Ege Tercih

Güneş Enerjisi Enstitüsü


Kuruluş Yılı  1978
Öğretim Üyesi 19
Profesör 8
Doçent 5
Dr.Öğr.Üyesi 6
Arş.Gör. 7
Öğr.Gör. 2
Kayıtlı Öğrenci Sayısı 158
Doktora 76
Yüksek Lisans 82
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı  13
Doktora 9
Yüksek Lisans  4
Mezun Sayısı 368
Doktora 134
Yüksek Lisans 234
Burslu Öğrenci Sayısı  13
Öğrenci/Öğretim Üyesi Oranı  8.3
Öğrenim Dili   Türkçe
Lisans Eğitimi Yok
Lisansüstü Eğitimi  Var

•Türkiye'de güneş enerjisi alanında kurulmuş ilk ve tek enstitü olmak,

•Çok disiplinli bir kadro yapısına sahip olmak,

•Disiplinlerarası çalışma prensibine göre lisansüstü eğitim vermek,

•Kamu ve özel sektörden farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile Ar-Ge projeleri yürütmek,

•Güneş ısıl sistem, fotovoltaik (FV) güç sistemi, rüzgar güç sistemi ve biyokömür sistemleri personelleri için bu konularda mesleki eğitim vermek,

•Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşması konusunda toplumun her kesiminden bireylere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Güneş Enerjisi Enstitüsü, kaynağı güneş olan tüm yenilenebilir enerjiler üzerine ileri araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan elde ettiği bulguları lisansüstü eğitimde paylaşarak erişilebilir ve temiz enerji alanında ülkemizin beşeri sermayesini geliştirmek felsefesiyle kurulmuş ilk ve tek kurumdur.

Multi-disipliner bir yapılanma ile temel bilimlerdeki atılımlardan yenilenebilir, temiz ve inovatif teknolojilere dönüşüm üzerine disiplinler arası çalışmaların altyapısının oluşturulması hedeflenmiş ve bu doğrultuda 1978 yılından günümüze faaliyet göstermektedir.

Enstitümüz, enerji kaynakları ve kullanımına yönelik bilgi üretiminde ve teknolojik gelişimde öncü, ülke enerji politikalarında söz sahibi, kendini sürekli geliştiren yapısı ile alanında örnek, model oluşturan, evrensel değerlere sahip uluslararası bir enstitü olmayı vizyon olarak benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmaktadır.

Değişen ihtiyaçlara karşılık veren araştırmalara adaptasyon konusundaki hareket kabiliyeti, çağı yakalamayı ve izlenebilir olmayı benimsemiş çalışanlarıyla uygulamalı bilimler alanında hem ülkemizde hem de dünyadaki saygın kurumlar arasındaki yerini güçlendirerek korumaktadır.

Sürdürülebilir temiz enerji üretimine yönelik olarak malzemeden depolamaya, büyük veri ve veri analitiğinden akıllı şebekelere, yaşam boyu döngüden geri dönüşüme, bir felsefe olarak enerji de sorumlu tüketim ve üretim amacıyla enerji verimliliğine uzanan geniş yelpazede iklimi ve gelecek kuşakları öncüleyen bir yaklaşımla araştırmalarına yön vermektedir.

Sürdürülebilir bir çevre için tüm paydaşları ile birlikte yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelik bilgi üretmek, teknolojiler geliştirmek, uygulamaya sunmak ve yaygınlaştırmayı bir görev olarak benimseyen enstitümüz, geleceğe uzanan bilgi birikimini değere dönüştürmek için kararlılıkla çalışmaya devam etmekte ve bu hedefler doğrultusunda işbirliklerine açık olduğunu beyan etmektedir.

Araştırmacıları, öğrenme ortakları, mezunları, paydaşları ve işbirliği halindeki tüm araştırma merkezleri ile büyük bir ekosistem olarak değer üretmeye olan tutkumuz geleceğe yönelik çalışmalarımızda bize ışık olmaktadır.

 

Anabilim Dalı

Program Adı

Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

  • Enerji Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
  • Enerji Teknolojisi Doktora Programı
  • Enerji Teknolojisi Doğrudan Doktora Programı

Enerji Anabilim Dalı

  • Enerji Yüksek Lisans Programı
  • Enerji Doktora Programı
  • Enerji Doğrudan Doktora Programı

 

Enstitü, Enerji ve Enerji Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Enstitüde güneş, biyokütle, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uygulamaya yönelik araştırmalar ile birlikte fotovoltaik, güneş ısıl sistemler, ısı pompaları, enerji yönetimi ve enerji verimliliği çalışmaları yürütülmekte, bu konularda sektör analizi raporları hazırlanıp elde edilen bilgiler ışığında üniversite-sanayi işbirliklerinin artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmek­tedir. Ayrıca, enstitü, güneş ışınımlı fotokimya, opto-elektronik ve yeni nesil güneş hücresi teknolojileri alanında çalışmaların yürütüldüğü ülkemizdeki önde gelen merkezlerden biridir.  Bunlara ek olarak enstitü, teknik personel eğitiminin gerçekleştirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan protokoller kap­samında "Yenilenebilir Enerji Kaynakları" alanına ilişkin ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri belirlenmiştir.

Enstitüde, YÖK mevzuatında yer alan kriterleri taşımak kaydıyla, bahar ve güz dönemlerinde açık olan lisansüstü programlara öğrenci kabul edilmektedir. Kuruluşundan bugüne 234 yüksek lisans ve 134 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 368 öğrenci mezun olmuştur. Enstitü mezunları, yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimlerini artırarak enerji alanında özel sektörde, kamu kurumlarında ve üniversitelerde iş olanağı bulabilmiş, çalışan mezunlar ise kariyerlerinde ilerleme kaydederek sektörde daha etkin hale gelmişlerdir.

Enstitü, yenilenebilir enerji konularına ilişkin Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi farklı kurum ve kuruluşlarca desteklenen çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yer almaktadır. Enstitünün büyük projeleri arasında, 2016 yılından beri T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen "Yeni Nesil Fotovoltaik Teknoloji Üretim ve Karakterizasyon Altyapısının Geliştirilmesi” projesi bulunmaktadır. Proje kapsamında, 2020 yılında, 120 m2 Class 1000 Temiz Oda kurulumu yapılmıştır. Bu proje kapsamında, yeni nesil FV hücre üretimi, FV modül karakterizasyonu altyapısının geliştirilmesi ve kalite testlerinin yapılması hedeflenmiştir. Spektroskopik Analizler, Kimyasal Analizler, Enerji Sistemleri Tesisat Eğitimleri ve Enerji Danışmanlığı gibi birçok alanda endüstriye hizmet veren enstitü, bu alanlarda sanayiye Ar-Ge imkânı sunmaktadır. Çalışmalar; mevcut bulunan Malzeme Araştırma, Nano Teknoloji, Güneş Işınımlı Fotokimya, Isı Transferi ve Işık Laboratuvarlarında yürütülmektedir.

 


Yukarı Dön