı
  Astrofizik Doktora Programı
Biyoloji Botanik Yüksek Lisans Programı
   Genel Biyoloji Yüksek Lisans Programı
  Hidrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
  Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı
  Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
  Programı
  Zooloji Yüksek Lisans Programı
Botanik Doktora Programı
Genel Biyoloji Doktora Programı
Hidrobiyoloji Doktora Programı
Moleküler Biyoloji Doktora Programı
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Doktora Programı
  Zooloji Doktora Programı
Biyokimya Biyokimya Yüksek Lisans Programı
  Biyokimya Doktora Programı
Fizik Atom ve Moleküler Fiziği Yüksek Lisans Programı
  Atom ve Moleküler Fiziği Doktora Programı
  Genel Fizik Yüksek Lisans Programı
  Genel Fizik Doktora Programı
  Katıhal Fiziği Yüksek Lisans Programı
  Katıhal Fiziği Doktora Programı
  Matematiksel Fizik Yüksek Lisans Programı
  Matematiksel Fizik Doktora Programı
  Nükleer Fizik Yüksek Lisans Programı
  Nükleer Fizik Doktora Programı
İstatistik İstatistik Yüksek Lisans Programı
  İstatistik Doktora Programı
Kimya Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
  Analitik Kimya Doktora Programı
  Anorganik Kimya Yüksek Lisans Programı
  Anorganik Kimya Doktora Programı
  Fizikokimya Yüksek Lisans Programı
  Fizikokimya Doktora Programı
  Organik Kimya Yüksek Lisans Programı
  Organik Kimya Doktora Programı
Matematik Matematik Yüksek Lisans Programı
  Matematik Doktora Programı
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Yüksek Lisans Programı
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doktora Programı
  Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Programı
  Bilgisayar Bilimleri Doktora Programı
  Cebir ve Sayılar Teorisi Yüksek Lisans Programı
  Cebir ve Sayılar Teorisi Doktora Programı
  Geometri Doktora Programı
  Geometri Yüksek Lisans Programı
  Matematik Temelleri ve Matematik Lojik Yüksek Lisans
  Programı
  Matematik Temelleri ve Matematik Lojik Doktora
  Programı
  Topoloji Yüksek Lisans Programı
  Topoloji Doktora Programı
  Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Programı
  Uygulamalı Matematik Doktora Programı
Ziraat Bilimleri Alanı  
Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı
  Bahçe Bitkileri Doktora Programı
Bitki Koruma Entomoloji Yüksek Lisans Programı
      Entomoloji Doktora Programı
      Fitopatoloji Yüksek Lisans Programı
      Fitopatoloji Doktora Programı
Peyzaj Mimarlığı   Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı
      Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı
Süt Teknolojisi   Süt Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
      Süt Teknolojisi Doktora Programı
Tarım Ekonomisi   Tarım Politikası ve Yayım Yüksek Lisans Programı
      Tarım Politikası ve Yayım Doktora Programı
      Tarım İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
      Tarım İşletmeciliği Doktora Programı
Tarım Makinaları

ve

Tarım Makinaları ve Teknolojileri MühendisliğiYüksek
Teknolojileri Mühendisliği Lisans Programı
      Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Doktora
      Programı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı
      Tarımsal Yapılar ve Sulama Doktora Programı
Tarla Bitkileri   Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı
      Tarla Bitkileri Doktora Programı
      Agronomi Yüksek Lisans Programı
      Agronomi Doktora Programı
      Bitki Islahı ve Genetiği Yüksek Lisans Programı
      Bitki Islahı ve Genetiği Doktora Programı
      Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Yüksek Lisans Programı
      Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Doktora Programı
Zootekni     Hayvan Yetiştirme Yüksek Lisans Programı
      Hayvan Yetiştirme Doktora Programı
      Yemler ve Hayvan Besleme Yüksek Lisans Programı
      Yemler ve Hayvan Besleme Doktora Programı
      Biometri-Genetik Yüksek Lisans Programı
      Biometri-Genetik Doktora Programı
Toprak Bilimi   ve

Bitki

Toprak Bilimi Yüksek Lisans Programı
Besleme     Toprak Bilimi Doktora Programı
      Bitki Besleme Yüksek Lisans Programı
      Bitki Besleme Doktora Programı
Mühendislik Bilimleri Alanı  
Bilgisayar Mühendisliği   Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
      Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
      Bilgisayar  Bilimleri  ve  Mühendisliği  Ortak  Doktora
      Programı (İzmir Yüksek Teknoloji Ünv.ile)
      Bilgisayar  Mühendisliği  II.Öğretim  Tezsiz  Yüksek
      Lisans Programı
Elektrik-Elektronik   Elektronik Yüksek Lisans Programı
Mühendisliği   Elektronik Doktora Programı
      Elektrik Yüksek Lisans Programı
      Elektrik Doktora Programı
Gıda Mühendisliği   Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
      Gıda Mühendisliği Doktora Programı
İnşaat Mühendisliği   İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
      İnşaat Mühendisliği Doktora Programı
 


Yukarı Dön