Ege Tercih

Mühendislik Fakültesi

Değerli Aday Öğrencimiz,

Mühendislik Fakültesi; sürekli gelişen ve yenilikçi bir anlayışla küresel anlamda bir mühendislik öğretimi gerçekleştirmeyi, araştırma çalışmalarını etkinlikle sürdürmeyi, sanayi ile ilişkilerini canlı tutmayı ve zenginleştirmeyi, yenilik girişimleri için fırsatlar ve destekler sağlamayı, öğrencilerine çok yönlü bir formasyonla toplumsal, çevresel ve entelektüel sorumluluklar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bölümlerdeki lisans programları, ilk yıl matematik, fizik, kimya gibi temel dersler olmak üzere mühendislik ana dersleri, bölüm dersleri, teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler temeli üzerine kurulmuştur ve dört yıldır. Teorik olarak verilen konular uygulama ve laboratuvar dersleri ile bütünleştirilmektedir. Bölümlerde bulunan eğitim ve araştırma laboratuvarlarında ve bazı bölümlerde bulunan pilot laboratuvarlarda uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yaz aylarında çeşitli endüstri kuruluşlarında staj yapan öğrenciler, teorik bilgileri ile pratik bilgi ve becerilerini de eğitimleri sırasında geliştirmektedirler.

Kimya Mühendisliği Bölümü’nde eğitimin tamamı İngilizce, Bilgisayar , Biyomühendislik , Elektrik-Elektronik , Gıda , İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde ise eğitimin %30’u İngilizce olarak sürdürülmektedir. Bu bölümlere kabul edilen öğrenciler yabancı dil düzeyleri yeterli olmadığı durumda bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra bölümlerindeki eğitimlerine başlamaktadırlar. Ayrıca Fakülteye bağlı Deri Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Mühendisliği Bölümü de bulunmaktadır.


Mühendislik Fakültesi bölümlerinde uygulanan eğitim programlarının akreditasyonu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm programları MÜDEK tarafından akredite edilmiştir ve bu programlara EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes - Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı) etiketi verilmiştir. Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinde üniversite ile sanayi işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler eğitim planlarının son yılında yer alan “Bitirme Projesi” dersi ile dahil edilmekte böylece somut ve hayata dönük projelerde yer almaktadırlar.

Mühendislik Fakültesi, bölümleri arasında ve diğer fakülte ve üniversiteler ile karşılıklı etkileşim içerisinde çok disiplinli ilişkilerin geliştirilmesi, öğretim ve araştırmada işbirliğinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Biyomühendislik, Gıda, Kimya, Tekstil ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde çift anadal ve yan dal programları mevcut olup bu bölümlerde okuyan başarılı öğrencilerin ikinci bir alanda lisans diploması alma veya ikinci bir dalda sertifika alma imkanları bulunmaktadır.

Uluslararasılaşma, Mühendislik Fakültesi’nin önem verdiği konulardan birisidir. Gerek Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan olan ERASMUS Programı ile gerekse ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi’nde ERASMUS programı ile en fazla öğrenciyi yurt dışına gönderen fakültedir. Yine IAESTE olarak bilinen uluslararası staj programı ile Mühendislik Fakültesi’nin öğrencileri yurt dışındaki endüstri kuruluşlarına staj için gönderilmekte ve yurt dışından bu programla öğrenci kabul edilmektedir.

Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerini bitiren mezunlar, kendi alanlarında akademik bir kariyer yapabilecekleri gibi, mezun oldukları bölümden aldıkları eğitime göre sanayiden sağlığa kadar geniş bir alanda araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat vb. alanlarda mühendis olarak görev alabilirler.


Öne Çıkan Özellikler

  • Benzer Fakültelere kıyasla üniversite sınavında daha yüksek puan alan öğrenciler tarafından tercih edilen fakülte
  • Bir bölümünde %100, altı bölümünde %30 İngilizce eğitimi veren fakülte
  • 9 bölümünden 7’sinin eğitim programı akredite edilmiş fakülte
  • Bünyesinde Türkiye’nin ilk Biyomühendislik ve Deri Mühendisliği Bölümlerini bulunduran fakülte
  • Gıda Mühendisliği Bölümü, URAP’ın 2018-2019 Dünya alan sıralamasına Türkiye’den tek giren ve dünya sıralamasında 265. olan fakülte

Fakülte ile ilgili detaylı bilgiye Tanıtım Kitleri'nden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerin Gözünden Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi - Makina Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi - Tekstil MühendisliğiYukarı Dön