Ege Tercih

Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1982 yılında kurulmuştur. Enstitünün misyonu; Sağlık alanında lisansüstü düzeyde, etik değerlere ve iletişim becerilerine sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen, disiplinler arası işbirliğini sürdürebilen, bağımsız ve özgün araştırmalar yapabilen, yaşam boyu öğrenme bilinci olan alanında uzman bireyler ile girişimci ve evrensel bilime katkı yapan bilim insanları yetiştirmektir.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Madde Bağımlılığı-Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları lisansüstü öğretim bakımından Sağlık Bilimleri Enstitüsünün anabilim dallarıdır. Aynı zamanda Enstitüye bağlı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı, Sinirbilim, Kök Hücre, Kronik Hastalıklar, Sağlık Biyoinformatiği, Temel Onkoloji, Afet Tıbbı ve Aşı Çalışmaları Anabilim Dallarında multidisipliner bir yaklaşımla lisansüstü eğitim programları uygulanmaktadır.

Yukarı Dön