Ege Tercih

Nükleer Bilimler Enstitüsü


1983 yılında kurulmuş olan Enstitü; Nükleer Bilimler, Nükleer Teknoloji ve Nükleer Uygulamalar olmak üzere üç anabilim dalında faaliyet göstermektedir. Nükleer Bilimler Enstitüsünün temel görevi; nükleer bilimler alanında lisansüstü eğitim ve öğretim ile birlikte uygulamalı ve teorik araştırmalar gerçekleştirmektir. Disiplinlerarası bir alan olan nükleer bilimlerin önemi, nükleer tekniklerin, özellikle son 30 yılda, yaşantımızın her alanında çok yaygın ve etkin olarak kullanılması nedeniyle gün geçtikçe daha da artmaktadır.
Nükleer Bilimler Enstitüsünde; Nükleer Fizik, Nükleer Kimya, Nükleer Elektronik, Nükleer Yakıt Teknolojisi, Sağlık Fiziği, Nükleer Spektroskopi, Radyoekoloji, Radyoanalitik Kimya, Radyofarmasötik Kimya, Radyobiyoloji ve Radyasyon Dozimetrisi, Endüstriyel Nükleer Uygulamalar ve Nano Malzemeler alanlarında teorik ve uygulamalı araştırmalar yürütülmektedir.
Enstitüde toplam 25 laboratuvar yer almakta olup bu laboratuvarlarda eğitim-öğretim, staj, araştırma ve proje çalışmalarının yanı sıra aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:
Çevresel materyallerde gama spektroskopik doğal ve yapay radyonüklit tayini, sularda toplam alfa aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini, I-131 analizi, hava toprak ve suda radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini, uranyum ve toryumun her türlü katı ve sıvı örnekte spektrometrik, titroprosesör kullanılarak titrimetrik ve potansiyometrik tayinleri, ICP-OES (Indüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri, HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) ve Radyo HPLC ile kimyasal ve radyokimyasal analizler, radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri, toz kalite kontrol analizleri (tane boyutu dağılımı, akışkanlık, yoğunluk, porozite, yüzey alanı, por hacmi) ve biyouyumluluk testleri gerçekleştirilmektedir.
Enstitünün araştırma projeleri yönlendirilirken, ülke gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. Enerji, biyoteknoloji, çevre, sağlık, tıp, endüstri ve tarım konularında nükleer tekniklerin uygulanmasına ve yöntem geliştirilmesine önem verilmektedir.
Nükleer Bilimler Enstitüsünün anabilim dalları, lisansüstü öğretim faaliyetlerini Fen Bilimleri Enstitüsünün koordinatörlüğünde sürdürmektedir. Enstitüde, YÖK mevzuatında yer alan kriterleri taşımak kaydıyla, bahar ve güz dönemlerinde açık olan lisansüstü programlara çok farklı alanlardan (“Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Coğrafya”, “Fen Bilgisi, Fizik ve Kimya Öğretmenliği”, “Fizik, Kimya, Jeoloji, Maden, Metalurji ve Malzeme, Elektrik Elektronik, Çevre, İnşaat, Makine, Biyomedikal, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Biyomühendislik”, “Biyoteknoloji ABD”, “Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD”, “Kök Hücre ABD, Endüstriyel Fizik ABD”, “Radyasyon Onkolojisi ABD”, “Su Ürünleri, Ziraat, Eczacılık, Tıp Fakültesi vb.”) öğrenci kabul edilmektedir.
Kuruluşundan bugüne 353 (93 Doktora + 260 Yüksek Lisans) mezun veren Nükleer Bilimler Enstitüsünde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci yüksek lisans, 51 öğrenci doktora eğitimini sürdürmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: EÜ Kampüsü Bornova/İZMİR
Tel: 0 232 311 34 34
Faks: 0 232 388 64 66
Web: www.nbe.ege.edu.tr
E- posta: nukleer@mail.ege.edu.tr


Yukarı Dön